Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί ανησυχητικά οι τίτλοι που ξεκινούν με C. Αυτό που αναμένουμε πλέον είναι μια εκλογίκευση του ποιες θέσεις είναι επάξιες του C-level, προτού η έννοια του Chief χάσει το νόημά της. Ο τίτλος του CIO δεν είναι απόλυτα προστατευμένος από το ενδεχόμενο έκλειψης του C.

Σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τη σημασία του ρόλο του CIO, αναφέρεται αναπόφευκτα και η περίπλοκη φύση της τεχνολογίας που απαιτείται για τη λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων. Τα πάντα, από τα κουτιά και τα καλώδια μέχρι το σύστημα ERP, απαιτούν… φροντίδα και τροφή, μέριμνα που περιπλέκει η σύνθετη δομή της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ακόμα και η διακοπή μιας «ταπεινής» υπηρεσίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απειλεί την ομαλή λειτουργία του συνόλου της επιχείρησης. Ο παραπάνω τρόπος σκέψης οδηγεί κάποιους στο συμπέρασμα ότι η κρισιμότητα του ρόλου της τεχνολογίας δικαιολογεί την αντιμετώπιση του CIO ως υψηλόβαθμου διοικητικού στελέχους.

Ενώ η τεχνολογία είναι πράγματι κρίσιμης σημασίας, η μέριμνα για την τεχνολογία δεν επαρκεί για να κερδίσετε μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο. Κανένας δεν αντιλέγει ότι η σύγχρονη υποδομή Πληροφορικής είναι σύνθετη και απαιτεί εξαιρετική και ικανή διαχείριση. Ωστόσο, δεν είναι σημαντικότερη από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ασφάλειας ή των παγίων.

IT για όλους
Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για τη νέα γενιά εργαζομένων, η οποία και μεγάλωσε με την τεχνολογία και «έπαιζε» με το facebook και τα Linux χρόνια πριν οι έννοιες του Web 2.0 και του open source απασχολήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Πληροφορική δεν αποτελεί πλέον το αντικείμενο μόνο όσων σπούδασαν Computer Science αλλά και στελεχών του Marketing, των Οικονομικών και των Πωλήσεων.

Κάποιοι από τους παραπάνω ενδέχεται να ξέρουν περισσότερα για το ΙΤ απ’ ότι οι υφιστάμενοί σας στο τμήμα της Πληροφορικής. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη δουλειά τους, δεν τους είναι πιο δύσκολη από το να αναπνέουν. Μεριμνήστε λοιπόν να μην τους δημιουργήσετε δυσκολίες, εκδηλώνοντας τους μια μονολιθική και πατριαρχική συμπεριφορά. Είναι φυσικό και αναμενόμενο το ότι θα θέλουν να εγκαταστήσουν την τεχνολογία που τους είναι χρήσιμη για τις ομάδες που διαχειρίζονται.

Πέρα από την υποδομή μεγάλης κλίμακας -όπως τα δίκτυα και το provisioning λογισμικού και hardware- σχεδόν κάθε νέα τάση Πληροφορικής αφορά κυρίως όσους βρίσκονται σε λειτουργικούς ρόλους και λαμβάνουν τεχνικές αποφάσεις. Το virtualization, το cloud computing, το Web 2.0 κ.λπ. θα φέρουν την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών πιο κοντά στους χρήστες και, εκτός και αν το ΙΤ εξελιχθεί, θα μετατραπεί σε μια αόρατη υπηρεσία κοινής ωφέλειας.

Το μοντέλο των shared services οδηγεί στην πτώση του ΙΤ
Για αρκετά χρόνια, το μοντέλο των shared services αντιμετωπιζόταν ως η χρυσή λύση για τη διαχείριση της Πληροφορικής. Αν και διατίθενται σε πολλές διαφορετικές συσκευασίες και ονόματα, ο απώτερος στόχος των shared services είναι να μετατρέπουν το ΙΤ σε μια «επιχείρηση μέσα στην επιχείρηση». Η επιχείρηση αυτή ορίζει και γνωστοποιεί υπηρεσίες, τιμές αυτών και -ενδεχομένως- ακόμα και «κέρδος» από την τιμή που πληρώνουν τα άλλα τμήματα για αυτές.

Αν και το παραπάνω στέκει στη θεωρία, όποιο «κέρδος» προκύπτει μέσω αυτού του μοντέλου αποτελεί συνήθως αποτέλεσμα ασκήσεων λογιστικής παρά επιπρόσθετο έσοδο από τον τελικό πελάτη. Καθώς το ΙΤ προσπαθεί να περάσει τα κόστη του σε άλλα τμήματα της επιχείρησης, αυτά μπορεί να αποφασίσουν να συγκρίνουν την τιμή με την αντίστοιχη εξωτερικών παρόχων ή να αποφεύγουν τμήματα Πληροφορικής οι τιμές των οποίων τους φαίνονται υπερβολικές. Επιπλέον, τα shared services αποφέρουν οφέλη τα οποία αποτιμώνται συνήθως με βάση το κόστος παρά τη στρατηγική αξία.

