Το Internet of Everything (IoE) αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα παγκοσμίως να δημιουργήσουν συνολικά κέρδη αξίας τουλάχιστον 613 δις. δολ. το 2013, σύμφωνα με τη μελέτη περί του “Δείκτη Αξίας του IoE” που δημοσίευσε πρόσφατα η Cisco. Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις που βελτιστοποιούν τις συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων και πραγμάτων θα παράγουν τα μεγαλύτερη κέρδη.

Η μελέτη αναφέρει ότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Γερμανία αναμένεται να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη αξία το 2013, ωστόσο η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι εταιρείες ενδέχεται σχεδόν να διπλασιάσουν αυτά τα κέρδη με την εντατικότερη εφαρμογή επιχειρηματικών πρακτικών, πελατειακών προσεγγίσεων και τεχνολογιών που αξιοποιούν το ΙοΕ. Όσο το IoE ήδη οδηγεί τα εταιρικά κέρδη του ιδιωτικού τομέα, εκτιμάται ότι κέρδη αξίας 544 δις δολ. επιπλέον ενδέχεται να παραχθούν αν οι εταιρείες προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους στην καλύτερη αξιοποίησή του.

Το 69% των επικεφαλής των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο Δείκτη Αξίας IoE θεωρούν ότι η παγκόσμια αγορά εργασίας θα μείνει η ίδια ή θα βελτιωθεί λόγω του IoE και το 89% θεωρεί ότι οι μισθοί θα παρουσιάσουν βελτίωση ή θα παραμείνουν ίδιοι. Επιπροσθέτως, 50% δήλωσαν ότι το IoE ενδέχεται να βελτιώσει την ασφάλεια, ενώ 26% θεωρούν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή.

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων στις αναδυόμενες αγορές σαφώς αναμένουν την αξιοποίηση του IoE προς όφελός τους. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτά τα στελέχη παρουσιάζουν τις περισσότερες πιθανότητες για την επίτευξη αξίας. Μεταξύ των βιομηχανιών, οι υπηρεσίες (158,8 δις δολάρια) και οι κατασκευές (103,1 δις δολάρια) αναμένεται να πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη αξία IoE το 2013.