O Βασίλης Γαλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ComSys μιλάει στο netweek για τα επιχειρηματικά οφέλη των Unified Communications και παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρόταση, καθώς και το όραμα της εταιρείας.

NetWeek: Ποιο είναι το όραμα και οι στόχοι της ComSys; Ποια η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά;

Βασίλης Γαλάκος: Η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Πληροφορικής που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας και τους διευκολύνουν στην προσπάθειά τους για βελτίωση της εταιρικής απόδοσης και την εκπλήρωση των στρατηγικών τους στόχων, αποτελεί το όραμα της εταιρείας μας από την ίδρυσή της το 1989 μέχρι και σήμερα. Η εξυπηρέτηση αυτού του οράματος απαιτεί από τη διοίκηση και το προσωπικό της ComSys δεξιότητες στη σχεδίαση και ανάπτυξη λύσεων υψηλής εσωτερικής αξίας, σαφή οριοθέτηση των αγορών στις οποίες απευθύνεται, πειθαρχία στην εστίαση και αμεσότητα στην επικοινωνία με αυτές τις αγορές, συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση.

Στόχος μας είναι να είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες επιλογές κάθε επιχείρησης ή οργανισμού, που διερευνά ποιοτικές προτάσεις από την τοπική ή τη διεθνή αγορά, για να καλύψει ανάγκες σε τομείς για τους οποίους διαθέτουμε και προσφέρουμε λύσεις. Ο στόχος αυτός είναι διαρκής και αξιολογείται συνεχώς.

NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της ComSys;

Βασίλης Γαλάκος: Η εταιρεία μας διαθέτει δύο επιχειρηματικές μονάδες. Η πρώτη δραστηριοποιείται σε λύσεις Unified Communications (ή UC) με ανεξάρτητους τομείς για Contact Centers και επιχειρήσεις και η δεύτερη στην ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων λογισμικού. Για την δραστηριότητα των Unified Communications, η ComSys στηρίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογίες της Microsoft και της Aspect Software, της μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο που είναι αποκλειστικά αφοσιωμένη στην παραγωγή τεχνολογίας για Contact Centers.

Η συνεργασία μας με την Aspect Software χρονολογείται από το 1999 και καλύπτει όλους τους τύπους συνεργασίας, αφού εκτός από Platinum Level Distributor, η εταιρεία μας είναι επίσης Technology Partner, καθώς και Service Delivery Partner.

Αυτή η πολύμορφη συνεργασία μας έχει σαν αποτέλεσμα την κατάταξη της εταιρείας μας σε μια μικρή ομάδα επίλεκτων συνεργατών της Aspect Software, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών αρχιτεκτονικής σχεδίασης, υλοποίησης, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, ακόμη και προς πελάτες με τους οποίους η Aspect διαθέτει παγκόσμιες συμφωνίες.

NetWeek: Η ενοποίηση των επικοινωνιών είναι πλέον πάγια επιδίωξη των εταιρειών. Ποιες είναι οι επιχειρηματικές ανάγκες πίσω από αυτή την προσπάθεια;

Βασίλης Γαλάκος: Η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι όντως πάγιες επιδιώξεις των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του κλάδου της δραστηριοποίησής τους. Τα Unified Communications μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά σε αυτές τις κατευθύνσεις με:
• Βελτίωση του χρόνου επεξεργασίας αιτημάτων και παράδοσης των αποτελεσμάτων, εσωτερικά στην επιχείρηση και στους πελάτες
• Βελτίωση του χρόνου λήψεως αποφάσεων με την εισαγωγή στοιχείων collaboration, όπως το audio – video και IM conferencing, τα calendar services, το rich presence, το instant messaging και το document – desktop sharing, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την κατάργηση των στεγανών που αναπτύσσονται σε κάθε οργανισμό εξ αιτίας οργανωτικών δομών και των έμφυτων περιορισμών στα παραδοσιακά τεχνολογικά συστήματα
• Μείωση του λειτουργικού κόστους, το οποίο περιλαμβάνει τη συντήρηση και τις αναβαθμίσεις, και το οποίο προέρχεται από την ενοποίηση των δικτυακών υποδομών και την απλοποίηση των κεντρικών συστημάτων
• Βελτίωση της παραγωγικότητας εξειδικευμένου προσωπικού (experts και Knowledge workers), αφού με τη χρήση των Unified Communications καθιστά διαθέσιμες υπηρεσίες μεγάλης αξίας ανεξάρτητα από τη φυσική παρουσία ή το αυστηρό ωράριο
• Μεγαλύτερη αξιοποίηση πάγιων επενδύσεων για υποδομές.


