Τη δημιουργία πρότυπου κέντρου τεχνογνωσίας στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε σήμερα ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδας, σε ενημέρωση προς τον Τύπο.

Το Alexander Competence Center, το οποίο στεγάζεται ήδη στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, θα απασχολεί νέα στελέχη της εταιρείας και απόφοιτους πανεπιστημίου με προοπτικές εξέλιξης, με σκοπό να εργαστούν πάνω σε έργα τεχνολογικής καινοτομίας. Στόχος της Deloitte είναι να στελεχωθούν 200 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020 –κίνηση που συνιστά αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της Deloitte κατά 30%. Σύμφωνα με τον Δ. Κουτσόπουλο, το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο της Θεσσαλονίκης και η πολυπολιτισμικότητα της πόλης την καθιστούν εξαιρετική έδρα για το πρότυπο κέντρο τεχνογνωσίας της εταιρείας, το οποίο στόχο έχει την ανάληψη έργων και από τη διεθνή αγορά.

Μέσω του Alexander Competence Center, η Deloitte υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία επιθυμεί να συμβάλλει στην ανάσχεση του brain drain. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αναφέρθηκαν πολλάκις στο πλαίσιο της ενημέρωσης. Η Deloitte αναγνωρίζει την ανάγκη εκπαίδευσης νέων επαγγελματιών πάνω στις σύγχρονες επιχειρησιακές τεχνολογίες, καθώς, όπως τονίστηκε «η τεχνολογία πλέον μετασχηματίζει ακόμα και τις λεγόμενες ‘παραδοσιακές’ υπηρεσίες, όπως είναι τα φορολογικά και η ελεγκτική». Η Deloitte εκτιμά ότι η έμφαση που δίνει ως οργανισμός στην τεχνολογία αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτή.