Η Cisco ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2010, που έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2009.

Η Cisco κατέγραψε καθαρές πωλήσεις 1ου τριμήνου 9 δις δολαρίων, καθαρά έσοδα 1,8 δις δολαρίων σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα GAAP ή καθαρά κέρδη 0,30 δολάρια ανά μετοχή, σημειώνοντας πτώση 18,8% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρονιάς και καθαρά έσοδα χωρίς GAAP 2,1 δις δολαρίων ή 0,36 δολάρια (καθαρά κέρδη) ανά μετοχή, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 15,3%. Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν στα 9 δισ. δολάρια, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 10,3 δισ. δολάρια (μείωση 12,7%).