Η Cisco δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ψηφιακή τους εξέλιξη και να βελτιστοποιήσουν το μοντέλο λειτουργίας τους με το Cisco Meraki που καθιστά εφικτή την απομακρυσμένη διαχείριση της υποδομής μέσω cloud.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δομήσουν και να διαχειριστούν το δίκτυο, τις συσκευές, την ασφάλεια και τις εφαρμογές τους, αλλά και να τα παραμετροποιήσουν εύκολα και γρήγορα. Η Cloud-managed διαχείριση έχει τα εξής βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακά μοντέλα διαχείρισης: Αμεσότητα: Ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τροποποιήσεις ολόκληρης της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησης σε μερικά μόλις λεπτά, Δυνατότητα ολοκληρωμένης προβολής: Μέσα από ένα dashboard φαίνεται όλο το φάσμα του δικτύου της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών μετρήσεων LoB και IT, για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων, Προσαρμοσμένη επεκτασιμότητα υποδομών: Εύκολη και γρήγορη δημιουργία, αναβάθμιση ή υποβάθμιση νέων τμημάτων δικτύου χωρίς on-site υποστήριξη από μηχανικό IT και συνεχής λειτουργία με σύνδεση ή χωρίς στο cloud και Χαμηλότερο κόστος: Αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και άριστο επίπεδο υπηρεσιών.