Σύμφωνα με μία νέα μελέτη που δημοσιεύει η Cisco, οι online συναντήσεις μέσω βίντεο, που δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βλέπουν ο ένας τον άλλο, δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς και βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων.

Επίσης, συμβάλλουν στη μείωση των συγκρούσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες ή προσωπικότητες. Παρ’ όλα αυτά, η επικοινωνία μέσω βίντεο μπορεί να αυξήσει το άγχος και την αυτοπεποίθηση, ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει να βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους να αναπτύξουν τις κατάλληλες ικανότητες, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τα συγκεκριμένα εργαλεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

“Successful Video Communication” είναι ο τίτλος της μελέτης που διεξήχθη από ψυχολόγους της Pearn Kandola. Πρόκειται για την τελευταία από μία σειρά μελετών που η Cisco ανέθεσε και οι οποίες αφορούν στην ψυχολογία της επικοινωνίας μέσα στο χώρο της επιχείρησης.