NetWeek: Ποιες είναι οι οργανωτικές και τεχνολογικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν και ποιοι παράγοντες αποτελούν τροχοπέδη για την επιτυχή υλοποίηση των λύσεων;

Βασίλης Γαλάκος: Αρχίζοντας από τις τεχνολογικές προκλήσεις θα πρέπει να αναφέρουμε τις δικτυακές υποδομές, οι οποίες στον κόσμο των Unified Communications ενοποιούνται για τη χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας αλλά και μεταφοράς δεδομένων πάνω στο ίδιο φυσικό μέσο. Ετσι, απαιτείται αξιολόγηση των υποδομών και πιθανόν επανασχεδίαση τους.

Μια άλλη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών αδιάλειπτης λειτουργίας και ποιότητας στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, μιας και οι χρήστες τους -όλοι μας δηλαδή- έχουν θεμελιωμένη εμπειρία, η οποία προέρχεται από τις αναλογικές υποδομές που κυριαρχούσαν στο παρελθόν. Ετσι, η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών και χαρακτηριστικών «επιβίωσης» σε περίπτωση βλάβης αποτελεί αναγκαιότητα.

Στην κατεύθυνση της τεχνολογίας δεν υφίστανται σήμερα περιορισμοί, υπό την έννοια ότι υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα και τεχνολογίες υποβάθρου με τις οποίες είναι δυνατόν να σχεδιαστούν λύσεις για κάθε περιβάλλον, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας.

NetWeek: Ποια είναι η πρόταση της ComSys;

Βασίλης Γαλάκος: Η πρόταση της ComSys περιλαμβάνει την πλήρη σειρά των προϊόντων της Aspect Software για τα Contact Centers, καθώς και το stack των προϊόντων της Microsoft, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των λύσεων για servers, desktops και mobile devices. Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα της ενοποίησης αυτών των ομάδων προϊόντων με τρόπο απολύτως διάφανο για τους τελικούς χρήστες και τους διαχειριστές των τεχνολογικών συστημάτων, με τη χρήση καθιερωμένων τεχνολογιών, όπως το .NET, τα Web Services, το SIP και το Voice XML.

NetWeek: Ποιες είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες εταιρείες, ειδικά στο σημερινό περιβάλλον των περιορισμένων budgets, στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου contact center; Ποια είναι τα οφέλη στα οποία προσδοκούν;

Βασίλης Γαλάκος: Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η αναγκαιότητα για την οργάνωση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και πολυκαναλικού contact center είναι επιτακτική για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το ίδιο θα όφειλε να ισχύει και για τους κρατικούς οργανισμούς με την οργάνωση Service Centers, τα οποία θα στοχεύουν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τον πολίτη.

Οι επενδύσεις σε Contact Centers παρουσιάζουν τεκμηριωμένα υψηλό ποσοστό στους ρυθμούς αποπληρωμής της αξίας της επένδυσης και αυτό αποδεικνύεται με ανάλυση μόνο των άμεσων ωφελειών. Η ComSys διαθέτει περιπτώσεις εφαρμογής λύσεων για contact center, όπου παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγικότητας σε ποσοστό 250% με 300%.

Φυσικά το κόστος επένδυσης για το δημόσιο τομέα οφείλει να λαμβάνει υπόψη διαφορετικούς παράγοντες, όπως το κοινωνικό κόστος και το κόστος ευκαιρίας, χαρακτηριστικά που καθιστούν την ορθολογική – τεχνοκρατική τεκμηρίωση τέτοιων επενδύσεων πιο σύνθετη.

