Οι CIOs θα πρέπει να προωθούν τα ταλέντα στο τμήμα τους, να χρησιμοποιούν στοχευμένα τα budget για τα project τους, να κάνουν πολύ networking και να κατανοούν καλύτερα την επιχείρησή τους. Μπορεί όλα αυτά να είναι πολλά, αλλά είναι απαραίτητα για όλους εκείνους τους CIOs που φιλοδοξούν να γίνουν οι σταυροφόροι της καινοτομίας στην εταιρεία τους.

Πηγή: Deloitte, Aπόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Οι καινοτομίες που προωθούνται από το ΙΤ μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την εταιρική στρατηγική, προσφέροντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αρκετοί CIOs γνωρίζουν, πώς μπορούν να παράγουν καινοτομία. Για παράδειγμα, προωθώντας πρωτοβουλίες που οδηγούν σε συρρίκνωση του κόστους, στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (όπου το ΙΤ παίζει, ήδη, ένα σημαντικό ρόλο).

Αναξιοποίητο δυναμικό
Τα ποσοστά ενσωμάτωσης των τρεχουσών τάσεων του ΙΤ δείχνουν, ωστόσο, ότι παρά την αναγνώριση της σημασίας της καινοτομίας, ένα σημαντικό δυναμικό της παραμένει αναξιοποίητο. Αυτό, άλλωστε, καταγράφεται στην πρόσφατη μελέτη “Deloitte CIO Survey 2013”, όπου φαίνεται να υπάρχει ένας μειωμένος βαθμός ενσωμάτωσης των τελευταίων τεχνολογικών τάσεων. Θέματα όπως το private cloud, τα apps και τα social media μπορούν να απασχολούν ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, ωστόσο μόνο το μισό από τις εταιρείες που έλαβαν μέρος στην έρευνα απάντησαν ότι έχουν ήδη εκμεταλλευτεί αυτές τις τάσεις. Για περισσότερο καινοτόμες τάσεις, όπως είναι τα Big Data και το Gamification, ο βαθμός εκμετάλλευσής τους είναι ακόμα μικρότερος.

Δεν εκπλήσσει, λοιπόν, καθόλου το γεγονός ότι λίγοι Διευθυντές Πληροφορικής θεωρούν το τμήμα τους ως κέντρο καινοτομίας για την επιχείρησή τους. Τα κυριότερα εμπόδια για την προώθηση της καινοτομίας από το ΙΤ είναι:

  • H τρέχουσα εστίαση των προτεραιοτήτων του ΙΤ και η έλλειψη σε ειδικευμένο προσωπικό.
  • Η δυσκολία χειρισμού των περιορισμών που έχουν τεθεί στο budget
  • H έλλειψη επιρροής σε στρατηγικές προτεραιότητες και η αδυναμία κατανόησης της επιχείρησης.

Ωστόσο, πώς μπορούν οι CIOs να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια, να αξιοποιήσουν το δυναμικό καινοτομίας και να μετατραπούν σε επιτυχημένους σταυροφόρους της καινοτομίας; Σύμφωνα με την Delloite θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ακόλουθα:

1. Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων
Μια ενεργά ασκούμενη κουλτούρα καινοτομίας μέσα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη μετατροπή του ΙΤ σε κέντρο καινοτομίας. Συστατικά μιας κουλτούρας καινοτομίας είναι τα εξής: δημιουργία χώρου για νέες ιδέες, εμφανής ανταμοιβή των συνεργατών για τη συνεισφορά τους στην καινοτομία, ενθάρρυνση πρόσβασης σε online κοινότητες και προώθηση δράσεων crowd sourcing, καθώς, μέσω αυτών, μπορούν να ανατεθούν δημιουργικές διαδικασίες σε αυτές τις κοινότητες. Εκτός από την ανάπτυξη μιας ισχυρής κουλτούρας καινοτομίας θα πρέπει να δοθεί και η πρέπουσα προσοχή στο talent management, διότι φαίνεται να υπάρχει ένα έλλειμμα από συνειδητοποιημένα και δημιουργικά στελέχη του ΙΤ.

Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει πρόνοια για πιο ελαστικά κριτήρια επιλογής των στελεχών, ενώ χρειάζεται να εκτιμούνται και άλλες ικανότητες εκτός από αυτές που υπάρχουν στον τεχνολογικό τομέα. Είναι σημαντικό η καινοτομία να αποτελεί βασική προϋπόθεση της στρατηγικής πρόσληψης στελεχών που ακολουθεί μια Διεύθυνση Πληροφορικής. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα προώθησης της καινοτομίας θα πρέπει να αναγράφεται ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά στην περιγραφή εργασίας, στην πρόσληψη εργαζομένων και στους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν από αυτούς. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους εργαζόμενους, ώστε να παρακινούνται για τη δημιουργία καινοτόμων ιδεών, όπως είναι η δυνατότητα συμμετοχής σε συναρπαστικά projects που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας. Επιπλέον, καλό είναι να γίνει πιο ελκυστική η δουλειά στη Διεύθυνση Πληροφορικής και περισσότερο ωθούμενη από την καινοτομία, αλλά και να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα “Soft Skills” των εργαζομένων.

