Προς τα πού οδεύει το λογισμικό για collaboration και πώς επηρεάζεται από το cloud και το consumerization του ΙΤ;

Η αποτελεσματική συνεργασία αποτελεί αδιαμφισβήτητο συστατικό της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Ετσι, ως σύγχρονη συνεισφορά της τεχνολογίας στη μάχη της επιτυχίας, τα εργαλεία collaboration αποτελούν κρίσιμο τομέα λογισμικού. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από μεγάλη δυναμική και οι λύσεις εξελίσσονται με αξιοθαύμαστη ταχύτητα.

Οι βασικές τάσεις στον χώρο του collaboration σήμερα είναι οι παρακάτω.

1. Collaboration ίσον integration
Ο όρος collaboration αντιπροσωπεύει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Για κάποιους, μεταφράζεται σε document management & sharing. Για μερικούς, σε κοινωνική δικτύωση για επιχειρηματική χρήση  και, για άλλους, σε project και task management ομάδων. Οπως κι αν τις ορίσει κανείς, στις αποτελεσματικές λύσεις για collaboration θα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο τα στοιχεία του project & work planning, του file sharing και του social task management, τα οποία και θα ενώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο.

Το «εκκρεμές» του collaboration κινείται από τα μεμονωμένα εργαλεία στις ολοκληρωμένες λύσεις. Ολοι γνωρίζουμε ότι η κατάργηση των σιλό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας. Παρομοίως, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ομάδες, θα πρέπει να καταργούν τα τεχνητά σύνορα μεταξύ των επιμέρους τομέων του collaboration.

2. Integration δεν θα πρέπει να σημαίνει  και complication
Η τάση προς το integration μπορεί να μοιάζει να συνεπάγεται και αυξημένη πολυπλοκότητα, αλλά μια σωστή λύση collaboration προλαμβάνει το παραπάνω. Τον «πόλεμο» αυτό δεν τον κερδίζουν οι λύσεις με τα σύνθετα χαρακτηριστικά, αλλά εκείνες που είναι εύκολες στη χρήση. Επειδή ακριβώς η ικανοποίηση του χρήστη από την εφαρμογή είναι πολύ κρίσιμη για την αποδοχή της λύσης, οι χρήστες προτιμούν τις εφαρμογές εκείνες που είναι ευκολότερες στη χρήση ενώ παράλληλα του προσφέρουν όλες τις λειτουργικότητες που χρειάζεται.

3. Συνύπαρξη του δημόσιου και του προσωπικού
Αν και η κίνηση προς την κατεύθυνση του collaboration με βάση το cloud επιταχύνεται, τα on-premise προϊόντα εξακολουθούν να διατηρούν τον κεντρικό τους ρόλο. Ακόμα και οι εταιρείες που είναι υποχρεωμένες να αποθηκεύουν το περιεχόμενό τους -ή μέρος αυτού- εντός του firewall, έχουν παράλληλα την ανάγκη να συνεργαστούν με εξωτερικούς τους συνεργάτες, είτε αυτοί είναι πάροχοι, είτε σύμβουλοι, είτε πελάτες. Ετσι, για πολλές εταιρείες, θα είναι απαραίτητος ο συνδυασμός λύσεων collaboration που συνδυάζουν το on-premise με το public cloud.

4. Το mobilization του collaboration
Οπως και οτιδήποτε άλλο στον κόσμο της τεχνολογίας, το collaboration παίρνει την κατεύθυνση του mobile. Πρόσφατα, ο χρόνος που δαπανάται ημερησίως σε  mobile apps, ξεπέρασε εκείνον που αφορά το desktop και το mobile web. Σε αυτό συνεισφέρει κυρίως το πόσο δημοφιλείς είναι οι πλατφόρμες iOS και Android και το ότι χρειάστηκαν λιγότερα από τρία χρόνια μέχρι να φτάσουν τα native mobile apps σε αυτό το επίπεδο χρήσης.

Η πλειοψηφία των πλατφορμών collaboration με βάση το web έχουν κάποιο mobile συστατικό. Καθώς οι mobile τεχνολογίες συνεχίζουν να ωριμάζουν, η εστίαση των εφαρμογών αυτών θα μετατοπιστεί και θα εξελιχθούν σε κεντρικό σημείο αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών και υπηρεσιών collaboration. Για πολλούς εργαζόμενους, το mobile θα εξελιχθεί σύντομα από εξαίρεση σε κανόνα και οι επιτυχείς λύσεις collaboration θα αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη αυτή.

5. Από το όραμα στη δράση
Σκοπός των εργαλείων collaboration δεν είναι απλά η καλύτερη επικοινωνία, αλλά η βελτίωση της παραγωγικότητας. Το λογισμικό θα συνεχίσει να εξελίσσεται δραματικά όσον αφορά τη βοήθεια που θα προσφέρει σε ομάδες εργαζομένων να μετατρέπουν το όραμά τους σε πράξη πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά απ’ ότι στο παρελθόν. Η διοίκηση θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση αυτών των εργαλείων με το να τα χρησιμοποιεί και η ίδια.

