Η Cisco λάνσαρε σήμερα το Cisco Certified Architect, το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης μεταξύ των Πιστοποιήσεων Cisco Career Certifications.

Η πιστοποίηση Cisco Certified Architect αναγνωρίζει την εμπειρία και την ικανότητα σε θέματα αρχιτεκτονικής των σχεδιαστών δικτύων, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν όλο και πιο πολύπλοκα δίκτυα παγκόσμιων οργανισμών και να μετατρέψουν αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές στρατηγικές σε επαναστατικές στρατηγικές τεχνολογίας.

Η πιστοποίηση είναι πάνω από το expert-level CCIE ως προς τη δυσκολία, δίνοντας έμφαση σε ειδικές γνώσεις σε αρχιτεκτονική υποδομής δικτύων, αλλά και στην ικανότητα για συνεργασία με πελάτες-στελέχη από τον χώρο των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρησιακές λύσεις υλοποιούνται σε επιτυχημένα σχέδια.

Η πιστοποίηση Cisco Certified Architect χορηγείται ύστερα από εξέταση ενώπιον επιτροπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν μία πιστοποίηση CCDET, περίπου 10 χρόνια εμπειρία στον κλάδο, καθώς και να έχουν γίνει δεκτοί στο πρόγραμμα ύστερα από αίτηση.