Στη διαδρομή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την μετουσίωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι ευέλικτες υποδομές πληροφορικής, τα προηγμένα δίκτυα επικοινωνίας και η ασφαλής πρόσβαση είναι τα βασικά ζητούμενα των εταιρειών. Σε αυτή την απαιτητική εξίσωση η Cisco διαθέτει τις λύσεις και τις απαντήσεις ώστε να αποτελέσει σύμμαχο και αρωγό του επιχειρείν.

Ο Παναγιώτης Γκολέμης, Systems Engineer Manager & Architectures Leader Cisco Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, εξηγεί πώς το προηγμένο και ευρύ χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών της εταιρείας έρχεται να ανταποκριθεί σε όλες τις σύγχρονες ανάγκες του επιχειρείν για ευελιξία, προσβασιμότητα, διασύνδεση και ασφάλεια κ.ά, καθιστώντας εφικτή την υλοποίηση του οράματος της Cisco που είναι η ψηφιακή τεχνολογία να μετουσιωθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όλες τις εταιρείες.

netweek: Tα τελευταία χρόνια, τάσεις όπως η άνοδος του cloud computing και του SaaS, δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για τους οργανισμούς αλλά και νέες προκλήσεις. Ποιος ο ρόλος και η σημασία των Αρχιτεκτονικών λύσεων της Cisco, για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού;

Παναγιώτης Γκολέμης: Πραγματικά, η τεχνολογία cloud και το SaaS προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα στα υπολογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών τους. Σήμερα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έναν άνευ προηγουμένου αριθμό σημαντικών προκλήσεων διαχείρισης δεδομένων. To cloud computing είναι μια ευέλικτη, επεκτάσιμη και αξιόπιστη λύση που βοηθά τους οργανισμούς να διαχειριστούν αυτήν την αλλαγή. Ουσιαστικά, επαναπροσδιορίζει τις υπολογιστικές υπηρεσίες όπως αποθήκευση και επεξεργασία, και τις “εκτελεί” μέσω του Διαδικτύου, διαμορφώνοντας ένα νέο και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.

Αυτή η αναπροσαρμογή, επιτρέπει στις εταιρείες να επικεντρωθούν στην ταχύτητα, την ευελιξία και τη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι όπως κάθε τεχνολογικός κλάδος, έτσι και ο κόσμος του cloud computing αλλάζει συνεχώς. Αντίστοιχα, το Software as a Service είναι ένα μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στο λεγόμενο υπολογιστικό “νέφος” και το οποίο γνωρίζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο. Το SaaS βελτιώνει την προσβασιμότητα, την επεκτασιμότητα και την αξιοπιστία, ελαχιστοποιώντας τα γενικά έξοδα και το κόστος συντήρησης που απαιτούνται, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη ενσωμάτωση με άλλες πλατφόρμες, χωρίς την ανάγκη δαπάνης για απόκτηση ακριβών υλικών και επέκταση υποδομής.

Οι ευέλικτες αυτές αρχιτεκτονικές έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο προφανώς συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς όλα αυτά τα στρατηγικά πλεονεκτήματα όπως, η ευελιξία, η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, η αυτονομία, η δυνατότητα διαρκούς πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο κ.α. είναι εξαιρετικά ελκυστικά και συνάδουν απόλυτα με τις στρατηγικές της Cisco, οι οποίες είναι η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Άρα, η ίδια η Cisco με αυτή την προσέγγιση δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην προσφορά λύσεων λογισμικού ως υπηρεσία. Εκεί βρίσκουμε την προστιθέμενη αξία.

Τα δεδομένα είναι ο “μαύρος χρυσός” της σημερινής μας εποχής, αρκεί να μπορούμε να τα αναλύσουμε σε πραγματικό χρόνο, ώστε να τα αξιοποιούμε και να τα μετατρέπουμε άμεσα σε πληροφορία. Μέσω των αρχιτεκτονικών λύσεων, η Cisco συνδέει χρήστες, υπολογιστές, συσκευές και υπολογιστικά δίκτυα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε πληροφορίες ή τη μεταφορά πληροφοριών χωρίς περιορισμούς στο χρόνο, τόπο ή τον τύπο του υπολογιστικού συστήματος. Η εταιρεία μας, δε, υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος νέων επιχειρήσεων, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στη δημιουργία λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τέτοιες επιχειρήσεις υπάρχουν στην Ελλάδα και μάλιστα προβλέπεται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο την επόμενη πενταετία.

