Στη δημιουργία ιδιόκτητου data center, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, προχώρησε η Cloudrock στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το NetFAX. Η συγκεκριμένη κίνηση είχε ως στόχο τη φιλοξενία των ΙΤ συστημάτων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας δικτυακή ασφάλεια και μια πληθώρα εργαλείων και ΑΙ πλατφορμών. Το data center σχεδιάστηκε από στελέχη με εμπειρία στο χώρο, και κατασκευάστηκε, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα όσον αφορά την υψηλή διαθεσιμότητα.

Λύσεις προστασίας κατά DDoS επιθέσεων Στο Κέντρο έχουν παρουσία διαφορετικοί πάροχοι Internet, διασφαλίζοντας πρόσβαση αρκετών Gbps. Επιπλέον, παρέχονται λύσεις προστασίας κατά DDoS επιθέσεων με στόχο την ασφάλεια των δεδομένων και την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών. Η CLOUDROCK παρέχει ολοκληρωμένεςυπηρεσίες colocation, business continuity, network security και cloud.