Ο όρος Agile έχει γίνει γνωστός από την ανάπτυξη των εφαρμογών στην Πληροφορική. Το συνέδριο Empowering Agile Insights Conference της BOUSSIAS και της Frontira ανοίγει νέους δρόμους σκέψης στην επιχειρηματική πρακτική συστήνοντας και επεκτείνοντας την εφαρμογή του όρου σε περιοχές όπως η ανάπτυξη υπηρεσιών, οι πωλήσεις και το marketing.

Ο όρος Agile έχει γίνει γνωστός από την ανάπτυξη των εφαρμογών στην Πληροφορική. Το συνέδριο Empowering Agile Insights Conference της BOUSSIAS και της Frontira ανοίγει νέους δρόμους σκέψης στην επιχειρηματική πρακτική συστήνοντας και επεκτείνοντας την εφαρμογή του όρου σε περιοχές όπως η ανάπτυξη υπηρεσιών, οι πωλήσεις και το marketing.

 

Tο συνέδριο σχετικά με τις agile πρακτικές και mindset, διεξήχθη ολοκληρωτικά με ψηφιακό τρόπο στις 19 Ιανουαρίου 2021. Το πρωτότυπο αυτό συνέδριο συνέστησε την Ευελιξία ως μια πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια σειρά από επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες εμπνέονται μεν, διαφέρουν δε, σε ό,τι αφορά τη φύση τους από την Πληροφορική. To Agile μπορεί να εφαρμοστεί σε τομείς όπως η ηγεσία, η επιχειρηματική στρατηγική, η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, οι πωλήσεις, το marketing και φυσικά οι ανθρώπινοι πόροι.

Όπως έγινε σαφές στο Empowering Agile Insights Conference, η επιτυχής εφαρμογή agile πρακτικών προϋποθέτει μια σειρά από δράσεις, τις οποίες πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ο οργανισμός που στόχο έχει την ευελιξία. Τέτοιες δράσεις και δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα παρακολούθησης των εξελίξεων σε πραγματικό χρόνο και εκμάθησης από αυτές. Προϋποθέτει την ικανότητα κατανόησης των αναγκών του εκάστοτε πελάτη, την επιτυχή «εμπλοκή» του στις διαδικασίες, τον πειραματισμό. Αυτές οι δεξιότητες, με τη σειρά τους θέτουν την επόμενη σειρά απαιτήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιοποίηση του feedback που πρέπει είναι επιδίωξη να λαμβάνεται διαρκώς και με ακρίβεια, κατά το δυνατόν.
Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο είχαν την ευκαιρία να πάρουν γνώση από εταιρείες που πρωτοπορούν στον τομέα και να χρησιμοποιήσουν τα insights στους δικούς τους οργανισμούς. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάστηκαν εργαλεία που διευκολύνουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες ευέλικτης προσαρμογής.
Για να είναι ολοκληρωμενη η εισαγωγή μας, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι το Συνέδριο λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης, σε πολλαπλά επίπεδα, για τους ενδιαφερόμενους που το παρακολούθησαν. Το συντονισμό του Συνεδρίου έκανε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Μαρκέτος.

Be and Doing Agile
O πρώτος ομιλητής του συνεδρίου, συγγραφέας δύο βιβλίων best seller σχετικών με τις Agile πρακτικές και με σχετική πείρα δέκα ετών στον τομέα, αναφέρθηκε στο «agility at scale» σε οργανισμούς που επιζητούν να αυξήσουν την ταχύτητα ανταπόκρισής τους σε προκλήσεις και την ταχύτητα μετασχηματισμού. Σημαντικό είναι, τόνισε ο Neil Perkin, Only Dead Fish, Founder, οι οργανισμοί όχι μόνο να ακολουθούν μεθοδολογία Agile, αλλά να αναπτύξουν κουλτούρα Agile.
«H μεγαλύτερη παγίδα είναι να κοιτάς το νέο μέσα από τα μάτια του παλαιού», τόνισε ο κύριος Perkin, κάτι που συνέβει στην περίπτωση αξιοποίησης του ηλεκτρισμού, στις πρώτες εφαρμογές του στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου οι αλλαγές πήραν 30 χρόνια για να ολοκληρωθούν και να εκμεταλλευτούν τη δυναμική. Κάτι που, αντίθετα, πέτυχε με άριστο τρόπο σε ελάχιστο χρόνο ο Satya Nadella, όταν ανέλαβε στη Microsoft το 2014.

