Φαινομενικά το status των υψηλόβαθμων στελεχών του ΙΤ είναι θετικό. Σημαντικές ευθύνες, όπως η επιχειρηματική ενοποίηση, έχουν αυξηθεί αρκετά. Οι αμοιβές τους έχουν αξιοσημείωτη άνοδο και ορισμένοι αντικειμενικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί. Γιατί λοιπόν τόσοι πολλοί Διευθυντές Πληροφορικής είναι θετικοί στο να αλλάξουν επαγγελματική θέση;

Η απάντηση δίνεται στην έρευνα της Harvey Nash USA και της KPMG. Οι ηγέτες της Πληροφορικής ανέφεραν ότι οδηγούνται στο να αλλάξουν θέση από την επιθυμία τους να διευρύνουν τις δυνατότητες για λήψη αποφάσεων, για περισσότερες ευθύνες σχετικά με τη διαχείριση και μεγαλύτερη ανάμειξη στην επιχειρηματική στρατηγική. Η επιθυμία για ανάληψη εξουσίας είναι το παρασκηνιακό στοιχείο αρκετών ευρημάτων της έρευνας.

Ύφεση της επιρροής
Αρκετοί από τους Διευθυντές Πληροφορικής ανακαλύπτουν ότι έχουν απομακρυνθεί από το «πηδάλιο» της επιχειρηματικής στρατηγικής και από την επιρροή που ασκούσαν έναν χρόνο νωρίτερα. Το ποσοστό του στρατηγικού ρόλου που τώρα πια ασκούν στην εταιρεία τους έχει μειωθεί, σύμφωνα με τη φετινή έρευνα. Μόνο το 68% θεωρούν το ρόλο τους στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία σε σύγκριση με το 80% των ερωτηθέντων που χαρακτήρισαν έτσι τον ρόλο τους την περσινή χρονιά.

Ένας στρατηγικός ρόλος έχει την ανάγκη και από συγκεκριμένες συνθήκες για να τον εξασκήσει. Φέτος 10% λιγότεροι Διευθυντές Πληροφορικής σημείωσαν ότι τοποθετήθηκαν σε ηγετικές θέσεις στην εταιρεία τους την ώρα που 7% λιγότεροι απάντησαν ότι αναφέρονται απευθείας στον CEO. Τα δύο αυτά στοιχεία συνδυασμένα υποδεικνύουν μια ύφεση επιρροής στην συνολική εταιρική στρατηγική.

module

Στρατηγικές ευθύνες
Ενώ, η, πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 69%, θεωρεί ότι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία στους κόλπους της εταιρείας, στην πραγματικότητα αυτό το ποσοστό έπεσε κατά 11% φέτος, αφού πέρυσι στην ίδια ερώτηση το ποσοστό ανέρχονταν σε 80%.

module

Ωστόσο, είτε ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι στρατηγικός είτε όχι, η πλειοψηφία τους, το 73%, θεωρεί ότι το ΙΤ είναι επαρκώς ενοποιημένο με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που άγγιζε μόλις το 57%. Η ενοποίηση του τμήματος Πληροφορικής με την επιχείρηση είναι σχεδόν παγκόσμιο ζητούμενο και διαρκής στόχος τόσο του ΙΤ όσο και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

module


Επαγγελματική ολοκλήρωση
Το κάθε πέρυσι και καλύτερα, όπως αποδεικνύεται, ισχύει για τους Διευθυντές Πληροφορικής, αφού φέτος ποσοστό 79% βρίσκει την επαγγελματική ολοκλήρωση, όταν πέρυσι απόλυτα ευχαριστημένοι ή απλώς ευχαριστημένοι δήλωνε το 88%. Ομοίως αυτοί που θεωρούν τον ρόλο τους όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικό έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Το συμπέρασμα είναι ότι τώρα πια αυτοί που νιώθουν λιγότερο ευχαριστημένοι έχουν αυξηθεί αριθμητικά.

module

Οι διευθυντές Πληροφορικής επισήμαναν ότι αυτό που θα βοηθούσε πολύ στο να γίνει η δουλειά τους πολύ πιο ενδιαφέρουσα θα ήταν να αποκτήσουν περισσότερες ευθύνες διαχείρισης και αισθητά μεγαλύτερη δικαιοδοσία στη λήψη αποφάσεων.

Το outsourcing ως στρατηγικός παράγοντας
Περισσότεροι CIOs σε σχέση με την περσινή χρονιά απάντησαν ότι οι αντικειμενικοί τους στόχοι για outsourcing έχουν επιτευχθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην ωρίμανση της αγοράς outsourcing είτε στην αυξανόμενη οικειότητα με την βέλτιστη χρήση εξωτερικών πηγών. Περίπου το 80% απάντησαν ότι το outsourcing υπερέβη τις προσδοκίες τους. Με τέτοια θετική εμπειρία δεν είναι παράδοξο ότι περίπου οι μισοί (46%)  Διευθυντές Πληροφορικής επισήμαναν ότι θα αυξήσουν τα έξοδα του outsourcing τους στους επόμενους 12 μήνες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ποσοστό που αγγίζει το 80% έχουν δαπανήσει μέρος του budget τους στο outsourcing. Αν και αυτό ήταν ίδιο με την προηγούμενη χρονιά, το ποσό που ο καθένας δαπάνησε δεν ήταν το ίδιο. Αυτοί που δαπάνησαν 21% ή και περισσότερο από το budget τους έπεσαν στο 20% φέτος. Αυτό οδήγησε σε πτώση το ποσοστό του budget για outsourcing από 16% σε 14%.

module

Σε απόλυτη ταύτιση με την προηγούμενη έρευνα, οι δύο βασικοί λόγοι για το outsourcing είναι « μείωση του κόστους» και «δυνατότητα να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές ανάγκες».