Σήμερα, πιο έντονα παρά ποτέ η τεχνολογία μεταβάλλει τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα, “γεννώντας” καινούρια, με νέες απαιτήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η σχέση μεταξύ των CIO και CFO δείχνει να γίνεται ολοένα και πιο σημαντική όσο και αναγκαία συμβιωτική.

Οι CFOs βασίζονται στους CIOs προκειμένου να εποπτεύουν τις κρίσιμες IT επενδύσεις που απαιτούνται προκειμένου να “τροφοδοτήσουν” την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν insights για τις επιχειρηματικές επιδόσεις που βασίζονται σε δεδομένα. Ομοίως, οι CIOs συνεργάζονται τακτικά με τους CFOs σε ότι έχει να κάνει με την επιχειρηματική στρατηγική, την κυβερνοασφάλεια και την καινοτομία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή ώστε αυτοί οι δύο ρόλοι να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένοι.

Οι τεχνολογικές δαπάνες αποτελούν συχνά ένα σημαντικό κόστος, οι οποίες ωστόσο εάν στραφούν προς τις κατάλληλες περιοχές ενδιαφέροντος, τότε αυτομάτως μπορεί να οδηγήσει στη “γέννηση” πρόσθετων εσόδων. Παρά τις πολλές επιτυχίες που μπορεί να αποδοθούν στην ομαδική εργασία μεταξύ CIO και CFO, υπάρχουν ακόμη αρκετά περιθώρια βελτίωσης στον τρόπο συνεργασίας μεταξύ των δύο διοικητικών ρόλων. Αρκεί να σημειωθεί πως με βάση πρόσφατες μετρήσεις και αναλύσεις, κάτι λιγότερο από το 30% των στελεχών επιχειρήσεων σήμερα θεωρούν ότι οι CFO και CIO διαθέτουν στενούς δεσμούς συνεργασίας, καθώς επίσης δείχνουν αμοιβαία κατανόηση των αντίστοιχων ρόλων τους… Καθώς στις ημέρες μας η σημασία και αναγκαιότητα της συνταύτισης μεταξύ των IT επενδύσεων και των σχεδίων στρατηγικής ανάπτυξης θεωρείται κάτι παραπάνω από μεγάλη, οι CIOs και CFOs οφείλουν να θέσουν τα θεμέλια μιας επιτυχημένης συνεργασίας, ακολουθώντας μια σειρά από βήματα. Συγκεκριμένα:

Φροντίστε να γνωριστείτε με τους συναδέλφους σας
Κάντε μια συντονισμένη προσπάθεια να κατανοήσετε την “επιχειρηματική προσωπικότητα” άλλων στελεχών, αλλά και τα πρότυπα επικοινωνίας που ακολουθεί, καθώς επίσης και των προτεραιοτήτων τους, τις αρμοδιότητες και τους στόχους που έχουν θέσει και “κυνηγούν” να υλοποιήσουν.

Μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη στην ενίσχυση της συνεργασίας. Όταν έχετε μια σε βάθος κατανόηση της οπτικής που έχει ένα άλλο στέλεχος, αλλά και τι είναι σημαντικό για αυτούς, τότε αυτομάτως απλοποιείται και διευκολύνεται η εξερεύνηση χώρων κοινού ενδιαφέροντος, αντιλαμβανόμενοι καλύτερα τους τομείς στους οποίες οι προτεραιότητές σας μπορεί να αποκλίνουν.

Δώστε έμφαση στην δημιουργία αξίας
Ορισμένοι CIOs έχουν “χαρακτηριστεί” με την φήμη πως ευνοούν και υιοθετούν “γυαλιστερές” τεχνολογίες σε σχέση με όσους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και φροντίζουν να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και οδηγούν στην επίτευξη και αξιοποίηση πραγματικής αξίας. Την ίδια στιγμή, ορισμένοι CFOs μπορούν να περιγραφούν πως σε ότι αφορά τα συστήματα τεχνολογίας, υιοθετούν και εφαρμόζουν μια προσέγγιση της μορφής: “εάν δεν έχει σπάσει, τότε δεν χρειάζεται να το φτιάχνεις”.

Προκειμένου κάθε ευρώ που δαπανάτε σε επίπεδο IT επένδυσης να πιάνει τόπο, οι CIOs και CFOs θα πρέπει να σκέφτονται το ενδεχόμενο να εργάζονται μαζί προκειμένου να αναπτύξουν επενδυτικές στρατηγικές που υποστηρίζουν ισορροπημένους οδηγούς της αξίας των μετόχων: Ήτοι, η αύξηση των εσόδων, το λειτουργικό περιθώριο, η απόδοση περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και οι προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την απόδοση. Η μεθοδική προβολή δυνητικών επενδύσεων κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει τους δύο διοικητικούς αξιωματούχους να εξορθολογίσουν την διαδικασία εξέτασης της τεχνολογίας και να εντοπίσει τόσο τα δυνατά και αδύνατα σημεία των πιθανών επενδύσεων. Οι CIOs μπορούν να βοηθήσουν τους CFOs να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ακρίβεια είτε η συνέπεια των δεδομένων θα μπορούσε να βελτιωθεί με την περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι CFOs δύναται να βοηθήσουν τους CIOs να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο το ΙΤ επηρεάζει συγκεκριμένες, βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, όταν γίνεται συζήτηση για τη διαδικασία των πωλήσεων, οι CFOs θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προώθηση του πως μια επένδυση στον τομέα της πληροφορικής θα βελτιώσει την ποιότητα και την επικαιρότητα των διαθέσιμων δεδομένων για τις πωλήσεις ώστε να οδηγήσουν στη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι CIOs μπορούν να “δανείσουν” την εμπειρία τους σε καταστάσεις που σχετίζονται λ.χ. με τις διαδικασίες συμμόρφωσης, βοηθώντας τους CFOs να κατανοήσουν πώς η ακρίβεια είτε η συνέπεια των δεδομένων θα μπορούσε να βελτιωθεί με την χρήση της τεχνολογίας.

