Σίγουρα είναι δύσκολο να λειτουργήσει κανείς σε διαφορετικές ταχύτητες, αλλά, όπως προτείνει η Gartner, ένας CIO που θέλει να πετύχει πρέπει να το κάνει.

Αυτό οφείλεται στο μετασχηματισμό του ΙΤ, το οποίο από ένα απλό υποστηρικτικό εργαλείο της επιχείρησης έχει μετατραπεί σε κρίσιμο παράγοντα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Έτσι, ο CIO καλείται από τη μία να παρέχει υπηρεσίες ΙΤ στην εταιρεία του και από την άλλη να δείξει ότι είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Με αυτό τον τρόπο ο Διευθυντής Πληροφορικής και η ομάδα αποκτά ένα συμβουλευτικό ρόλο για όλα τα budgets που επενδύονται σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Ο ρόλος του CIO γίνεται συνεχώς όλο και πιο πολύπλοκος, αλλά και πιο καίριος για την επιτυχία της επιχείρησης στο σύνολό της.