Όλοι σε κάθε εταιρεία σήμερα έχουν ανάγκη την τεχνολογία. Και όλοι ζητάνε τη βοήθεια του CIO, καθώς είναι ο μόνος μέσα στην εταιρεία που καταλάβει τι σημαίνει ψηφιακός κόσμος, ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει τα υπόλοιπα τμήματα να κάνουν ένα αποτελεσματικότερο μάρκετινγκ και να αυξήσουν τις πωλήσεις, ο μόνος που μπορεί να προστατέψει το όνομα και τη φήμη της εταιρείας από τις διαρροές και τις υποκλοπές δεδομένων.

Η σημαντικότητα των CIOs παραμένει αδιατάρακτη και στην εποχή του cloud, καθώς αυτοί είναι που θα συμβουλεύσουν τη διοίκηση για τα σχετικά συμβόλαια και τα SLAs που θα υπογραφούν με τους παρόχους. Ο ρόλος που καλείται να παίξει ο CIO σήμερα είναι πολύ απαιτητικός, δύσκολος και πολύπλοκος. Είναι ο σταρ της εταιρείας του και οφείλει να τα καταφέρει. Γιατί, απλά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την επιβίωσή του.