Σε μία κρίσιμη καμπή στον χώρο του ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι εγκληματίες μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους από τα PC που «τρέχουν» σε Windows, σε άλλα λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και συσκευές και σε φορητές πλατφόρμες, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ασφάλειας της Cisco για το 2010.

Το 2010 ήταν και η πρώτη φορά στην ιστορία του Internet που ο όγκος των spam μειώθηκε. Οι εγκληματίες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην εκμετάλλευση ανθρώπων για οικονομικά παράνομες πράξεις. Ως απάντηση στις επιθέσεις από τον κυβερνοχώρο σε λειτουργικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι κατασκευαστές PC υποστηρίζουν την ασφάλεια στα προϊόντα τους, ενώ παράλληλα υιοθετούν μία πιο επιθετική προσέγγιση όσον αφορά στην επίλυση προβλημάτων. Έτσι, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δυσκολεύονται να «επιτεθούν» σε πλατφόρμες που κάποτε εκμεταλλεύονταν κατά κόρον –και ιδιαίτερα στην πλατφόρμα Windows- και αναζητούν άλλους τρόπους για να βγάλουν χρήματα.