Ο Αγαμέμνων Παπαστεργίου, Senior Director, Digital Banking and Innovation Alpha Bank Greece, αναφέρθηκε στο Agile της τράπεζάς του.
Ο κύριος Παπαστεργίου, αναφέρθηκε αρχικά στις ανάγκες που οδήγησαν την Alpha Bank στην υιοθέτηση του Agile, ενώ χρησιμοποίησε case studies για να τεκμηριώσει τις επιλογές. Οι αλλαγές στην Τράπεζα ξεκίνησαν το 2017, τότε ακόμα που λίγοι χρησιμοποιούσαν τον όρο «ψηφιακός μετασχηματισμός».
Οι λόγοι που οδήγησαν τις αλλαγές ήταν οι «ψηφιακές ανάγκες» των πελατών, η πίεση από τον μη παραδοσιακό ανταγωνισμό προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και οι δυνατότητες της τεχνολογίας. «Είναι σημαντικό να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να διαθέτουμε προϊόντα σε ελάχιστο χρόνο», τόνισε ο κύριος Παπαστεργίου. Για να επιτευχθεί αυτό, στην Alpha Bank εφάρμοσαν τακτική εργασίας «Agile Sprint» με διάρκεια δύο εβδομάδες η κάθε μια.
Οι «10 υπογραφές στο χαρτί», μετατράπηκαν σε 4 ψηφιακές υπογραφές, υπογράμμισε ο κύριος Παπαστεργίου, ανάμεσα σε άλλα. Τα παραπάνω επιτεύγματα, εμπεριέχουν αλλαγές και στο οργανωτικό μοντέλο.

Στη συνέχεια, ο Τάσος Βιδαλάκης, Business Development Manager for Customer Engagement, DIS, εξήγησε γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν το Agile και τους τρόπους με τους οποίους η DIS μπορεί να τους βοηθήσει ώστε να κάνουν αυτή τη μετάβαση. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πριν 15 χρόνια στο marketing, σήμερα ο “Intelligent Customer”, είναι αυτός που οδηγεί τη μετάβαση στις Agile διαδικασίες.
Εργαλεία που παρέχει η DIS για τη μετάβαση αυτή είναι η κατανόηση του πελάτη, η στόχευσή του ως μοναδικότητα, οι αποφάσεις που βασίζονται σε στα δεδομένα και η αξιολόγηση ROI με, φυσικά, επαναπροσαρμογή, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Agile πορεία – σταθερός στόχος: η επιτυχία
Αμέσως μετά το πρώτο networking session του συνεδρίου, το λόγο πήρε η Joanna Bakas, Managing Partner της Frontira. H εταιρεία, συνδιοργανώτρια του Συνεδρίου, βοηθά τις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες να προσδιορίσουν νέες στρατηγικές ευκαιρίες, να χτίσουν νέα ψηφιακά προϊόντα, αλλά και να κάνουν το απαιτούμενο scaling, με στόχο να μεγιστοποιήσουν τα stream εσόδων και την εμπορική επιτυχία.

Η Joanna Bakas παρουσίασε έναν πεντάλογο, τον οποίο μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις που εργάζονται παραδοσιακά για να αναπτύξουν Agile πρακτικές.
Οι πρακτικές αυτές προσφέρουν αμφιδεξιότητα (ambidexterity) στις παραδοσιακές εταιρείες για να εργάζονται τόσο με ευελιξία, όσο και με σταθερότητα.
Η από κοινού παρουσίαση της Κέλλυ Παναγιωτίδου, Partner People Operations, Reborn, και του Χάρη Χριστόπουλου, Agile Coach, Reborn, είχε τον αινιγματικό τίτλο «Being agile with Agile». ‘Όπως εξήγησαν οι ομιλητές, αναφέρονται στις Agile πρακτικές (framework) και στην agile κουλτούρα που πρέπει να αναπτύξουν οι legacy εταιρείες, καθώς δεν υπάρχει μια κοινή λύση για όλους για να επιτευχθεί το δεύτερο.

