Η Xerox ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων εταιρειών που θα δημιουργηθούν μετά την ολοκλήρωση του διαχωρισμού της σε δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Η εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Outsourcing) θα ονομαστεί “Conduent Inc.” και η εταιρεία Τεχνολογίας Εγγράφων (Document Technology) θα συνεχίσει να ονομάζεται Xerox Corporation.

Η ονομασία Conduent είναι εμπνευσμένη από την εμπειρία της νέας εταιρείας στη σύνδεση των πελατών και τα στοιχεία τους μέσω απρόσκοπτων συναλλαγών σε μαζική κλίμακα σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, οι υπηρεσίες μεταφορών, οι ασφαλιστικοί φορείς υγείας και η παροχή υπηρεσιών. Η Conduent Inc. αντικατοπτρίζει τη θέση της εταιρείας ως βασικού συνεργάτη για τις επιχειρήσεις και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, παρέχοντας «εμπειρίες» που οδηγούν στην ικανοποίηση των καταναλωτών, των πολιτών και των εργαζομένων. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι η εταιρεία Document Technology θα διατηρήσει το εμπορικό σήμα της Xerox, που είναι γνωστό παγκοσμίως για την επανάσταση που φέρνει στον τρόπο που ο κόσμος επικοινωνεί – αρχικά μέσω της αντιγραφής εγγράφων και τώρα μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, της παροχής λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών.