Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα, επιφορτίζουν τους CIOs με νέα καθήκοντα: πλέον, δεν είναι μόνο υπεύθυνοι για την υποστήριξη/υλοποίηση και σχεδιασμό των πληροφοριακών υποδομών, αλλά μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά το μέλλον της επιχείρησής τους.

Oι CIOs και ο ρόλος του στην επιχείρηση έχουν αγγίξει ένα νέο εξελικτικό στάδιο, με τα καθήκοντά τους να επεκτείνονται πολύ περισσότερο από αυτά ενός κλασσικού ηγέτη του ΙΤ. Σήμερα, ένας CIO καλείται να ασκήσει το ρόλο του Chief Information Officer, του Chief Innovation Officer, του Chief Inspiration Officer και του Chief Integrity Officer.

Chief Information Officer
Το βασικό, άλλοτε, καθήκον ενός CIO, ήτοι ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός ισχυρά καθοδηγούμενου από τις υποδομές ΙΤ εξακολουθεί και σήμερα να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό. Η επιλογή τεχνολογιών, η δόμηση μιας κλιμακούμενης τοπολογίας δικτύου, η ασφάλεια, η διασφάλιση της λειτουργίας των συστημάτων και η παροχή/αξιοποίηση δεδομένων συνεχίζουν να βρίσκονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του. Η άρτια εκτέλεση αυτών των αρμοδιοτήτων θέτει και τη βάση για την άσκηση των επιπλέον σημαντικών ρόλων που καλείται σήμερα να φέρει εις πέρας.

Chief Innovation Officer
Προκειμένου να μπορέσει ένας CIO να προωθήσει την καινοτομία πρέπει να γνωρίζει καλά την επιχείρησή του, τον κλάδο που δραστηριοποιείται, αλλά και τις τελευταίες τεχνολογίες. Εκτός αυτού, η προβολή, η δημιουργία κινήτρων και οι πειραματισμοί, το άνοιγμα του οργανισμού ΙΤ σε άλλα τμήματα της επιχείρησης, η οικονομική υποστήριξη όπως και ο καθορισμός προγραμμάτων καινοτομίας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία των νέων ιδεών. Για να μπορέσει ένας CIO να πειραματιστεί με νέες ιδέες θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον, στο οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν, ως ένα βαθμό, να κάνουν και λάθη. Αυτά, όχι μόνο είναι αναπόφευκτα αλλά μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση σημαντικής γνώσης. Σε μια επιχειρηματική κουλτούρα όπου τα λάθη είναι ταμπού δεν μπορεί να δημιουργηθεί το περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτομιών.

Chief Inspiration Officer
Oι CIOs πρέπει να εμπνέουν, καθώς μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν την υποστήριξη των ανθρώπων της ομάδας τους, αλλά και να τους εκμαιεύσουν το μέγιστο της παραγωγικότητάς τους. Η έμπνευση, ωστόσο, δεν έχει να κάνει με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Τα στελέχη που θα καταφέρουν να εμφυσήσουν έναν κοινό στόχο σε όλα τα μέλη της ομάδας, έχουν πολύ καλές πιθανότητες να αποκτήσουν ένα υψηλής απόδοσης τμήμα, με ανυψωμένο ηθικό, που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και θα επιτυγχάνει τους στόχους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη ενός μακροχρόνιου και αποτελεσματικού ομαδικού πνεύματος. Για να επιτευχθεί αυτό, δύο βασικά στοιχεία είναι απαραίτητα: η σωστή στρατηγική επικοινωνίας και μια στοχευμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση στους εργαζόμενους-συνεργάτες.

Chief Integrity Officer
Μία από τις πιο σημαντικές ηγετικές ικανότητες ενός CIO είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του, ήτοι η ικανότητά του να αποτελεί πρότυπο για τους γύρω του. Ειδικά στο IT, όπου είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν σύνθετα projects ή να μεταφερθούν οι επιχειρηματικές απαιτήσεις σε πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες, η ακεραιότητα χαρακτήρα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για να μπορέσει ένας CIO να ηγηθεί του οργανισμού του. Του δίνει, επιπλέον, τη δυνατότητα να επηρεάζει τους εργαζομένους τους, χωρίς να χρειάζεται να τους χειραγωγεί. Έτσι θα αποκτήσει την εμπιστοσύνη της ομάδας και θα δημιουργηθεί ένα κλίμα σταθερότητας στο τμήμα, με εργαζομένους που θα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Ακεραιότητα σημαίνει αξιοπιστία
Ένα πράγμα υπερεκτιμάται συχνά από τη διοίκηση: η εξυπνάδα. Όποιος είναι έξυπνος είναι εν γένει και ευφυής. Οι έξυπνοι άνθρωποι καταφέρνουν να περάσουν τις θέσεις τους σε παρουσιάσεις, σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές, σε γρήγορες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν. Αναγνωρίζουν γρήγορα τα δυνατά και αδύνατα σημεία του περιβάλλοντός τους και τα εκμεταλλεύονται για να υποστηρίξουν τις ενέργειές τους. Αναμφίβολα, πολλές από αυτές τις ενέργειες μπορεί να πετύχουν – συνήθως, ωστόσο, μόνο βραχυπρόθεσμα. Γι΄ αυτό η διοίκηση δεν πρέπει να παραπλανάται ή να θαμπώνεται από «εξυπνάδες». Οι CIOs που θέτουν ειλικρινείς και σοβαρούς στόχους, αποδεικνύουν την αξία τους μέσα από τις πράξεις τους, οι οποίες αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία τους.