Το Cloud Computing αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη τάση στο χώρο της Πληροφορικής, καθώς εκτός από σήμαντική τεχνολογική εξέλιξη, μπορεί να αποτελέσει βασικό όχημα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των καιρών για μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας.

Η οικονομική συγκυρία της εποχής μας έχει προάξει σαν βασικό κινητήριο μοχλό των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι διοικήσεις, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του χρόνου λήψης αποφάσεων και συνάμα τη μείωση του κόστους. Πρόκειται για μια συνάρτηση που πρέπει να «βγαίνει» σε όσες επιχειρήσεις επιζητούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη βιομηχανία τους και παράλληλα πρωτοπόρες στην αγορά που απευθύνονται.

Η τεχνολογία για μία ακόμα φορά έρχεται να δώσει απαντήσεις στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα από το περίφημο «υπολογιστικό σύννεφο» ή Cloud Computing, απλοποιώντας τα μοντέλα διάθεσης υπηρεσιών, ακόμα και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στοχεύοντας το κόστος «ιδιοκτησίας και λειτουργίας» της τεχνολογίας να μην καθίσταται απαγορευτικός παράγοντας για την επιχείρηση.

Καταλυτικός ο ρόλος του Cloud Computing
Το Cloud Computing προάγει ένα νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών, που ξεφεύγει από τα παραδοσιακά, μέσω της διάθεσης και λειτουργείας του Λογισμικού (Software) ως υπηρεσίας (Service), καθιερώνοντας τον όρο S.a.a.S. (Software as a Service). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι υπηρεσίες λογισμικού παρέχονται στη λογική του pay-per-use, γίνεται δηλαδή ορθολογισμός του κόστους μόνο με τη χρήση τους και μόνο εφ’ όσον υπάρχει πραγματική ανάγκη γι’ αυτό.

Το cloud computing γίνεται καταλύτης μέσα σε αυτό το καινούργιο οικοσύστημα, ανυπτύσοντας από τη μία μεριά τις κατάλληλες υποδομές που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ευέλικτες και επεκτάσιμες υπηρεσίες δια μέσω του Internet, και από την άλλη μεριά δημιουργώντας εμπορικά μοντέλα που βασίζονται πάνω στο pay-per-use και στην επαναχρησιμοποίηση των ιδίων πόρων, συμβάλλοντας έτσι δραστικά στη μείωση του κόστους, γεγονός πολύ σημαντικό σε περιόδους ύφεσης.

Οι υπηρεσίες cloud computing δοσμένες μεσα από εμπορικά μοντέλλα pay-per-use γίνονται ολόενα και περισσότερο αποδεκτές από τι επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην καλύτερη αξιοποίηση των εταιρικών πόρων τους, καθώς δεν επωμίζονται πλέον σημαντικά κόστη συντήρησης και λειτουργίας hardware και software, ενώ καταργούνται οι έννοιες της ιδιοκτησίας ή της κυριότητας σε πληροφοριακούς πόρους.

Πολλαπλά τα οφέλη του cloud στο περιβάλλον κινητού τηλεφώνου
Παράλληλα, με τη σύγκλιση των τεχνολογιών σήμερα οι υπηρεσίες cloud computing μπορούν και διατίθενται και μέσα από το περιβάλλον του κινητού τηλεφώνου. Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν τέτοια μοντέλα προσφέρουν στους εργαζομένους τους όλο το απαραίτητο περιβάλλον και τα εργαλεία που χρειάζονται και από το κινητό τηλέφωνο, επιτρέποντάς τους να είναι πιο παραγωγικοί οποτεδήποτε και από οπουδήποτε, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο εταιρικό τους περιβάλλον (Intranet, ERP, CRM, email κ.λπ.).

Σήμερα, παραπάνω από 1,5 εκατομμύρια συνδρομητών απολαμβάνουν την εύκολη πρόσβαση, από ένα ενοποιημένο περιβάλλον σε οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο, στο email τους, Facebook, YouTube, twitter και πολλές άλλες υπηρεσίες, μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Στην εποχή που η παραγωγικότητα, η άμεση ανταπόκριση και η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία είναι κρίσιμα σημεία για κάθε επιχείρηση, το Cloud Computing απαντά σε όλα αυτά προσθέτοντας την ευελιξία, την ασφάλεια και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό: χρειάζεται και απλότητα.

Ο Νίκος Γιαννακάκος είναι Managing Director της GlOBO Mobile