Η Cisco γνωστοποίησε τα αποτελέσματα μίας έρευνας που εξετάζει τις επιπτώσεις που έχουν στην ασφάλεια η κοινωνική δικτύωση και η χρήση προσωπικών συσκευών στην επιχείρηση.

Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για πολλούς τομείς μέσα στην επιχείρηση, ενώ το 71% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι υπερβολικά αυστηρές τακτικές ασφάλειας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πρόσληψη και διατήρηση εργαζομένων κάτω των 30 ετών.

Η έρευνα, που έγινε από την InsightExpress για λογαριασμό της Cisco, βασίστηκε σε δείγμα 500 επαγγελματιών από τον χώρο της πληροφορικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιρροή των καταναλωτών στην πληροφορική στον χώρο της επιχείρησης αυξάνεται, καθώς και ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι φέρνουν προσωπικές συσκευές και εφαρμογές στο δίκτυο, γεγονός που παρουσιάζει νέες ευκαιρίες για την επιχείρηση και προκλήσεις για την ασφάλεια.

Εξάλλου, η έρευνα εξετάζει τις αλλαγές που συντελούνται στην ασφάλεια λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων των σημερινών Δικτύων χωρίς Περιορισμούς (Borderless Networks), των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της απασχόλησης όλο και μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων, καθώς και λόγω των προκλήσεων που παρουσιάζει η προστασία ευαίσθητων, προσωπικών δεδομένων.