Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού ακόμα και οι ειδικοί στον χώρο δυσκολεύονται να προβλέψουν την εξελικτική πορεία της ψηφιακής τεχνολογίας και το πώς αυτή θα επηρεάσει τις εταιρικές διεργασίες.

Πόσο μάλλον σε ένα ιδιαίτερο κλάδο, όπως είναι αυτός της Ναυτιλίας. Κάθε πλοίο είναι ένα πλωτό εργοστάσιο, που επιχειρεί σε δύσκολες, και συχνά μεταβαλλόμενες, συνθήκες, παντού και, κάποιες φορές, με μερική ή ελάχιστη επικοινωνία. Μια δυσκολία που πολλαπλασιάζεται στις ναυτιλιακές εταιρείες που καλούνται να υποστηρίξουν πολλαπλά  πλωτά εργοστάσια, άμεσα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη το διαχωρισμό των πληροφοριακών συστημάτων μιας ναυτιλιακής, σε αυτά που χρησιμοποιούνται στη στεριά και σε αυτά των πλοίων, καταλαβαίνει κανείς ότι το τι θα συμβεί στην Πληροφορική του ναυτιλιακού κλάδου εξαρτάται από το αν το ΙΤ στη στεριά ακολουθεί τον υπόλοιπο κόσμο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Προσωπικά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
Αργά ή γρήγορα οι εταιρείες θα μεταφέρουν τα συστήματά τους στο cloud περιβάλλον με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το ερώτημα είναι το κατά πόσο αυτή η εξέλιξη θα μεταφερθεί στο πλοίο. Μέχρι σήμερα, για την υποστήριξη των εφαρμογών τους, οι εταιρείες τοποθετούσαν server στο πλοίο. Η μετεξέλιξη αυτού ήταν η χρήση φορτίων servers, ώστε να περιοριστεί η συντήρηση και η εμπλοκή του τεχνικού προσωπικού, με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλαπλών servers boxes στο πλοίο. Οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές, δε, «αναγκάστηκαν»  να δημιουργήσουν υποδομές παρόμοιες με τη στεριά (για την υποστήριξη διαφορετικών Virtual Machines κλπ).

Το πρόβλημα διασύνδεσης του πλοίου με το γραφείο, που δεν επιτρέπει εν γένει τη χρήση του cloud στο πλοίο, συνεχίζει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Λύση μπορεί να δώσουν οι σταθερές δορυφορικές συνδέσεις, ωστόσο θα χρειαστούν μερικά ακόμα χρόνια μέχρι να γίνουν πραγματικότητα, ένεκα της ανάγκης απόσβεσης των επενδύσεων που έχουν γίνει σε αυτές. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι στο κοντινό μέλλον θα δούμε μια ενδιάμεση λύση υλοποίησης του cloud στα πλοία, η οποία θα υποστηρίζει λογικές containers.

Οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν εκ νέου (ή θα μετασχηματίσουν) τις client server εφαρμογές τους σε web based – οι οποίες θα εγκαθίστανται στις προαναφερόμενες small cloud like υποδομές. Νομίζω δεν είμαστε πολύ μακριά από την χρήση ασύρματων δικτύων πάνω στο πλοίο και αξιοποίηση χρήση mobile συσκευών ή φορητών υπολογιστών από το πλήρωμα για εταιρικούς σκοπούς.

Η περιγραφόμενη (ουτοπική;) αρχιτεκτονική θα περιορίσει την αναγκαιότητα υποστήριξης, θα μειώσει το κόστος υποδομής, θα διευκολύνει την αναβάθμιση των εφαρμογών και την αλλαγή τους από άλλες θα μειώσει δραματικά τις επισκέψεις στο πλοίο και εντέλει θα μετασχηματίσει και θα εξελίξει το γνωσιακό επίπεδο  του πληροφορικού (και όχι μόνο) προσωπικού στη διαχειρίστρια εταιρεία.