Οι λύσεις cloud, Cyber Security και Analytics κατέχουν υψηλή θέση στην ατζέντα προτεραιοτήτων των CIOs του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα το 2018, όπως καταγράφει η έρευνα «2018 CIO Agenda: Government Insights» της Gartner, στην οποία συμμετείχαν 3.160 CIOs από 98 χώρες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι συμμετέχοντες θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικές τις επενδύσεις σε λύσεις cloud (19%), ενώ ακολουθούν το ΒΙ και τα Analytics tools (18% έκαστο). Παράλληλα, 11% των ερωτηθέντων δίνει προτεραιότητα στην επέκταση των data centers και τις υποδομές. Ο Rick Howard, Research Vice President της Gartner τονίζει, ότι οι CIOs του Δημοσίου Τομέα θα πρέπει να εστιάσουν τις δράσεις ψηφιοποίησης στα data και στις λειτουργίες Analytics για να αποκτήσουν μια επικεντρωμένη στα δεδομένα κουλτούρα.

Γι’ αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των ανοικτών δεδομένων και των APIs για εσωτερική και εξωτερική κατανάλωση. Αντιθέτως, οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα εστιάζουν στην ανάπτυξη και την αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά. Η ψηφιοποίηση τοποθετείται στη δεύτερη θέση των προτεραιοτήτων τους. Έντονες διαφορές ανάμεσα στις προτεραιότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εντοπίζονται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες δραστηριότητες των ιδιωτικών επιχειρήσεων για το 2018, στους δημόσιους οργανισμούς κατρακυλά στην 19η θέση. Εξαίρεση αποτελούν ο τομέας της άμυνας και οι ειδησεογραφικές υπηρεσίες. Σε αυτούς τους δύο τομείς, το 7% των CIOs κάνουν επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, στα δέκα προτεραιότητες των CIOs του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνεται η αξιοποίηση του ΙοΤ. Στο Δημόσιο Τομέα αυτό υποχωρεί στη 12η θέση.