Ο Chris Baker, Senior Vice President Core Technology Business - Oracle EMEA, μιλά στο netweek για τα οφέλη του cloud computing.

NetWeek: Σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να «ανέβει» στο cloud σήμερα (λογισμικό, υποδομή, πλατφόρμες). Με τι θα πρέπει να ξεκινά μια επιχείρηση;

Chris Baker: Οπως με κάθε χρήση τεχνολογίας, έτσι και με το Cloud Computing, η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε οργανισμός εξαρτάται απολύτως από το μέγεθός του, τη θέση του στην αγορά, την τεχνολογική του ωριμότητα και τους επιχειρηματικούς του στόχους. Μια ψύχραιμη εκτίμηση όλων αυτών θα έπρεπε να είναι μια καλή αρχή.

NetWeek: Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να πετύχει τα οικονομικά οφέλη που υπόσχεται το cloud;

Chris Baker: Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα δύο κύρια οφέλη του cloud computing είναι η ταχύτητα και το κόστος. Μέσω της self-service πρόσβασης σε ένα διαθέσιμο σύνολο υπολογιστικών πόρων, οι χρήστες είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν μέσα σε λίγα λεπτά -και όχι σε εβδομάδες ή μήνες. Οι ρυθμίσεις στην υπολογιστική ισχύ είναι επίσης γρήγορες, χάρη στην ελαστικά επεκτάσιμη αρχιτεκτονική πλέγματος.

Καθώς το cloud computing βασίζεται στη χρέωση ανά χρήστη, λειτουργεί σε υψηλή κλίμακα και είναι εξαιρετικά αυτοματοποιημένο, το κόστος δε και η αποτελεσματικότητά του είναι, επίσης, πολύ ανταγωνιστικά. Οι ίδιες έρευνες αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ένας αριθμός θεμάτων και ανησυχιών που εμποδίζουν κάποιους οργανισμούς να μεταβούν στο cloud. Μακράν η βασικότερη ανησυχία είναι η ασφάλεια.

Αν και μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε για την σχετική ασφάλεια των δημόσιων clouds σε αντίθεση με τα in-house data centers, στην κατακλείδα πολλοί οργανισμοί δεν αισθάνονται άνετα να εμπιστευτούν ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα σε δημόσια clouds όπου δεν έχουν πλήρη εικόνα και έλεγχο. Ορισμένες λοιπόν, ιδιαίτερα ευαίσθητες εφαρμογές θα παραμείνουν in-house, ενώ άλλες μπορούν να αξιοποιήσουν τα δημόσια clouds.

Μια άλλη ανησυχία είναι η ποιότητα της υπηρεσίας, καθώς τα clouds μπορεί να μην είναι σε θέση να εγγυηθούν πλήρως το επίπεδο τηs υπηρεσίας όσον αφορά στην απόδοση και τη διαθεσιμότητα. Μια τρίτη ανησυχία αφορά στη δυνατότητα ενοποίησης με in-house συστήματα και προσαρμογής στις SaaS εφαρμογές με τις επιχειρηματικές διαδικασίες του οργανισμού.

Βλέπετε λοιπόν ότι η επίτευξη των ωφελειών του cloud computing εξαρτάται από την εκκίνηση και τη διαδρομή που επιλέγει ο οργανισμός.

NetWeek: Ποιο το όραμα και η στρατηγική της Oracle στον τομέα του cloud computing;

Chris Baker: Το cloud computing είναι μια σημαντική εξέλιξη στην παροχή των υπηρεσιών Πληροφορικής. Παρέχοντας on demand πρόσβαση σε ένα διαμοιρασμένο σύνολο υπολογιστικών πόρων με αυτο-εξυπηρετούμενο, δυναμικά επεκτάσιμο και μετρήσιμο τρόπο, το cloud computing προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία. Σήμερα, το cloud computing βρίσκεται στο αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής της, αποτελεί όμως την εξέλιξη και τη σύγκλιση διαφόρων τάσεων που χαρακτηρίζουν τα εταιρικά data centers και τους παρόχους υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια.

Το cloud computing δημιουργεί πάνω σε μια υποδομή τεχνολογιών όπως το grid computing, το οποίο περιλαμβάνει το clustering, το server virtualization και το δυναμικό provisioning, καθώς και οι διαμοιρασμένες υπηρεσίες SOA και η αυτοματοποίηση της διαχείρισης υψηλής κλιμάκωσης. Για περίπου μια δεκαετία, η Oracle αποτελεί τον ηγέτη σε αυτούς τους τομείς με χιλιάδες επιτυχημένες υλοποιήσεις πελατών και υψηλά ποσοστά επενδύσεων. Σήμερα, η Oracle προσφέρει το πλέον ολοκληρωμένο, ανοιχτό και ενοποιημένο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών για τη δημιουργία δημόσιων, ιδιωτικών και υβριδικών clouds.

Η Oracle έχει στόχο την πλήρη αξιοποίηση του cloud computing στο επίπεδο των εταιρειών και υποστηρίζει τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό cloud computing, ώστε να έχουν οι πελάτες της επιλογή. Προσφέρει τεχνολογία που βοηθάει τους οργανισμούς να δημιουργήσουν ιδιωτικά clouds, να αξιοποιήσουν τα δημόσια clouds και να παρέχουν υπηρεσίες cloud σε τρίτους.

Επιπλέον, παρέχει ένα ευρύ πακέτο οριζόντιων και κλαδικών εφαρμογών για ένα μοντέλο διαμοιρασμένων υπηρεσιών ιδιωτικού cloud καθώς και ένα μοντέλο δημόσιο Software-as-a-Service (SaaS) cloud. Η Oracle προσφέρει το πλέον ολοκληρωμένο, ανοιχτό και ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών clouds.