Νέα υπηρεσία Business Process as a Service (BPaaS) που στηρίζεται στο cloud και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξορθολογίσουν τις οικονομικές και λογιστικές λειτουργίες τους, ανέπτυξαν από κοινού οι Atos και Xerox.

Η εν λόγω υπηρεσία προσφέρει χαρακτηριστικά Source-to-Pay, Order-to-Cash και Record-to-Report, ενώ μπορεί να κλιμακωθεί ώστε να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες διακυμάνσεις που εμφανίζει η ζήτηση, αλλά και στην ροή των εργασιών. Σε συνδυασμό με κορυφαίες λύσεις και προϊόντα επιχειρηματικής νοημοσύνης που με τη σειρά τους επιτρέπουν τη διασφάλιση των εσωτερικών ελέγχων, η καινούρια out-of-the-box υπηρεσία των Atos και Xerox οδηγεί με αποτελεσματικότητα στην εξοικονόμηση κόστους της τάξεως του 30%.