Η Cisco γνωστοποίησε τα αποτελέσματα παγκόσμιας μελέτης, σύμφωνα με την οποία το 77% των στελεχών πληροφορικής που συμμετείχε στην έρευνα σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τις δαπάνες σε εργαλεία συνεργασίας, ενώ οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η ικανότητά τους να συνεργάζονται περιορίζεται από τις εταιρικές πολιτικές.

Πάνω από ένα τέταρτο των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απαγορεύουν τη χρήση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης παραδέχτηκαν ότι άλλαξαν τις ρυθμίσεις στις εταιρικές συσκευές για να έχουν πρόσβαση, ισχυριζόμενοι ότι «χρειάζονται τα συγκεκριμένα εργαλεία για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους». Η έρευνα με τίτλο “Collaboration Nations”, μελετά τα οφέλη και τις προκλήσεις για την επιτυχημένη συνεργασία στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (όσες έχουν περισσότερους από 250 υπαλλήλους).

Η μελέτη έγινε από την InsightExpress, μία εταιρεία έρευνας ψηφιακού marketing, τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στο Stamford του Κοννέκτικατ, σε ένα δείγμα από 2.023 χρήστες και 1.011 στελεχών πληροφορικής από 10 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η έρευνα είναι το δεύτερο από τα δύο μέρη μίας μελέτης που η Cisco διεξάγει για να ερευνήσει τον αντίκτυπο της κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας σε μία επιχείρηση. Τον Ιανουάριο του 2010 η Cisco ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μίας παγκόσμιας μελέτης που έγινε από τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος και η οποία ερευνά το πώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για εξωτερική συνεργασία.