Η καινοτομία θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνατότητες που προσφέρει το cloud computing μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, αλλά και να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξή τους, σε μια επιχειρηματική συγκυρία γεμάτη προκλήσεις.

Πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν ωφεληθεί από την αξιοποίηση εφαρμογών cloud computing. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι αν επενδυθεί το 0,2% του ΑΕΠ της Ευρώπης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μέσω cloud computing, μπορεί να δημιουργηθούν ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας και να οδηγήσει στη σημαντική ανάπτυξη χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των επόμενων πέντε ετών. Σε μια περίοδο ύφεσης, η ιδέα αυτή μοιάζει ολοένα και πιο ελκυστική, ωστόσο οι επενδύσεις στην τεχνολογία cloud computing δεν είναι ανάλογες, καθώς μόλις το 2% των επιχειρήσεων που απασχολούν από 100 υπαλλήλους και κάτω χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες cloud computing, σύμφωνα με έρευνα της Forrester Research.

Μια πιθανή αιτία είναι η σύγχυση από τους πολλούς, διαφορετικούς ορισμούς που έχουν κατά καιρούς δώσει οι πάροχοι λύσεων Πληροφορικής για το cloud computing. Επί της ουσίας, το cloud computing αποτελεί την απάντηση στα αιτήματα των επιχειρήσεων για πρόσβαση σε ευέλικτες και ιδιαίτερα επεκτάσιμες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω Διαδικτύου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και με βάση ένα μοντέλο pay-per-use.

Οι υπηρεσίες pay-per-use μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, γεγονός πολύ σημαντικό σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς. Ωστόσο, ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το cloud computing ενισχύει την καινοτομία, αφού προσφέρει πρόσβαση σε νέα γνώση, ικανότητες, ακόμη και αγορές. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι δίνει στις επιχειρήσεις το χρόνο να δοκιμάσουν νέες λύσεις πριν την πλήρη εφαρμογή τους. Αν τα οφέλη είναι μικρότερα του αναμενομένου, το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει σημαντικές δαπάνες εκ των προτέρων, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν ανάλογα το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Επωφελές το cloud computing για τις ΜΜΕ…
Το cloud computing θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελές για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να λύσουν προβλήματα που σχετίζονται με τη συνεχή επέκταση των server, των τεχνολογικών τους πόρων, αλλά και τα κόστη που αφορούν στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού που να ασχολείται με τα παραπάνω. Με το cloud computing, η κάθε εταιρεία πληρώνει ανάλογα με τη χρήση της κάθε υπηρεσίας. Οσο η ζήτηση αυξάνεται, η χωρητικότητα των εικονικών data centers μεγαλώνει αναλόγως, με τη λειτουργία των επιχειρήσεων να παραμένει απρόσκοπτη. Ετσι, οι εταιρείες μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένες στην υλοποίηση νέων ιδεών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρότι στην Ε.Ε. υπάρχουν 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόλις το 9% έχει πρόσβαση στα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που στηρίζονται στο Διαδίκτυο, η ανάγκη τους για αγορά και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και εφαρμογών δεν θα ήταν τόσο μεγάλη και οι επενδύσεις τους θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

…και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
Βεβαίως, η παραγωγή ιδεών και η καινοτομία δεν αφορούν μονάχα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθώς η οικονομία ανακάμπτει, η διαφοροποίηση θα αποτελέσει βασικό ζητούμενο και για τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες cloud computing μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα και σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν ανοικτά ζητήματα σχετικά με το πόσο οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να προσαρμοστούν στην υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή τους. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι είναι λάθος η αντίληψη, σύμφωνα με την οποία, όλα θα πρέπει να μεταφερθούν στο «νέφος». Η εμπειρία μας δείχνει ότι η υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου, δηλαδή η ενσωμάτωση υπηρεσιών cloud computing στις υπάρχουσες υποδομές, είναι πιο συμφέρουσα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το cloud computing μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν και να παράγουν περισσότερες καινοτομίες από τον ανταγωνισμό. Οπως συμβαίνει και με κάθε νέα τεχνολογία, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσουν λύσεις cloud computing, έχοντας πάντα ως γνώμονα το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Παρόλα αυτά, είμαστε πεπεισμένοι ότι ο συνδυασμός της ευελιξίας και της αποδοτικής ως προς το κόστος λειτουργία που προσφέρει το cloud computing θα επιταχύνει το ρυθμό υιοθέτησης του.

Ο Θανάσης Πατσάκας είναι Enterprise Servers Storage & Networking Business Unit Manager της HP Hellas