Η Cisco εξοπλίζει τη hellas on line με την πλατφόρμα οπτικής μετάδοσης, η οποία βασίζεται σε αρχιτεκτονική IP επόμενης γενιάς (IP NGN), προκειμένου η τελευταία να επεκτείνει το πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε περισσότερα από 3.600 χλμ, παρέχοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να προσφέρει πρωτοποριακές και υψηλής ποιότητας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες με υπηρεσίες IP τηλεφωνίας, VPN και fibre-to-the-business (FTTB). Η σχεδίαση και υλοποίηση του δικτύου γίνεται από την Intracom Telecom  με εξοπλισμό Cisco ONS15454 Multiservice Transport Platform στα δίκτυα κορμού και περιφέρειας, ενώ η καινοτόμος τεχνολογία Ethernet over Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) επιτρέπει τη διασύνδεση πολλαπλών κόμβων DSL στο IP δίκτυο κορμού της εταιρείας με τη χρήση ενός μήκους κύματος.