Η Cisco εγκαινίασε το Global Services Center (GSC) στο Μεξικό που θα φιλοξενεί το Παγκόσμιο Τεχνικό Κέντρο, το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Λατινικής Αμερικής και το Παγκόσμιο Κέντρο Διανομών και το οποίο θα υποστηρίζει πελάτες παγκοσμίως για την παροχή υπηρεσιών μέσω πολλαπλών λειτουργικών ομάδων.

Το νέο κέντρο είναι εξοπλισμένο με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες και έχει έκταση πάνω από 9.200 τ.μ., ενώ θα απασχολεί περίπου 360 εργαζόμενους. Το προσωπικό του κέντρου θα μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε πελάτες ώστε να σχεδιάζουν, να δημιουργούν και να διαχειρίζονται το δίκτυό τους και τη λύση τους. Με σκοπό να «αναπαράγονται» τα προβλήματα που μπορεί να έχουν οι πελάτες, υπάρχουν δύο εργαστήρια, από τα οποία το ένα θα είναι μέρος του παγκόσμιου δικτύου εργαστηρίων με πρόσβαση on-site και remotely από τους τεχνικούς για την επίλυση πιο πολύπλοκων ζητημάτων.