Καθώς κορυφαίοι επιχειρηματίες στις Hνωμένες Πολιτείες αναζητούν τρόπους να γίνουν πιο αποδοτικοί ενεργειακά, ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα και να μειώσουν τον αντίκτυπο των εταιρειών τους στο περιβάλλον, η πλειοψηφία τους πιστεύει ότι τα προϊόντα της πληροφορικής θα τους βοηθήσουν να γίνουν "περισσότερο οικολογικοί", σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Zogby International για τη Cisco.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ένας στους τρεις επιχειρηματίες πιστεύει ότι η στρατηγική τους για το περιβάλλον δεν θα επηρεαστεί από την πρόσφατη οικονομική ύφεση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς για αγορές προϊόντων πληροφορικής, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι εταιρείες τους είναι πιθανότερο να αγοράσουν προϊόντα που θα τονώσουν την προσπάθειά τους να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Μόλις το ένα τέταρτο των επιχειρηματιών (27%) δηλώνει ότι οι εταιρείες τους είναι λιγότερο πιθανόν να αγοράσουν προϊόντα και οι υπόλοιποι (19%) δεν είναι βέβαιοι σχετικά με τις μελλοντικές αγορές. Ταυτόχρονα, σχεδόν το 60% των επιχειρηματιών πιστεύει ότι η πληροφορική μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές τους ανησυχίες στο μέλλον, ενώ 3 στους 10 (29%) πιστεύουν ότι δεν είναι αποτελεσματική. Το 11% δηλώνουν ότι δεν είναι βέβαιοι.