O Fred Mahringer, Senior Director Human Resources, A1 Telekom Austria και η Gwendolin Eberhart, Executive Assistant of Senior Director Human Resources, A1 Telekom Austria, ανέπτυξαν για τους συμμετέχοντες το ρόλο του HR στο Agile Transformation στην A1. Οι στενοί συνεργάτες στην A1 Telekom Austria συνόψισαν τους λόγους που είναι επιθυμητό το Agile Transformation στους εξής: customer focus, time2market, employee engagement, cost reduction.
Η Nicole Stroj της Raiffeisen Bank International, μίλησε για το ρόλο που έχουν οι Agile πρακτικές ως προς την εκπλήρωση του στόχου της τράπεζας. Στόχος είναι η διαρκής αλλαγή για την ικανοποίηση των πελατών, με όραμα να γίνουν το περισσότερο προτεινόμενο οικονομικό γκρουπ από αυτούς, έως το 2025.
Ο Yuri Malishenko της Danske Bank Denmark, μίλησε για την Αλλαγή ως Προϊόν (Change as a Product) και τη γνώση που αποκόμισαν από την εφαρμογή Agile Mindset στην τράπεζα.

Το να είσαι «μικρός» έχει πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα
Στη συνέχεια, ένα ακόμη ενδιαφέρον δίδυμο ανέβηκε στο ψηφιακό βήμα του Συνεδρίου. Η Irene Corantis, Team Intelligence Director, Coca-Cola και η Kelly Panagiotidou, Partner, People Operations, Reborrrn, ανέλυσαν τους τρόπους με τους οποίους η διεθνής φίρμα των αναψυκτικών κάνει hack το agile mindset, “one team at a time”, όπως χαρακτηριστικά είπαν.

Η κυρία Corantis μέσα από παραστατικά παραδείγματα, από τις καθημερινές ζυμώσεις στο χώρο εργασίας της Coca-Cola έκανε απτή τη διαφορά μεταξύ Agile πρακτικών και agile κουλτούρας. Οι Agile πρακτικές ακολουθούνται αρκετό καιρό από την Coca-Cola, η οποία ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων legacy εταιρειών, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τη νοοτροπία. Ακριβώς για το λόγο αυτό, απαραίτητο ήταν το hacking της legacy νοοτροπίας, κάτι το οποίο απαιτούσε την εσωτερική διαδικασία επανεφεύρεσης της εταιρείας και των ίδιων των εργαζομένων από τους ίδιους.

Στη συνέχεια της παρουσίασης δόθηκαν αναλυτικά παραδείγματα και μονοπάτια στην επικοινωνία που ακολουθήθηκαν στην εταιρεία για να επιτευχθεί ο στόχος αλλαγής κουλτούρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η COVID-19 λειτούργησε ως επιταχυντής για τη μεταμόρφωση της Coca-Cola.

Μετά το networking session που ακολούθησε, το λόγο πήρε ο Ηλίας Μελιγκόβας, Agile Coach, ENEL Green Power, ο οποίος μίλησε για το Business Agility στον τρόπο εργασίας της ENEL. O κύριος Μελιγκόβας στην αναλυτική του παρουσίαση, περιέγραψε τα μικρά βήματα που συνθέτουν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στη επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από κοινού από τους stakeholders. Στους τρόπους που ακολουθούνται περιλαμβάνονται η διατήρηση σύνδεσης με τους πελάτες, το χτίσιμο ομάδων γύρω από συγκεκριμένους στόχους, η αξία (value) ως κινητήρια δύναμη και η συνεχής βελτίωση, η οποία διαπιστώνεται μέσα από το feedback που λαμβάνεται από πολλαπλά κανάλια.

Οι εφαρμογές του agile στην εμπειρία του πελάτη και στο Commerce ήταν το θέμα του πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν η Νάντια Γεωργακοπούλου, Head of Customer Experience and Loyalty, Alpha Bank, ο Christian Leihner, Head of eCommerce Performance Marketing, Unilever Germany και η Joanna Bakas, Managing Partner της Frontira, η οποία έκανε και το συντονισμό της συζήτησης. Η κυρία Γεωργακοπούλου έκανε κατανοητό μέσα από την παραστατική αρχική ομιλία της ότι για την Τράπεζα της, όπως άλλωστε και σε πολλούς άλλους τομείς δραστηριότητας, τα πάντα ξεκινούν και καταλήγουν στον καταναλωτή.
Στο ίδιο πνεύμα, ο Christian Leihner είπε «μπορεί εμείς να πουλάμε προϊόντα, αυτό που χρειάζεται όμως ο καταναλωτής είναι ένα καθαρό σπίτι». Για το λόγο αυτό, η συνεχής προσαρμογή είναι απαραίτητη για την ικανοποίησή του.

