Ανάμεικτα συναισθήματα έχουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά στην ασφάλεια στο σύννεφο, με την πλειοψηφία τους να την θεωρούν ως κορυφαίο ζήτημα αλλά και μέγιστο στόχο κατά τη μετάβαση τους στο cloud, σύμφωνα με την έρευνα «2011 State of Cloud Survey» της Symantec.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι οργανισμοί έρχονται σε αντίφαση σχετικά με το θέμα της ασφάλειας -ορίζοντάς τη ως προτεραιότητα και κορυφαίο στόχο, αλλά και ως βασικό ζήτημα κατά τη μετάβασή τους στο cloud. Το 87% των ερωτηθέντων είναι πεπεισμένοι ότι η μετάβασή τους στο σύννεφο δεν θα έχει επίπτωση ή μπορεί να βελτιώσει το θέμα της ασφάλειας.

Παρόλα αυτά, η επίτευξη της ασφάλειας αποτελεί κορυφαία ανησυχία για τους οργανισμούς, οι οποίοι επικαλούνται πιθανά ρίσκα, συμπεριλαμβανομένων των malware, κλοπών από hacker και απώλειας εμπιστευτικών δεδομένων.

Το τμήμα IT δεν είναι αρκετά έτοιμο
Παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, μεγάλο μέρος αυτών ισχυρίζεται ότι δεν είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν τεχνολογίες που αφορούν στο cloud. Η μειοψηφία μόνο των ερωτηθέντων (μεταξύ 15 και 18%) θεωρούν ότι το προσωπικό τους είναι σε μεγάλο βαθμό προετοιμασμένο για τη μετάβαση στο cloud.

Σχεδόν μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι το ΙΤ προσωπικό τους δεν είναι έτοιμο αυτή τη χρονική περίοδο. Η έλλειψη προετοιμασίας οφείλεται εν μέρει στην απουσία εμπειρίας, καθώς μόνο το 25% των τμημάτων ΙΤ έχουν κάποια εμπειρία στο cloud.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι οργανισμοί να στρέφονται σε εξωτερικούς συνεργάτες για βοήθεια. Πράγματι, κατά την ανάπτυξη υβριδικής υποδομής ή platform-as-a-service, περίπου 3 στους 4 ερωτηθέντες είπαν ότι στρέφονται σε value added resellers (VARs), σε ανεξάρτητους συμβούλους, σε εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ή σε system integrators.

Λίγοι οι πρωτοπόροι
Πολλοί οργανισμοί συζητούν τη μετάβαση τους στο cloud, με ποσοστό 75 έως 81 % να συζητούν κάποια μετάβαση οποιασδήποτε μορφής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η έκθεση εντόπισε υψηλό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες cloud με ποσοστό 73% από τους ερωτηθέντες να έχουν υιοθετήσει ή υιοθετούν αυτή τη στιγμή κάποιο είδος υπηρεσίας cloud, με τις υπηρεσίες ασφάλειας να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις.

Οι κορυφαίες υπηρεσίες cloud που επιλέγουν οι εταιρείες να υιοθετήσουν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως διαχείριση ή ασφάλεια), διαχείριση ασφάλειας και web και IM ασφάλεια. Παρόλα αυτά, λίγες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν προσχωρήσει ολοκληρωτικά στο σύννεφο.

Λιγότεροι από 20% ανέφεραν ότι έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση μετάβασης των τομέων που τους ενδιέφεραν στο cloud. Περίπου 1 στους 4 οργανισμούς βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση υλοποίησης, ενώ περίπου 2/3 αυτών βρίσκονται ακόμη σε συζητήσεις, δοκιμαστικές φάσεις ή δεν σκέφτονται ακόμη τη μετάβαση στο σύννεφο.

Reality Vs Expectations
Η έκθεση αποκάλυψε ότι οι οργανισμοί που έχουν υλοποιήσει τεχνολογίες cloud δεν έχουν δει τα αποτελέσματα και τα οφέλη που ανέμεναν. Το 88% προσδοκούσε ότι το σύννεφο θα βελτίωνε την ευελιξία των πληροφοριακών τους υποδομών, αλλά μόνο το 47% απάντησε ότι πραγματικά κάτι τέτοιο πραγματοποιήθηκε. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι δεν είδαν αποτελέσματα στους τομείς disaster recovery, αποδοτικότητας, λιγότερα λειτουργικά κόστη και βελτιωμένη ασφάλεια.

Προτάσεις
Το ΙΤ πρέπει να διαδραματίσει ένα proactive ρόλο αγκαλιάζοντας το cloud. Πολλοί οργανισμοί προχωρούν με αργά, μεθοδικά και συντηρητικά βήματα στη μετάβαση τους στο σύννεφο. Χρειάζεται να διατηρήσετε έλεγχο σε καίρια ζητήματα, όπως η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και το κόστος. Απαιτείται για αυτό το σκοπό κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία.

Επίσης, θα πρέπει να θέσετε διαβαθμίσεις στην πληροφορία και στις εφαρμογές. Τα δεδομένα σας και οι εφαρμογές σας δεν έχουν την ίδια σπουδαιότητα. Διενεργήστε μία ανάλυση και ταξινομήστε την πληροφορία και τις εφαρμογές σας σε βαθμίδες, καθορίζοντας εκείνα που θα επιθυμούσατε να μεταφέρετε στο cloud.

Εκτιμήστε το ρίσκο και προσδιορίστε πολιτικές συμμόρφωσης. Εξασφαλίστε ότι οι κρίσιμες πληροφορίες είναι μόνο προσβάσιμες από εξουσιοδοτημένους χρήστες και ότι η κρίσιμη πληροφορία παραμένει εντός της εταιρείας. Διασφαλίστε επίσης ότι οι προμηθευτές τεχνολογίας cloud που χρησιμοποιείτε ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συμμόρφωσης που έχετε θέσει. Τέλος, αξιολογήστε πιθανούς προμηθευτές υπηρεσιών cloud για λειτουργικά θέματα όπως υψηλή διαθεσιμότητα και δυνατότητες disaster recovery. Τέλος, σημαντικό είναι να μην καθυστερήσετε. Δεν χρειάζεται να υλοποιήσετε μία ολοκληρωτική προσέγγιση στο cloud computing.

Αξιοποιώντας ορισμένες από τις υπηρεσίες cloud είναι ένα πρώτο βήμα μετάβασης στο cloud. Ενώ η μετάβαση business-critical εφαρμογών στο cloud μπορεί να πάρει καιρό, μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα με απλούστερες εφαρμογές και υπηρεσίες.