Η Microsoft και η συμβουλευτική AT Kearney συμμαχούν και δημιουργούν το “Connected Enterprise“.

Στόχος της συνεργασίας, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα στο πλαίσιο του A.T. Kearney Digital Business Forum (DBF) που έλαβε χώρα στο Βερολίνο, είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της δόμησης ευέλικτων, βασισμένων στην αξιοποίηση των δεδομένων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. H Microsoft θα συνεισφέρει, επίσης, σε αυτό με την cloud πλατφόρμα της (Azure). To Connected Enterprise θα συλλέγει δεδομένα – για παράδειγμα, μέσω του Internet of Things (IoT) και των Wearables – θα τα αξιολογεί (με την αρωγή της τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων από το cloud), θα λαμβάνει μέτρα (υποστηριζόμενα από λειτουργίες Augmented Reality και Robotics) και θα παρέχει τα αποτελέσματα (κάνοντας χρήση Predictive Analytics).