Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ασφαλείας της Cisco, τα εν λόγω μηνύματα υπολογίζονται σε 200 εκατομμύρια ημερησίως και αποτελούν πια τη συντριπτική πλειονότητα (το 90%) των συνολικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που διακινούνται διεθνώς.

Η μεγαλύτερη πηγή μηνυμάτων spam είναι οι ΗΠΑ με 17,2% του συνόλου των μηνυμάτων και ακολουθούν η Τουρκία (9,2%) και η Ρωσία (8%).