Η COVID-19 έπαιξε ρόλο επιταχυντή τόσο σε ό,τι αφορά στην εμπειρία των πελατών της Alpha Bank, η οποία ανταποκρίθηκε ταχύτητα στις νέες απαιτήσεις που τέθηκαν και ανταμείφθηκε από αυτούς, όπως αναφέρθηκε. Την ίδια ανταπόκριση απαίτησε η πανδημία και σε ότι αφορά το εμπόριο, διαβεβαίωσε ο Christian Leihner.

Το επιτυχημένο μοντέλο των OKR που οδηγεί στο επιτυχημένο Agile Management Framework που χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως η Google, η Amazon και η ING, ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο Μάνος Κουμαντάκης, Senior Business Transformation Consultant, Founder, altoValue. Τα OKR χρησιμοποιούνται τόσο για τον καθορισμό της στρατηγικής, όσο και για την αξιολόγηση της. Ο κύριος Κουμαντάκης έκανε μια αναλυτική παρουσίαση του τρόπου εργασίας με τα OKR σε εταιρικό επίπεδο, μια παρουσίαση με ιδιαίτερη αξία για τους συμμετέχοντες.

Ο Akos Csertan, Managing Partner, Frontira, εξήγησε τη σχέση μεταξύ Agile και Design Thinking. Κ
ατά την ομιλία του, έγινε σε βάθος κατανοητή η σχέση μεταξύ των σχεδιαστών (Designers) και των Developers, ενώ συνέβαλε στο να γίνει αντιληπτό ότι το όραμα για ένα στόχο, δεν αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξή του, αλλά μια επαναλαμβανόμενη πρακτική, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας.
Ένα δεύτερο πολύτιμο συμπέρασμα από την ομιλία του Akos Csertan είναι ότι στα πολύπλοκα προβλήματα δεν υπάρχει απλή «λύση για κάθε περίπτωση». Αυτό που υπάρχει είναι συγκεκριμένες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις, μόνο.

Remote Agile
Remote Agile: The Risks and Rewards of Agile Practice in Distributed Organizations. Αυτός ήταν ο τίτλος της ενδιαφέρουσας παρουσίασης του Peter Riegersperger, Agile Coach and Digital Strategist, Fwends Expeditions into Digital, Founder.
Ο κύριος Riegersperger εξήγησε, ότι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την εργασία και τη συνεργασία εξ αποστάσεως είναι καλά σχεδιασμένα και τεχνολογικά επαρκή, στην πλειονότητά τους και στις περισσότερες από τις λειτουργίες τους.
Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι οργανισμοί είναι, να εξασκήσουν τη συνεργατικότητα και τη συνεργασία γύρω από τα εργαλεία αυτά για να τα αξιοποιήσουν στο μέγιστο προς όφελός τους.

Το συνέδριο Empowering Agile Insights Conference, έκλεισε με ένα ακόμη πάνελ συζήτησης με θέμα τα εργαλεία και τις λύσεις που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί για να είναι περισσότερο ευέλικτοι. Συμμετείχαν ο Ηλίας Μανούσος, Country Manager, Chief Commercial Officer, Kantar Greece και η Pamela Wolf, EMEA Consumer Goods Industry Leader, Salesforce Global Industries. Το συντονισμό της συζήτησης έκανε η Joanna Bakas.
Ενδιαφέρουσα ήταν η άποψη που διατύπωσε η κυρία Wolf ότι οι εταιρείες σκόπιμο είναι να επενδύσουν στην αύξηση του κέρδους και όχι στη μείωση του κόστους, καθώς η τελευταία οδηγεί σε συρρίκνωση και όχι σε ανάπτυξη.

Ο Ηλίας Μανούσος, τόνισε ότι οι οργανισμοί δεν πρέπει να χαθούν στην πορεία ψηφιοποίησής τους, αλλά να διατηρήσουν την ανθρώπινη επαφή των στελεχών τους, η οποία έχει περισσότερα οφέλη αν εφαρμόζεται ανάμεσα σε ανθρώπους σε τμήματα και τα διαφορετικά κανάλια κάθε επιχείρησης.
Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας και οι εμπειρίες οφείλουν να εξανθρωπιστούν για να είναι αποδοτικές. Έτσι, πέρα από την εξέλιξη των τεχνολογιών, έμφαση πρέπει να δωθεί από τους leaders στις ομάδες και στα πρόσωπα.