Βρείτε κοινούς κώδικες επικοινωνίας
Δίχως αμφιβολία, οι συνεργασίες αποδεικνύονται περισσότερο αποδοτικές όταν το σύνολο των άμεσων εμπλεκομένων ακολουθούν μια κοινή σειρά από διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές. Μια προσέγγιση που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι μέσω της εφαρμογής ορισμένων επενδυτικών αρχών αναφορικά με την διαχείριση ενός ΙΤ χαρτοφυλακίου. Ενδεχομένως να έπρεπε να εξετάστε τις ακόλουθες δυνατότητες και ευκαιρίες όπου αμφότερα τα στελέχη μπορούν να συμβάλουν με την εμπειρία τους:

  • Διαχείριση πορτφόλιο: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι CIOs αντιλαμβάνονται τη διαχείριση του τεχνολογικού πορτφόλιο και των αντίστοιχων projects περίπου όπως οι διαχειριστές κεφαλαίου χειρίζονται το πορτφόλιο των επενδύσεών τους: Διαρκώς αξιολογώντας και αθροίζοντας την απόδοση σε όρους αξίας, ρίσκου και ανταμοιβής. Από την πλευρά τους, οι CFOs μπορούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη προσπάθεια βοηθώντας στην κατάρτιση και εφαρμογή των προτύπων αξιολόγησης του ρίσκου που με τη σειρά τους λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι όσος προσεκτικός σχεδιασμός κι εάν λάβει χώρα, ορισμένες IT επενδύσεις θα υπο-αποδώσουν.
  • Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων: Οι CIOs και CFOs μπορούν να εργαστούν αρμονικά προκειμένου να αναπτύξουν μια μέθοδο σύγκρισης διαφορετικών τεχνολογικών επενδύσεων, καθώς επίσης της καταγραφής και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των επιδόσεων.
  • Επιχειρηματική χρηματοδότηση: Με τις γνώσεις και την πείρα τους στον τομέα των οικονομικών, οι CFOs μπορούν να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές του venture και στις αποφάσεις που άπτονται των αποφάσεων της στρατηγικής τεχνολογίας, οδηγώντας -ενδεχομένως- σε καλύτερους ελέγχους και αποτελέσματα.
  • Ανάλυση αγοράς: Κάθε συνεργάτης μπορεί να στηριχτεί και να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα ταλέντα του προκειμένου να φέρει εις πέρας μια ανάλυση της αγοράς. Υπό αυτό το πρίσμα, οι CIOs θα προσδιορίσουν τις τεχνολογίες που θεωρούνται πως επιφέρουν διαταραχή στην αγορά, ενώ οι CFOs στη συνέχεια μπορούν να βοηθήσουν να αρθρώσουν τις επιχειρηματικές επιπτώσεις και τις πιθανές εκβάσεις της επένδυσης σε τέτοια εργαλεία.

Καθώς οι CIOs και CFOs λαμβάνουν αυτά και άλλα βήματα προκειμένου να αναπτύξουν τις σχέσεις εργασίας τους, ενδεχομένως να έρθουν αντιμέτωποι με το φαινόμενο της… κινούμενης άμμου σε βάθος χρόνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της κοινής τους προσπάθειας, καθώς επίσης και πώς θα δημιουργήσει αξία. Οι CIOs και CFOs μπορούν με επιτυχία να συν-αναπτύξουν ένα πολλά υποσχόμενο όραμα, ωστόσο θα δυσκολευτούν στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν το στρατηγικό όσο και επιχειρησιακό τμήμα, καθώς και την τεχνολογία διακυβέρνησης που απαιτούνται ώστε να δρέψουν τους ανάλογους καρπούς.

Τέτοιες προκλήσεις θα πρέπει να αναμένονται. Όταν δε, προκύπτουν, δεν θα πρέπει να υποχωρήσετε από τις αρχικές σας θέσεις, καθώς το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό. Η τεχνολογική καινοτομία θα συνεχίσει να μετατοπίζει το έδαφος κάτω από την επιχείρηση, αποκαλύπτοντας προηγουμένως αφάνταστες δυνατότητες και ευκαιρίες. Μια ισχυρή σχέση συμβίωσης μεταξύ των CIOs και CFOs μπορεί να επιτρέψει αμφότεροι να διαμορφώσουν το αύριο με τον κατάλληλο τρόπο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του σήμερα.