Οι Cisco και Citrix διευρύνουν τη συνεργασία τους στο desktop virtualization, σε τρεις ακόμα στρατηγικούς τομείς: cloud networking, cloud orchestration και mobile workstyles.

Η διευρυμένη συνεργασία θα περιλαμβάνει σημαντική επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους για την προώθηση κορυφαίας τεχνολογικής καινοτομίας, της ενοποίησης και τεκμηρίωσης λύσεων, της υποστήριξης πελατών και της κοινής go-to-market επένδυσης παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να ενοποιήσουν από κοινού το Citrix NetScaler ADC (Application Delivery Controller) για ενιαία συνύπαρξη με άλλες υπηρεσίες δικτύου και ασφάλειας της Cisco. Σκοπεύουν επίσης να ενοποιήσουν το Cisco Nexus 1000V με το Citrix XenServer, ώστε επιχειρήσεις και πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν να δημιουργούν cloud βασιζόμενα εν μέρει σε βασική τεχνολογία ανοιχτού κώδικα.

Παράλληλα, θα αναπτύξουν μια ενοποιημένη λύση cloud για επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών βασισμένη στα κορυφαία προϊόντα των δύο εταιρειών, καθώς και λύσεις «mobile workstyle και BYOD» που προσφέρουν στους χρήστες έναν ενοποιημένο τρόπο για ασφαλή πρόσβαση σε επιχειρηματικές εφαρμογές, υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και συνεργασίας κατά τις μετακινήσεις τους, από κάθε συσκευή, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Σημειώνεται ότι η Cisco θα εξακολουθήσει να διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα της σειράς Application Control Engine, ενώ θα προτείνει το Citrix NetScaler ως εναλλακτική λύση.