Παρακολουθώντας πρόσφατα τις εργασίες ενός ειδικευμένου συνεδρίου για cloud, είχα μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη. Υπήρχε η γενική παραδοχή πως η εφαρμογή Διαχείρισης Υπηρεσιών (IT Service Management) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη μετάβαση όσο και για την παροχή υπηρεσιών στο cloud, επιβεβαιώνοντας πλήρως όσα λέγαμε από αυτή τη στήλη δύο χρόνια πριν.

Οι οργανισμοί καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στο περιβάλλον τους,  με αλλαγές στρατηγικής, νέες αντιλήψεις ή θεωρίες και εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Οι πάροχοι cloud, λοιπόν, πρέπει να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν αυτές τις υπηρεσίες με επίκεντρο τον σαφή ορισμό των απαιτήσεων του πελάτη και τον καθορισμό του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά κυρίως τη διατήρηση αυτού του επιπέδου.

Οι οργανισμοί ΙΤ από την άλλη μεριά χρειάζονται μια μέθοδο, ένα καλά δομημένο τρόπο να περιγράψουν τις ανάγκες τους, να τεκμηριώσουν το επίπεδο υπηρεσιών που επιθυμούν και να αξιολογήσουν υπηρεσίες και παρόχους. Επιπλέον, οι οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι για κάθε μεταφορά στο «νέφος» υπάρχει ένας λεπτομερής σχεδιασμός και διαχείριση της μεγάλης αυτής αλλαγής και του τρόπου υλοποίησής της (Change and Release Management). Η στροφή προς το Cloud, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει στόχο την απλοποίηση και τη μείωση κόστους. Δεν πρέπει, όμως, να μοιάζει με άτακτη φυγή, καθώς απειλεί να δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό, τι τα οφέλη.

Η σωστή διαχείριση, βασισμένη στις αρχές του ITIL και αποτελούμενη από ένα μετασχηματισμό ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογίας, θα αναδείξει μια λύση αποτελεσματική και αποδοτική, αλλά και θα προσθέσει επιχειρηματική αξία.Προσωπικά διαβλέπω επίσης την αναγκαιότητα ανάπτυξης και από την πλευρά του παρόχου και από αυτή του πελάτη της Διαχείρισης του Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue Management) και της Διαχείρισης Επιχειρηματικών Σχέσεων (Business Relationship Management) και θα ασχοληθούμε με τα δύο αυτά θέματα μέσα από αυτή τη στήλη, με επόμενα άρθρα.