Η Cisco παρουσίασε την πέμπτη ετήσια Αναφορά Cisco Corporate Social Responsibility για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το 2009.

Σύμφωνα με την αναφορά, οι δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Cisco ευθυγραμμίζονται με την επιχειρησιακή της στρατηγική και υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Η φετινή αναφορά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας της εταιρείας και στην εμπειρία του χρήστη με καινοτόμο τρόπο και ερευνά τρόπους, με τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Web 2.0) μπορεί να συμβάλουν στη βελτίωση του διαλόγου ανάμεσα στη Cisco και στους μετόχους της. Η Cisco πιστεύει ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας από μόνη της δεν θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και ότι η τεχνολογία πρέπει να συνδυαστεί με τις απαραίτητες αλλαγές στην κουλτούρα, στις πρακτικές διαχείρισης και στις επιχειρησιακές διαδικασίες, ώστε να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητές της.

Η Cisco έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες προέρχονται από τις αεροπορικές μετακινήσεις στελεχών της, κατά 10% (σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2006) καθώς και να μειώσει όλες τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από μετακινήσεις 1 και 2, καθώς και εκείνες που προέρχονται από αεροπορικά ταξίδια 3 κατά 25% μέχρι το 2012 (έτος 2007). Ακόμα, οι λύσεις Smart Grid  της Cisco είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση ενέργειας με μεγάλη ασφάλεια στα ηλεκτρικά πλέγματα, από την παραγωγή στην κατανάλωση, έτσι ώστε σπίτια και κτήρια να γίνουν πιο παραγωγικά και οικονομικά. Το κοινωνικό έργο της Cisco δεν σταματά όμως μόνο εδώ.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα συνεισφέρει 128,6 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ότι θα συνεργαστεί με κυβερνήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλες εταιρείες για να αυξήσουν τις επενδύσεις τους έως και 10 φορές. Τέλος, η Cisco Networking Academy είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που προσέφερε 14 μαθήματα σε περισσότερους από 800.000 φοιτητές το οικονομικό έτος 2009. Σήμερα η Cisco έχει επενδύσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.