Μια σύγχρονη Διεύθυνση Πληροφορικής πρέπει να είναι σε θέση να προτείνει και να υλοποιεί καινοτόμες ιδέες και λύσεις από τη θέση του business partner, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Τσιντήλα, IT Manager της Minerva SA.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν μεγάλη σημασία οι στοχευόμενες επενδύσεις σε εργαλεία και τεχνολογίες που θα αποφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό μιας εταιρείας. Μια σύγχρονη Διεύθυνση Πληροφορικής πρέπει να παρακολουθεί πάντα τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις της αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει και να υλοποιεί καινοτόμες ιδέες και λύσεις από τη θέση του business partner, όταν κρίνει ότι αυτές μπορούν να αποδώσουν στην εταιρεία σημαντικά οφέλη.

Ειδικότερα στον κλάδο μας, και συγκεκριμένα στις εταιρείες FMCG, τέτοιες επενδύσεις απαιτούν μια ευρύτερη γνώση των επιχειρηματικών αναγκών και ανάλυση όλων των οικονομοτεχνικών παραμέτρων, ώστε να πετύχουμε και να πάρουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που θα επηρεάσουν τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις. Στο χώρο μας, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Διεύθυνση Πληροφορικής είναι η ανάλυση και η πολύτιμη εκμετάλλευση της πρωτογενούς παραγόμενης πληροφορίας, η οποία μπορεί να προέρχεται από πολλά διαφορετικά συστήματα. Ο μεγαλύτερος όγκος ανεκμετάλλευτης πληροφορίας μπορεί να προέρχεται από αυτοματισμούς εργοστασίων, από φορητές συσκευές πωλήσεων και από πλατφόρμες social networks και marketing.

Ένα εκσυγχρονισμένο ΙΤ μπορεί να βοηθήσει με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και εξελιγμένων μηχανισμών ώστε αυτή η αδόμητη, αλλά αλληλένδετη, πληροφορία να συμβάλει στην πρόληψη προβλημάτων, να αναδείξει ευκαιρίες και ρίσκα, τόσο στον εμπορικό όσο και στον οικονομικό τομέα και να βελτιώσει την ποιότητα στη λήψη σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εργαλεία που βελτιώνουν διαδικασίες, σε αυτοματισμούς EDI και στην άμεση επικοινωνία μας με τον καταναλωτή. Επίσης, έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα αναβάθμισης υποδομών που συμβάλλουν στη στροφή της εταιρείας προς τα μοντέρνα μοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Έχουμε επενδύσει, ήδη, σε social media, mobile εφαρμογές και web sites που μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε και να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή και να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί του. Οι επόμενες μελλοντικές επενδύσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής θα αφορούν καινοτόμες, κυρίως, λύσεις, απόλυτα εναρμονισμένες με το πνεύμα της εταιρείας για καινοτομία. Λύσεις business analytics, business intelligence, day to day Operational planning και paperless invoicing είναι, ήδη, στη φάση σχεδιασμού ή υλοποίησης και θεωρούμε ότι θα προσδώσουν σημαντικά οφέλη.

Διοχετεύοντας παντού την πληροφορία
Έχοντας ως συστατικό της επιτυχίας μας την καινοτομία, η διοίκηση υποστηρίζει και επενδύει σε έργα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και συμβάλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας. Το ΙΤ δεν θα μπορούσε να μην είναι ένας από τους πυλώνες που υποστηρίζει και συνδράμει στη διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας, παρέχοντας καινοτομία και λύσεις που επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις και που, τελικά, βοηθούν στο σχεδιασμό των μελλοντικών κινήσεων. Ο ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής έχει αλλάξει ριζικά. Ο Διευθυντής Πληροφορικής αποτελεί, πλέον, τον «συνδετικό κρίκο» όλων των τμημάτων μιας σύγχρονης πολυεθνικής εταιρείας που, στο πλαίσιο του Business Planning Process, διοχετεύει την πληροφορία σε όλα τα τμήματα, με έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Δεν είναι, πλέον, ένας τεχνοκράτης που υποστηρίζει την υποδομή και τα πληροφοριακά συστήματα μιας εταιρείας, αλλά ένας σύμβουλος καινοτομίας, καθώς και καθοριστικό μέλος της ανάπτυξης της κερδοφορίας που οδηγεί τον κάθε οργανισμό σε αλλαγή κουλτούρας, προσφέροντας, όχι απλά καινοτόμα εργαλεία, αλλά καινοτομία σε end-to-end διαδικασίες.