Οσοι καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές, θα αποκτήσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


…συν πέντε λιγότερο εμφανείς εξελίξεις
Η Forrester επισημαίνει κάποιες ακόμη τάσεις στον χώρο του collaboration οι οποίες δεν είναι και τόσο εμφανείς. Ετσι, πέρα από το mobilization του συνόλου του collaboration toolkit, την μετατόπιση των υπηρεσιών collaboration στο cloud (συχνά, ως μέσου υποστήριξης της mobile εργασίας) και την ενοποίηση των workloads του collaboration σε μία ενιαία πλατφόρμα ολοκληρωμένων δυνατοτήτων, υπάρχουν και οι παρακάτω τάσεις:

Η τάση του consumerization αναγνωρίζεται και εγκρίνεται πλέον και από τη διοίκηση.
Το consumerization είναι αναπόφευκτο και η δύναμη αντίστασης του CIO απέναντι του είναι μικρή. Επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα του. Τα εργαλεία για collaboration είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να συστηματοποιήσει και να οργανώσει ένα από τα κομμάτια της εργασίας των χρηστών μέσω προσωπικών τους συσκευών. Σε επίπεδο hardware, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα tablets επιταχύνουν το consumerization με ρυθμούς γρηγορότερους από εκείνους στους οποίους μπορεί να ανταποκριθεί το IT.
Το inbox του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Η επικρατούσα πεποίθηση είναι ότι η σημασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα μειώνεται καθώς εισέρχεται στο χώρο εργασίας η Γενιά Υ, η οποία και προτιμά τα tweets ως μέσο για business collaboration. Από την άλλη, το γεγονός ότι το email είναι εύκολα προσβάσιμο ανεξαρτήτως συσκευής, παγκοσμίως αποδεκτό και ικανό να τροφοδοτείται με στοιχεία από τα social media, του δίνει παράταση ζωής. Το ζητούμενο είναι η επανεφεύρεση του inbox.
Το cloud ενισχύει τη θέση του ως χώρος καινοτομίας όσον αφορά το collaboration.
Το cloud ενδείκνυται για επιχειρήσεις με μοντέλα εργασίας που είναι mobile, προβλέπουν τηλεεργασία ή εμπλέκουν κατανεμημένο εργατικό δυναμικό. Οι υπηρεσίες για collaboration μέσω του cloud θα βελτιωθούν με ταχύτητα και, πιθανότατα, γρηγορότερα από την on-premise εναλλακτική τους.
Το «προσωπικό cloud» εισβάλει στο εταιρικό περιεχόμενο.
Οι καταναλωτές-επιχειρηματικοί χρήστες, χρησιμοποιούν υπηρεσίες του Internet για να διαχειριστούν το περιεχόμενο και τις επικοινωνίες τους ανεξαρτήτως συσκευής και περιβάλλοντος -κάτι που η Forrester αποκαλεί «προσωπικό σύννεφο». Αποστολή του CIO είναι να υποστηρίξει μια εκδοχή του προσωπικού cloud η οποία θα είναι συμβατή με την επιχειρηματική χρήση. Σκεφτείτε τα Dropbox, YouSendIt και Box.net.
Το ατομικό videoconferencing μπαίνει στην επιχείρηση μέσα από την πόρτα του εργαζόμενου.
Ενα τσουνάμι από video chat παραμονεύει λίγο παραέξω από το εταιρικό δίκτυο. Εξασκούμενοι σε πλατφόρμες όπως οι Skype, Apple FaceTime, Google Talk, ooVoo, και Microsoft Live Messenger, οι καταναλωτές είναι έτοιμοι. Αυτοί οι καταναλωτές είναι οι επιχειρηματικοί σας χρήστες, οπότε θα πρέπει με τη σειρά σας να περιμένετε να σας «χτυπήσει» ένα τσουνάμι ζήτησης και consumerization.

Αύξηση επενδύσεων σε unified communications
Η εγκατάσταση λύσεων unified communications βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν να χτίσουν μια βάση εφαρμογών φωνής και δεδομένων η οποία να περιλαμβάνει περισσότερα εργαλεία video, collaboration και κοινωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με έρευνα της CompTIA.

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (49%) στο πλαίσιο της έρευνας «Unified Communications and Collaboration Market Trends», δήλωσαν ότι οι δαπάνες τους για τεχνολογίες unified communications θα αυξηθούν με μεγαλύτερο ρυθμό, σε σύγκριση με το συνολικό τους προϋπολογισμό ΙΤ για τους επόμενους 12 μήνες.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες (αυτές με 500 και άνω εργαζόμενους) έχουν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες για επένδυση σε unified communications σε σύγκριση με τις μικρότερες (1-49 εργαζόμενους), 64 έναντι 35% αντίστοιχα. «Αυτό καθρεφτίζει πιθανότατα την πολυπλοκότητα των επικοινωνιών μιας μεγάλης επιχείρησης σε σύγκριση με μια μικρή,» σύμφωνα με τον Tim Herbert, VP of research της CompTIA.

«Περισσότερο προσωπικό, περισσότερα γραφεία σε διαφορετικά σημεία και περισσότερα συστήματα ΙΤ συνδυάζονται σε ένα πιο σύνθετο τοπίο επικοινωνιών και σε ισχυρότερη επιθυμία για απλοποίηση μέσω της στρατηγικής των unified communications».