NetWeek: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια στοιχεία τα οποία να αφορούν στην εγκατεστημένη βάση της εταιρείας σας στον τομέα των Unified Communications;

Βασίλης Γαλάκος: Μόνο στον τομέα των UC για Contact Centers η εγκατεστημένη βάση μας απαριθμεί σήμερα 22 πελάτες, οι οποίοι διατηρούν υποκαταστήματα σε περίπου 30 διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Το σύνολο των χρηστών στα συστήματα που υποστηρίζουμε υπερβαίνει τις 3.250 και μέσα από αυτά διεκπεραιώνονται πάνω από 200.000 επικοινωνίες σε ημερήσια καταγραφή. Ενδεικτικά αναφέρουμε την EFG Eurobank στην Ελλάδα και άλλες χώρες, την T-Bank, την Sekerbank, την Alpha Bank και την First Data στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στο κλάδο του outsourcing σαν ενδεικτικές εγκαταστάσεις μπορούμε να αναφέρουμε την eValue του ομίλου Cosmote, την Phone Marketing, καθώς και τις EFS, Contrust, First Call, Veritas Bureau, Pano Inform και πολλές άλλες από τον κλάδο της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στον τομέα των Unified Communications για την επιχείρηση, η εταιρεία μας έχει ήδη εκτελέσει σημαντικά έργα για την Cosmote, τη Marfin Bank, τη Phone Marketing και την Desmer στην Τουρκία.


NetWeek: Η ComSys μετράει περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Πώς κρίνετε την εξέλιξη του κλάδου στη χώρα;

Βασίλης Γαλάκος: Κάθε κλαδική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γενικό οικονομικό περιβάλλον και η Πληροφορική δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα.

Σήμερα, εν μέσω της πρωτοφανούς γενικευμένης οικονομικής κρίσης, η εγχώρια βιομηχανία της Πληροφορικής καλείται να συνεισφέρει στον εξορθολογισμό των παραγωγικών διαδικασιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Ταυτόχρονα, ο δημόσιος τομέας, ο οποίος θεωρείται σαν μια από τις βασικές αιτίες της κρίσεως, οφείλει να κατανοήσει το γενικευμένο αίτημα του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας.

Μετά από τις αρχικές φάσεις υψηλών ρυθμών ανάπτυξης την προηγούμενη δεκαετία, σήμερα η ελληνική βιομηχανία της Πληροφορικής είναι ώριμη, υγιής και έτοιμη να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση και έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο στη συλλογική προσπάθεια που απαιτούν οι καιροί.

NetWeek: Πέρυσι η ComSys ανακοίνωσε την επέκτασή της και στην τουρκική αγορά. Μιλήστε μας λίγο για την παρουσία σας εκεί. Υπάρχουν σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης και σε άλλες αγορές;

Βασίλης Γαλάκος: Η προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Τουρκία είναι μια διαρκής πρόκληση για την εταιρεία μας. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και καθιστούν την επένδυση μεσοπρόθεσμα βιώσιμη.

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες της οικονομίας, οι αναπτυξιακές αποφάσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Παραπέρα γεωγραφική επέκταση δεν βρίσκεται στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας μας για το 2011.

NetWeek: Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της ComSys;

Βασίλης Γαλάκος: Στη σημερινή κατάσταση της οικονομίας, η ικανότητα για γρήγορες αντιδράσεις ακόμη και για αλλαγές στη στρατηγική κατεύθυνση μιας εταιρείας είναι σημαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Καθώς η δυναμική της αγοράς, μαζί με τις ανάγκες των πελατών μεταβάλλονται, ο ανταγωνισμός προσαρμόζεται ή υποχωρεί και έτσι παρουσιάζονται σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Θεωρούμε ότι η ComSys έχει παρουσιάσει ικανοποιητική απόδοση στους τομείς της διατήρησης ρυθμών ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάσουμε. Η βελτίωση της απόδοσης αποτελεί δομικό στοιχείο της εταιρικής μας ταυτότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας: ComSys ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 225-227, 145 61 Κηφισιά, Τ: +30 (210) 92.41.486, Φ: +30 (210) 92.21.219, www.comsys.gr, email: [email protected].