Εν συντομία, η σημασία των Αρχιτεκτονικών λύσεων της Cisco διασφαλίζει ότι τα έργα πληροφορικής που υλοποιούνται ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας. Ποιες οι πιο συνηθισμένες προκλήσεις που εμποδίζουν τις σχετικές προσπάθειες;

Οι επιχειρήσεις οδεύουν προς την ψηφιοποίηση, η οποία ανοίγει νέες ευκαιρίες σε κάθε κλάδο της βιομηχανίας. Χάρη σε αυτήν, οι αρχιτεκτονικές λύσεις εξελίσσονται από επιχειρηματικές διαδικασίες που δεν παρέχουν απλώς στήριξη, στην κύρια πηγή εσόδων μιας εταιρείας, αλλά δημιουργούν παράλληλα προϋποθέσεις διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Οι στόχοι που έρχονται να υλοποιήσουν οι αρχιτεκτονικές λύσεις της Cisco είναι ξεκάθαροι και συσχετίζονται με την καλύτερη γνώση και εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη αλλά και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, όμως, έχουμε να διαχειριστούμε και μια σειρά προκλήσεων.

Η υλοποίηση τους απαιτεί από τις επιχειρήσεις εξειδίκευση και χάραξη γενικότερου στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τέσσερις βασικές περιοχές:
• εκπαίδευση
• αναδιοργάνωση υποδομών
• ψηφιακή εταιρική κουλτούρα
• υιοθέτηση νέων τεχνολογικών μοντέλων.

Βέβαια, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ποικίλει βάσει πολλών κριτηρίων, όπως είναι το μέγεθος, η ηλικία και τα στάδια ανάπτυξης της κάθε επιχείρησης. Το Cloud computing, το οποίο στήριξε την παγκόσμια οικονομία και την εκτόξευση της τηλεργασίας κατά την διάρκεια της πανδημίας, θα συνεχίσει να αποτελεί τα επόμενα χρόνια έναν ουσιώδη παράγοντα για τις επιχειρήσεις που αναζητούν δυνατότητες επεκτασιμότητας, εξασφαλισμένη επιχειρησιακή συνέχεια και αποδοτικότητα στα κόστη λειτουργίας, ενώ το SaaS έρχεται να δώσει λύσεις σε κάθε σύνθετο πρόβλημα και περίπλοκη απαίτηση κάνοντας ταυτόχρονα προσιτή και ομαλή την εισαγωγή των μικρών επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή. Σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική εξίσωση, η Cisco είναι προσηλωμένη για να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν, ενώ ένα από τα κομμάτια που εμβαθύνει είναι η κουλτούρα της ενσωμάτωσης, ώστε να ανταποκρίνονται στο ακέραιο οι αρχιτεκτονικές λύσεις στις επιχειρηματικές και λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Μια ακόμη πρόκληση που αντιμετωπίζει σχεδόν το σύνολο των κλάδων είναι η αναντιστοιχία των απαιτήσεων που υπάρχουν στην σχεδίαση, την καθημερινή εφαρμογή και τις λειτουργίες των αρχιτεκτονικών λύσεων, με ένα εργατικό δυναμικό που συνήθως στερείται ψηφιακών δεξιοτήτων. Και σε αυτή την κατεύθυνση, η Cisco έχοντας διαγνώσει αυτή την δυσκολία μπορεί να συνδράμει στην επιτάχυνση της εξέλιξης των διαδικασιών, περιορίζοντας έτσι την πολυπλοκότητα και τις όποιες καθυστερήσεις. Μη ξεχνάμε ότι «πρεσβευτής» των έργων μας είναι και το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco στη Θεσσαλονίκη, όπου μέσα από το Κέντρο το όραμα μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι σύγχρονοι κλάδοι τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσα από την ενημέρωση και την επιμόρφωση για καινοτόμες τεχνολογίες.

Ποια είναι τα οφέλη για τις εταιρείες που επενδύουν σε αυτόν τον τομέα; Μπορούμε αλήθεια να μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, και δη επιτυχημένο;

Όπως προανέφερα, η επένδυση σε μία τεχνολογία μεμονωμένα, δεν μπορεί να είναι αρκετή. Προϋποθέτει την αλλαγή διαδικασιών και κουλτούρας για να είναι επιτυχής. Η Cisco, ως παγκόσμιος παίκτης στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, κατέχει το know-how με το οποίο μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση των τεχνολογιών, και την αλλαγή του μοντέλου εργασίας. Οι επιχειρήσεις, δε, βασιζόμενες στον ψηφιακό μετασχηματισμό εκτιμάται ότι μπορούν να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αξιοποιώντας την λεγόμενη 4η βιομηχανική επανάσταση. Άρα, τα οφέλη είναι τεράστια και ποικίλουν. Μια σημαντική παράμετρος είναι η δυνατότητα ροής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Για παράδειγμα, με τη ροή δεδομένων οι επιχειρήσεις μπορούν να αφήσουν πίσω τις χαμένες ευκαιρίες και την όποια δυσαρέσκεια των πελατών τους, και αντ’ αυτού να αυτοματοποιήσουν τη διαχείριση της υποδομής τους, ταξινομώντας τα δεδομένα σε δευτερόλεπτα. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, δημιουργείται μια αναβαθμισμένη τεχνολογική υποδομή με εργαλεία υψηλού επιπέδου για τους εργαζόμενους που τους επιτρέπουν να είναι πιο παραγωγικοί. Έτσι, καθώς οι επιχειρήσεις συγχρονίζουν την υποδομή τους, θα μπορούν και οι ίδιες να παρακολουθούν με καλύτερο τρόπο την απόδοση των εργαζομένων τους.

