Σημαντική πανευρωπαϊκή διάκριση κατέκτησε το συνεργατικό σχήμα των Compellio και Uni Systems, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε την πρότασή του στις 20 πρώτες εφαρμογές χρήσης που θα δοκιμαστούν στο EU Blockchain Regulatory Sandbox, με στόχο οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές Blockchain να έλθουν κοντύτερα στους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To Sandbox θα προσφέρει ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον όπου οι εταιρίες θα δοκιμάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, ώστε να διαμορφωθούν βέλτιστες πρακτικές και να επιταχυνθεί η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών.

Γι’ αυτή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη μίλησαν στο NetFax οι Διονύσης Αυρηλιώνης, CEO της Compellio (που εδρεύει στο Λουξεμβούργο) και Πλάτων Βελώνιας, RDI & Business Development Manager της Uni Systems. Ο πρώτος υπογράμμισε ότι «για να προχωρήσει μία τέτοια καινοτομία στην αγορά Πληροφορικής, εκτός από υψηλή τεχνολογία, απαιτείται και εμπιστοσύνη εκ μέρους της αγοράς. Σ’ αυτό το δίπολο εδράζεται η σύμπραξη των δύο εταιρειών. Η Compellio διαθέτει και συνεισφέρει την εξειδικευμένη γνώση και τεχνολογία στο πεδίο του Blockchain και ιδιαίτερα στα Digital Product Passports». Για να προσθέσει ο δεύτερος ότι, «με τη μακρόχρονη και πλούσια συμβολή της στην Πληροφορική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η Uni Systems δεν έχει αποδείξει μόνο την ικανότητά της να εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία, αλλά έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη της αγοράς, μεγάλων οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην πρακτική εμπέδωση των τεχνολογικών εξελίξεων».

Στήριξη και προοπτικές
Σχετικά με το τι σημαίνει αυτή η επιλογή στην πράξη και ποιες προοπτικές διανοίγονται, μέσω του EU Sandbox, ο Διονύσης Αυρηλιώνης τονίζει πως «αυτό πρακτικά θα υποστηρίξει την προετοιμασία και εφαρμογή τεχνολογιών Blockchain σε τομείς (use cases) που διέπονται από ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μέσω της συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο επίπεδο των κρατών-μελών, θα εργαστούμε για να απλοποιήσουμε το τεχνολογικό και κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των Ψηφιακών Διαβατηρίων με σκοπό την αποτελεσματική χρήση τους από τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Έχοντας υλοποιήσει λύσεις DLT για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Compellio, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να ‘τρέξει’ project ψηφιακού μετασχηματισμού για τη μετάβαση στο ‘Internet of Value – Web3’». Ο Πλάτων Βελώνιας τονίζει πως «τα οφέλη της τεχνολογίας blockchain είναι πλέον ξεκάθαρα, συμπεριλαμβάνοντας -μεταξύ άλλων- την ενισχυμένη ιχνηλασιμότητα, τη διαφάνεια και τη ρυθμιστική συμμόρφωση. Πρωτοβουλίες σαν το EU Sandbox έρχονται να υποστηρίξουν τη διάδοση της εφαρμογής του blockchain με την ωρίμανση του κανονιστικού πλαισίου».

Πολλά πεδία εφαρμογής
Ο Διονύσης Αυρηλιώνης μας αποκάλυψε πως η Compellio έχει ήδη υλοποιήσει μια ηλεκτρονική υπηρεσία Software-as-a-Service (SaaS) για τη διαχείριση Ψηφιακών Διαβατηρίων που αφορούν σε προϊόντα του κατασκευαστικού τομέα, εντός εφοδιαστικών αλυσίδων κυκλικής οικονομίας. «Στόχος μας είναι να διευρύνουμε, μέσω του Blockchain Sandbox, αυτή την υπηρεσία οριζόντια (“multi-sector”) ώστε να διευκολύνουμε, με όρους κανονιστικής συμμόρφωσης, την εφαρμογή τους σε κάθε είδους προϊόν ή στοιχείο, από μπαταρίες και ηλεκτρονικές συσκευές έως αγροδιατροφικά προϊόντα και αγαθά πολιτιστικής κληρονομιάς».

Στον Πλάτωνα Βελώνια, η τελευταία ερώτηση: Προφανώς, σε μια θετική εξέλιξη, η πλατφόρμα σας θα αποτελέσει τη βάση για ένα ολόκληρο οικοσύστημα, καθώς η τεχνολογία προοδεύει κα προσφέρει νέες δυνατότητες. Έχετε ήδη κάποιους εταίρους που θα βρεθούν στον πυρήνα; Κάποια ελληνική συμμετοχή, ανάμεσά τους;

Να τι απάντησε: «Το εγχείρημα του κανονιστικού Sandbox αλλά και η σύμπραξή μας, αποτελεί όντως τη βάση για ευρύτερη ανάπτυξη λύσεων και συστημάτων, στην περιοχή του Blockchain. H όποια τεχνολογική λύση μοιάζει ‘αυτάρεσκη’, αν δεν είναι ξεκάθαρη η επιχειρησιακή της αξία. Όλα, σε τελική ανάλυση, ξεκινάνε από την αναγνώριση και την ωρίμανση της επιχειρησιακής ανάγκης κι αυτό κάνουμε μέσω της σύμπραξης με την Compellio. Σ’ αυτή την προσπάθεια, το οικοσύστημα είναι σημαντική παράμετρος. Πιστεύουμε στην ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία που μπορεί να εισφέρει κάθε εξειδικευμένος εταίρος και, ως Uni Systems, έχουμε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το Pleiades IoT Innovation cluster».