Σήμερα, ένας CIO έχει επωμιστεί δύο σημαντικούς ρόλους.

Αφενός παίζει το ρόλο ενός κλασικού διαχειριστή της υποδομής ΙΤ και αφετέρου παίζει ένα στρατηγικό ρόλο για την ανάπτυξη της εταιρείας του. Αυτό οφείλεται εν γένη και στο ότι το ψηφιακό όραμα αποτελεί, πλέον, βασικό συστατικό της συνολικής στρατηγικής μιας επιχείρησης και καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της. Ενα ψηφιακό όραμα που περιλαμβάνει τη ψηφιακή διαχείριση των πελατών, των προμηθευτών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάθε εταιρικής δραστηριότητας γενικότερα.

Με την αρωγή του Business Intelligence, χρησιμοποιώντας εκλεπτυσμένα analytics και ποιοτικά δεδομένα. To ψηφιακό όραμα δεν αναβαθμίζει από μόνο του τη θέση ενός CIO.Για να μπορέσει ένας CIO να αναγνωριστεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της εταιρείας του και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του σε παράγοντα χάραξης της εταιρικής στρατηγικής θα πρέπει να σχεδιάζει και αναπτύσσει το ψηφιακό όραμα της εταιρείας του, αποκτώντας θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να στηρίζει το ψηφιακό μετασχηματισμό σημαντικών εταιρικών δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντας τις ψηφιακά, να αναγνωρίζει τις νέες τεχνολογίες και να τις εκμεταλλεύεται έγκαιρα, να οργανώνει το ΙΤ ώστε να ευθυγραμμίζεται απολύτως με την στρατηγική της επιχείρησης, να δημιουργεί μια εξαιρετική ομάδα IT, που θα μπορεί να δρα εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά, να ενσωματώνει στην υποδομή ΙΤ διεθνώς πιστοποιημένες αρχιτεκτονικές, στάνταρ και υπηρεσίες.

Βέβαια, μια σωστή σχέση είναι αμφίδρομη. Η επιχείρηση θα πρέπει να βοηθά τον CIO ώστε να ικανοποιούνται τα προαπαιτούμενα που θέτει και να φροντίζει να ενισχύει τη θέση του. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος ο CIO να εκφυλιστεί σε ένα απλό διαχειριστή μιας υποδομής IT. Ετσι, η επιχείρηση θα χάσει τη δυνατότητα να κερδίσει ένα στέλεχος που θα δράσει καταλυτικά στην ανάπτυξη της. Αν όμως, η εταιρεία δώσει την ευκαιρία στο CIO και αυτός την εκμεταλλευτεί, τότε θα δημιουργεί ένα σημαντικότατο στέλεχος που θα παίζει επιπλέον το ρόλο του Chief Integration Officer (υλοποιεί την ατζέντα της παγκοσμιοποίησης), του Chief Intelligence Officer (αναγνωρίζει τις τάσεις και διαχειρίζεται τις αλλαγές) και του Chief Innovation Officer (προωθεί καινοτομικά επιχειρηματικά μοντέλα).