Η αύξηση του αριθμού των smartphones, των κοινωνικών δικτύων, των εφαρμογών βίντεο και των υπηρεσιών Cloud, έχει μεταβάλει σημαντικά το τοπίο της ανθρώπινης επικοινωνίας, τόσο στην εργασιακή όσο και στην προσωπική μας ζωή.

Αυτή η νέα πραγματικότητα καθιστά την επιλογή μιας πλατφόρμας συνεργασίας θεμελιώδη. Η Cisco περιγράφει πέντε παραμέτρους που θα βοηθήσουν τις εταιρείες να επιλέξουν μια λύση ευέλικτη και ικανή να προστατεύει τις επενδύσεις και να ικανοποιεί ακόμη και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις:

1. Πλατφόρμα “ανοικτή” ως προς τη συσκευή και το λειτουργικό σύστημα. Το Bring Your Own Device είναι ένα πραγματικά ασυγκράτητο φαινόμενο. Από τα 350 εκατομμύρια Smartphone που θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις το 2016, τα 200 εκατομμύρια θα ανήκουν στους εργαζόμενους, ενώ το 76% των υπεύθυνων ΙΤ θεωρούν ότι η χρήση τους αποφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης στην εργασία.

2. Βελτιστοποιημένη σύγκλιση καναλιών επικοινωνίας. Μια πλατφόρμα συνεργασίας πρέπει να βελτιστοποιεί την ενσωμάτωση εφαρμογών δεδομένων, φωνής και βίντεο βάσει κάθε ανάγκης και με απόλυτη διαφάνεια για τους χρήστες.

3. Ευελιξία επιλογών: on-premise ή στο «σύννεφο». 4. Ολοκληρωμένη και παγκόσμια υποστήριξη. 5. Πραγματικό κόστος ανάπτυξης.