Τα σημαντικότερα οφέλη είναι τα εξής:
– δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και λειτουργίας
– αυτόματη ενημέρωση και αναβάθμιση των συστημάτων
– αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία
– επεκτασιμότητα
– ευέλικτη πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο.

Το έργο της Cisco αποτελεί μία ακόμη απόδειξη τόσο της αξίας των αρχιτεκτονικών λύσεων για κάθε επιχείρηση, όσο και της εξέχουσας σημασίας που έχει πλέον ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε διαδικασίας σε μια εποχή που τα πάντα ψηφιοποιούνται. Κι αυτό γιατί προβάλλει αμείλικτη η ανάγκη πρόσβασης σε δεδομένα και εφαρμογές από οποιοδήποτε σημείο, και μάλιστα με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Ποια είναι τα offerings της Cisco μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και με ποιον τρόπο μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες;

Όραμα μας είναι να μετουσιωθεί η ψηφιακή τεχνολογία, σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όλες τις εταιρείες. Κύριες προτεραιότητες στην πορεία της ψηφιακής αναβάθμισης είναι οι προηγμένες, ευέλικτες IT υποδομές, τα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνίας και η ασφαλής, απομακρυσμένη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν παρέχουμε μία σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία που έχουν δομηθεί στους εξής άξονες: κεντροποιημένη ενορχήστρωση, ολοκληρωμένη ασφάλεια, αναβαθμισμένη εμπειρία, υψηλές ταχύτητες και προηγμένη διασφάλιση. Βλέπετε λοιπόν, ότι παρέχουμε όλα εκείνα τα εργαλεία που χρειάζονται οι εταιρείες και οι οργανισμοί για ασφαλή κάλυψη από οποιοδήποτε δίκτυο και από οποιαδήποτε συσκευή, διασφαλίζοντας ασφαλή, γρήγορη πρόσβαση στο δίκτυο και σε εφαρμογές για απομακρυσμένους χρήστες, προστατεύοντας παράλληλα όλους τους πόρους του εταιρικού δικτύου, τις εφαρμογές αλλά και τα ευαίσθητα δεδομένα.

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες υπηρεσίες:
• Eπέκταση της εταιρικής συνδεσιμότητας δικτύου και πολιτικών που βασίζονται στην ταυτότητα στο σπίτι.
• Ενιαία πλατφόρμα εφαρμογής και εποπτείας ενοποιημένων πολιτικών επικοινωνίας και ασφάλειας τόσο για workloads που τρέχουν στις υποδομές των πελατών, όσο και για workloads που τρέχουν στο Cloud.
• Εργαλεία διευρυμένης εποπτείας δικτύων συστημάτων και εφαρμογών, που καλύπτουν υποδομές on premise και Cloud
• Την πληρέστερη Πλατφόρμα Hybrid Cloud στον κόσμο (Intersight).

Mε δεδομένη την ευρεία πλέον διάδοση του remote working, μιλήστε μας λίγο για τις λύσεις συνεργασίας και επικοινωνίας της Cisco…Νέες εποχές, νέες ανάγκες. Άρα και στη περίπτωση αυτή αλλάζουν μαζί τους και οι απαιτήσεις των remote workers δημιουργώντας τη νέα remote working πραγματικότητα. To σίγουρο είναι ότι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον ίδιο τον άνθρωπο, και οι εταιρείες θα πρέπει να αναδείξουν τις σημαντικές δεξιότητες των εργαζομένων τους, ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αναλυτική σκέψη, η καινοτομία, οι στρατηγικές συνεχούς μάθησης, η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία και η πρωτοβουλία. Βέβαια, η νέα εποχή που έχει ανατείλει απαιτεί και διαφορετική αντίληψη και αντιμετώπιση συνολικά σε μια επιχείρηση. Από την πλευρά της, η Cisco είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.