Εν μέσω οικονομικής ύφεσης, η νέα γενιά της διοίκησης, η οποία έχει καλύτερη γνώση του πραγματικού κόστους της Πληροφορικής, είναι πολύ πιθανό να επαναστατήσει απέναντι στο «χτύπημα» που δέχεται η κερδοφορία του τμήματός που εκπροσωπεί. Πολλά τμήματα μπορεί να επιλέξουν να βρουν τη δική τους λύση, αντί να πληρώσουν ένα σημαντικό ποσό στη Διεύθυνση Πληροφορικής.


Τι πρέπει να κάνει ο CIO;
Προκειμένου να διατηρήσει στρατηγική θέση, ο CIO θα πρέπει να εξελίξει το ρόλο του πέρα από το σκεπτικό των shared services. Το να μιλάει διαρκώς για το uptime και τις αναβαθμίσεις δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη πορεία. Οι CIOs που ασχολούνται μόνο με παρόμοια θέματα λειτουργίας θα χάσουν τη θέση που τυχόν έχουν στο διοικητικό συμβούλιο.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής του μέλλοντος θα χωριστεί πιθανότατα σε δύο λειτουργίες. Η πρώτη αφορά τη λειτουργία, την επίβλεψη των δικτύων και της υποδομής και τη συντήρηση εταιρικών υπηρεσιών όπως το email και το ERP. Ο ρόλος της θα είναι σύνθετος και κρίσιμος -όχι όμως επάξιος μιας θέσης στο διοικητικό συμβούλιο.

Η δεύτερη λειτουργία θα μοιάζει περισσότερο με εσωτερικό σύμβουλο παρά με shared service. Η ομάδα αυτή θα είναι εξίσου εξοικειωμένη με τον κόσμο του business και της τεχνολογίας (ακριβώς όπως και οι συνάδελφοι από τα άλλα επιχειρησιακά τμήματα) και αντικείμενο εργασίας της θα αποτελεί η αξιοποίηση της εταιρικής υποδομής προκειμένου να δημιουργηθούν νέες λειτουργικότητες.

Η ομάδα αυτή μπορεί να παρέχει συμβουλές για μια νέα ψηφιακή καμπάνια marketing, ή να βοηθήσει το οικονομικό τμήμα να καθορίσει το ιδανικό επίπεδο εσωτερικής και outsourced υποδομής για την υποστήριξη ενός νέου συστήματος. Αντί να αμείβεται με βάση τεχνικούς στόχους, θα αμείβεται με κριτήριο τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και θα κρίνεται επιτυχής -ή ανεπιτυχής- μαζί με τους συναδέλφους από το Business.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, ο CIO εξελίσσεται σε συνδυασμό υπεύθυνου διαδικασιών, μεσίτη πληροφορίας και ερευνητή της καινοτομίας. Πελάτες του είναι όλοι όσοι πληρώνουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζει η εταιρεία -και όχι τα επιμέρους τμήματά της. Τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει σε συνεργασία με τους συναδέλφους από το business. Στο ρόλο αυτό, η υποδομή έχει σαφώς μικρότερη σημασία από τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας και της λεπτομερούς κατανόησης των αγορών, των διαδικασιών και των σχέσεων της εταιρείας. Σε τελική ανάλυση, το ΙΤ κλίνει πλέον προς την πληροφορία (Information) και όχι την τεχνολογία.

Who is.. Patrick Gray
Ο Patrick Gray είναι ιδρυτής και πρόεδρος της Prevoyance Group, η οποία συμβουλεύει εταιρείες όπως η Gillette και η Nissan σε θέματα στρατηγικής Πληροφορικής. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου Breakthrough IT: Supercharging organizational value through technology.

Business Technology Showcase: Making IT happen. A peer-to-peer knowledge exchange
O Patrick Grey είναι ένας από τους πέντε διεθνείς ομιλητές του επερχόμενου Business Technology Showcase, που θα πραγματοιηθεί στις 20 Μαΐου 2010, στο αμφιθέατρο της OTE Academy στο Μαρούσι. Το συνέδριο αυτό ρίχνει φως στη στρατηγική Πληροφορικής και σε όλες τις πτυχές της Επιχειρηματικής Τεχνολογίας όπως αυτές εφαρμόζονται στην πράξη, αναλύοντας την οπτική γωνία της υλοποίησης και της αξίας του ΙΤ στην επιχείρηση.