Η σχέση μεταξύ του CIO και του CMO σε αρκετές επιχειρήσεις παραδοσιακά δεν χαρακτηρίζεται από την αρμονία. Ο καθένας θεωρεί τον άλλο «αντίπαλο» για διαφορετικούς ρόλους.

Ο CIO γιατί φοβάται ότι τα άλλα τμήματα της εταιρείας και δη το μάρκετινγκ μπορούν να υποβαθμίσουν τον ρόλο του, ο CMO γιατί θεωρεί τον CIO ως ανασταλτικό παράγοντα που του βάζει περιορισμούς, εμποδίζοντας, για παράδειγμα, την …ελεύθερη χρήση εργαλείων, πολύτιμων για το μάρκετινγκ, όπως είναι το BYOD και οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Ο CMO μπορεί να έχει το budget για το μετασχηματισμό των διεργασιών διασύνδεσης των πελατών με τις διαδικασίες μάρκετινγκ, ωστόσο του λείπει, συχνά, η δημιουργική τεχνογνωσία του ΙΤ, απαραίτητη για το σχεδιασμό βιώσιμων και επιτυχημένων λύσεων μάρκετινγκ.  Η συνεργασία δύο από τους σημαντικότερους πόλους εξουσίας σε μια εταιρεία, του CIO με τον CMO, είναι σε κάθε περίπτωση επιτακτική, καθώς μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη της εταιρείας και να οδηγήσει στη νέα εποχή του μάρκετινγκ, το οποίο θα είναι περισσότερο δικτυωμένο, ψηφιακό και συνεργατικό, εντός και εκτός της εταιρείας. Και, φυσικά, περισσότερο αποτελεσματικό.