Μεταξύ των λύσεων που προσφέρει είναι, οι λύσεις Cisco Remote Workforce Network. Πρόκειται για εργαλεία τα οποία επεκτείνουν τη συνδεσιμότητα του δικτύου των επιχειρήσεων, ενώ πέρα από την παραδοσιακή συνδεσιμότητα VPN, οι λύσεις αυτές επεκτείνουν τις εταιρικές πολιτικές αλλά και την ασφάλεια. Ουσιαστικά, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν απομακρυσμένα έχουν ακριβώς το ίδιο επίπεδο εμπειρίας και ασφάλειας των εφαρμογών της επιχείρησης, όπως ακριβώς θα είχαν εάν βρισκόντουσαν στο γραφείο τους. Παράλληλα, και το τμήμα IT μπορεί να παρέχει, να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει αξιόπιστες πολιτικές στον ίδιο βαθμό που το υλοποιεί από το γραφείο και στην εξ αποστάσεως εργασία. Η Cisco προσφέρει, μάλιστα, δύο λύσεις Remote Workforce, μία με σημεία ασύρματης πρόσβασης και μία με δρομολογητή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Cisco (ISR).

Με ποιους τρόπους μπορεί η Cisco να βοηθήσει τις εταιρείες να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των IT λύσεων, την επέκταση τους στο Cloud ,του IT operation, καθώς και την ασφάλεια τους;

Η ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών ασφάλειας είναι ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες της Cisco. Η αρχιτεκτονική ασφάλειας Cisco Zero Trust, η οποία έχει αναγνωριστεί ως Leading Solution, προσφέρει ολοκληρωμένη ασφάλεια για ασφαλή σύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού στο δίκτυο και στις εφαρμογές / δεδομένα και προσαρμόζεται δυναμικά για την αντιμετώπιση νέων επιπέδων κινδύνου παρέχοντας ουσιαστικές λύσεις. Παράλληλα, συνδυάζοντας τις δυνατότητες αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης με λύσεις VPN, SDWAN, και ασφάλειας στο Cloud παρέχουμε μία ολοκληρωμένη και ασφαλή λύση τόσο των απομακρυσμένων χρηστών, όσο και των περιφερειακών γραφείων στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής SASE.

Για παράδειγμα, το Cisco Umbrella είναι μια SaaS λύση που βασίζεται στο cloud και προστατεύει τους χρήστες και τις συσκευές από εξελιγμένες επιθέσεις zero day, κακόβουλο λογισμικό, cryptomining κ.α., ενώ επιτρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές content filtering είτε οι χρήστες βρίσκονται εντός, είτε εκτός εταιρικού δικτύου. Παράλληλα εφοδιάζουμε τους πελάτες μας με εργαλεία και λύσεις όπως το Intersight, το Full Stack Observability, Application Centric Infrastructure ,κ.α. ώστε να αποκτήσουν την δυνατότητα της ενιαίας εποπτείας και εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας και επικοινωνίας, καθώς και της ελαχιστοποίησης τους χρόνου αντιμετώπισης προβλημάτων, αλλά και βελτιστοποίησης της εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων , τόσο στο Cloud όσο και στο on premise περιβάλλον.

Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της Cisco σε αυτό τον τομέα τα επόμενα χρόνια;

Η πανδημία άλλαξε τη ζωή μας με πολλούς τρόπους, ωστόσο διαμόρφωσε και ένα νέο μετα-πανδημικό περιβάλλον, ειδικά στο χώρο της εργασίας. Οι επιχειρήσεις έπρεπε εν μια νυκτί να θέσουν σε εφαρμογή την τηλεργασία. Άρα, όχι μόνο επηρεάστηκαν τα σχήματα εργασίας, τα εργαλεία και οι προτεραιότητες των εταιρειών, αλλά έπρεπε άμεσα να μετασχηματιστούν. Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός «μιας ημέρας» εμπεριείχε, θετικά σημεία αλλά και πεδία που έχριζαν σημαντικής βελτίωσης, αφού το νέο αυτό μοντέλο απαιτούσε μια αρχιτεκτονική δικτύου που έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώσει γρήγορα την απομακρυσμένη πρόσβαση, κάτι που πολλοί οργανισμοί δεν ήταν έτοιμοι να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Αυτή την ολοκληρωμένη στρατηγική remote working, η οποία όχι μόνο δεν ενέχει κινδύνους, αλλά μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες τους παραμένουν σε ασφαλή λειτουργία και, πάνω από όλα, παραγωγικοί έχει υιοθετήσει η Cisco και σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο επικεντρώνονται και τα επόμενα βήματά της.

Στόχος μας είναι να φτιάξουμε εργαλεία, υπηρεσίες και εφαρμογές, οι οποίες στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται να δημιουργούν επιτυχημένους και αποτελεσματικούς υβριδικούς χώρους εργασίας, με μακροπρόθεσμη αξία και προοπτική. Οι πυλώνες αυτής της στρατηγικής, συνοψίζονται στην υποστήριξη ενός τριπτύχου που ορίζεται από υποδομές ειδικά προσαρμοσμένες στην υβριδική εργασία, υψηλό δείκτη διασυνδεσιμότητας και παροχή διευρυμένης συμμετοχικότητας.