Καθώς οι απαιτήσεις για έναν σύγχρονο ΙΤ οργανισμό γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, η ανάγκη για την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαρκώς αυξάνεται.

Η Compuware εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη λύση IT Service Management με την πλατφόρμα Vantage. Το Vantage επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο βασιζόμενο σε τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά:
– Business Service Management
– End-user Experience
– Application Performance Management

Business Service Management
Το Vantage Business Service Management (BSM) επιτρέπει σε CIOs και IT Managers να λάβουν γνώση του αποδιδόμενου επιπέδου επιχειρηματικών λειτουργιών / υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, το Vantage BSM καθιστά δυνατή την επίτευξη των συμφωνηθέντων επιπέδων υπηρεσιών, γνωστών και ως Service Level Αgreements.

End-user Experience
Με τον όρο End-user Experience (EUE) εννοούμε την αντίληψη (από την πλευρά του τελικού χρήστη μίας υπηρεσίας) της ανταπόκρισης των παρεχομένων υπηρεσιών. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ουσιώδες και απαραίτητο, καθώς οι μελέτες αναφέρουν ποσοστό 70% όλων των προβλημάτων που προκύπτουν στις εσωτερικές δομές (infrastructure) επηρεάζοντας την σταθερότητα μίας υπηρεσίας και γίνονται αντιληπτές πρώτα από τους τελικούς χρήστες.

Το Vantage παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διάγνωσης της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για όλους τους ενεργούς χρήστες. Επιπρόσθετα, δύναται να υποδείξει άμεσα τον λόγο στον οποίο οφείλονται οι πιθανές δυσλειτουργίες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε άμεσα να διαγνώσουμε εάν πρόκειται για ένα μεμονωμένο ή γενικευμένο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει έναν ή όλους τους αποδέκτες μιας υπηρεσίας.

Application Performance Management
Μετρώντας, αλλά και παρέχοντας το αποδιδόμενο επίπεδο υπηρεσιών (Service Level) μόνο, δεν αρκεί. Σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή προβλημάτων, υπάρχει η ανάγκη για ειδικευμένα εργαλεία  εντοπισμού της πηγής των προβλημάτων, καθώς και της γρήγορης εξάλειψης τους.

Το Vantage παρέχει μία πλήρης συλλογή εργαλείων, απαραίτητων και αναγκαίων για την ανάλυση όλης της υποδομής (Servers, Network), αλλά και του κώδικα (.Net, Java) των υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα και συνεχής ενημέρωση των διαχειριστών για την «υγεία» των συστημάτων, με στόχο την αδιάλειπτη παροχή του απαιτητού επιπέδου υπηρεσιών.

 • Απεικόνιση της ανταπόκρισης των υπηρεσιών και της ποιότητας τους προς τους τελικούς αποδέκτες.
 • Δυνατότητα αποτύπωσης της ταχύτητας των συναλλαγών όλων των χρηστών, 24/7.
 • Δυνατότητα απεικόνισης πιθανών προβλημάτων σε σχέση με γεωγραφικές τοποθεσίες και αριθμό χρηστών.
 • Συμμόρφωση με τα service level agreements για όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως Oracle Forms, Siebel, SAP, Citric, κ.ά.
 • Αυτόματη ειδοποίηση σε περιπτώσεις που το service-level των υπηρεσιών επηρεάζεται.
 • Ανάδειξη των προβλημάτων στις υπηρεσίες που προέρχονται από ανεπαρκείς ή ελαττωματική σχεδίαση.
 • Πλήθος από performance reports με πραγματικού (αλλά και ιστορικού) χρόνου πληροφορία.

Βέλτιστες πρακτικές και Compuware
Το ITIL (IT Infrastructure Library) είναι μια σειρά βιβλίων και εγχειρίδιων  που περιγράφουν τις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας σε έναν IT οργανισμό. Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τους διευθυντές πληροφορικής και διαχειριστές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών να οργανώσουν μία εξαιρετικά αποδοτική δομή και διαδικασίες μέσα στον οργανισμό. Ο στόχος δεν είναι άλλος από την επίτευξη και διασφάλιση των υψηλών προτύπων στον τομέα της πληροφορικής και την βέλτιστη απόδοση των υπηρεσιών στην καθημερινή IT λειτουργία.

Η Compuware αναγνωρίζοντας της αξία του ITIL, υποστηρίζει πλήρως και τα πέντε στάδια της τελευταίας έκδοσης του ITIL version 3, τα οποία είναι:

 • Service Strategy
 • Service Design
 • Service Transition
 • Service Operation
 • Continual Service Improvement

Η πλατφόρμα Vantage καλύπτει δυνατότητες όπως, business service management (BSM), service level management (SLM), end-user experience monitoring, infrastructure monitoring, applications analytics και Six Sigma τεχνικές μέτρησης ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων IT υπηρεσιών (continual service quality improvement). Επιπρόσθετα, το Vantage δέχεται πληροφόρηση (feeds) από οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών, όπως configuration management systems (CMS), configuration management databases (CMDBs), service desks και άλλων.

Σε μία υποστήριξη της αξίας του ITIL και των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Vantage, η Compuware παρέχει, ένα ολοκληρωμένο e-book «The Definitive Guide to Business Service Management»,  μέσα από το site www.compuware.com. Στα 10 κεφάλαια του, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πως καλύπτονται οι προβληματισμοί και οι ανάγκες των σύγχρονων IT οργανισμών, καθώς και την ανάγκη μετάβασης από την απλή διαχείριση συστημάτων σε αποτελεσματική διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Για μία πλήρης ενημέρωση των δυνατοτήτων του Vantage, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα http://www.compuware.com/solutions/itservicemanagement.htm