2. Εκμεταλλευτείτε το έξτρα budget για την υλοποίηση συγκεκριμένων καινοτομιών
Μετά από μια περίοδο ισχνών αγελάδων, τα budgets των επιχειρήσεων για το IT έχουν αρχίσει να παίρνουν την ανιούσα. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό του budget εξακολουθεί να καταναλώνεται σε καθημερινές εργασίες, όπως είναι η τεχνική υποστήριξη των χρηστών και η διαχείριση συστημάτων. Ετσι, αναπόφευκτα περιορίζεται το διαθέσιμο budget για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας. Στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται να γίνει εκμετάλλευση του έξτρα budget που είναι διαθέσιμο για τις αλλαγές σε επιλεγμένες δράσεις, τις οποίες η Διεύθυνση Πληροφορικής αναγνωρίζει ξεκάθαρα ως ενέργειες που μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία και να δημιουργήσουν επιχειρηματική ανάπτυξη. Τέτοιες δράσεις είναι, για παράδειγμα, τα Big Data, οι λύσεις mobility και τα social media.

Αν το ετήσιο budget για το IT επιτρέπει την υλοποίηση μόνο μιας καινοτομίας, τότε συστήνεται να προτιμηθούν τα Big Data. Επειδή ο χειρισμός μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων αποκτά όλο και περισσότερο στρατηγική σημασία για τις επιχειρήσεις, η υποστήριξη καινοτομιών σε αυτή την περιοχή μπορεί να υποστηριχθεί ενθέρμως από τη Διοίκηση. Αν υπάρχει διαθέσιμο μεγαλύτερο budget για την καινοτομία, τότε μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, σε λύσεις mobile, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την εμπειρία των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών. Η να υπάρχει ένας συνδυασμός από Analytics, λύσεις mobile και social media, για να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα λήψης αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας.

3. Ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας στο εσωτερικό της εταιρείας και η δυνατότητα άσκησης επιρροής στις στρατηγικές προτεραιότητες της. Οπως και η εύρεση σημαντικών συμμάχων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καθιέρωση του ΙΤ ως κέντρο καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση, η τεκμηρίωση στις συζητήσεις με τους CIOs της ανανεωτικής επίδρασης της τεχνολογίας στα επιχειρηματικά μοντέλα, η βελτίωση της αρωγής του μάρκετινγκ και του τμήματος ανάπτυξης προϊόντων στην κατανόηση των χρηστών και η εκμετάλλευση της εμπορικής οπτικής του CFO για τη δημιουργία business cases (που δίνει συγκεκριμένη μορφή στην αξία που προέρχεται από τις καινοτομίες του ΙΤ). Εκτός από την εσωτερική δικτύωση και οι εξωτερικές επαφές είναι αποφασιστικές. Οι εξωτερικοί providers και συνεργάτες δεν αποτελούν μόνο μια πολύτιμη πηγή καινοτόμων ιδεών, αλλά ενδεχομένως έχουν καθιερώσει ήδη τη Διεύθυνση Πληροφορικής ως το κέντρο καινοτομίας τους. Ζητήστε τους, ως εκ τούτου, να μοιραστούν μαζί σας αυτή την εμπειρία τους.

Μια ελλιπής κατανόηση της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην πορεία του CIO για να αποτελέσει σταυροφόρο της καινοτομίας. Συχνά αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας η βελτίωση της επιχειρηματικής κατανόησης από το ΙΤ. Οι Διευθυντές Πληροφορικής χρειάζεται να αποκτήσουν, λοιπόν, περισσότερες γνώσεις για την επιχείρησή τους και να κάνουν μια επίδειξη για το πώς οι τεχνολογίες βοηθούν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Οι CIOs πρέπει να επικοινωνούν ξεκάθαρα το πώς οι επενδύσεις σε καινοτομίες του ΙΤ μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία και το πώς οι τελευταίες τεχνολογίες και τάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο στην εταιρεία τους. Χρειάζεται, επίσης, να προωθούν τις επιχειρηματικές δεξιότητες των υπαλλήλων τους, διευρύνοντας, για παράδειγμα, τα πλάνα εκπαίδευσης με μη τεχνολογικής φύσεως θέματα.

Εν κατακλείδι
Τα διοικητικά στελέχη του ΙΤ μπορούν, μέσω μια ενεργά ασκούμενης κουλτούρας καινοτομίας και μιας καινοτόμου διαχείρισης ταλέντων να αλλάξουν το κέντρο βάρους των προτεραιοτήτων του ΙΤ και να εξουδετερώσουν τις αδυναμίες που προκύπτουν από τη μη ύπαρξη πιστοποιημένου προσωπικού. Μέσω μιας επιλεκτικής παράκαμψης των περιορισμών που υπάρχουν στο budget, μπορεί να εκμαιευτεί καλύτερα το δυναμικό των τελευταίων εξελίξεων και τάσεων στο χώρο του ΙΤ. Επιπλέον, βοηθάει σημαντικά το εσωτερικό και εξωτερικό networking, όπως και μια καλύτερη αντίληψη της επιχείρησης από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, ώστε οι καινοτομίες του ΙΤ να αποτελέσουν στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας. Μέσω μιας συνεπούς διευθέτησης αυτών των πτυχών οι CIOs μπορούν να τοποθετηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία ως υποκινητές της καινοτομίας στην εταιρεία τους και να μετατρέψουν τη Διεύθυνση Πληροφορικής σε κέντρο καινοτομίας.