Στο σύγχρονο περιβάλλον του Business IT, στο οποίο οι χρήστες έρχονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, αλλάζουν δραματικά οι απαιτήσεις όσον αφορά τη διαχείριση της πληροφορίας.

Χάρη στα social media και σε μια σειρά από σχετιζόμενες τεχνολογίες, η πληροφορία που παράγεται σε καθημερινή βάση σήμερα είναι μακράν περισσότερη παρά ποτέ. Μεγάλο μέρος της πληροφορίας αυτής είναι αδόμητη και εξαιρετικά δύσκολη στη διαχείρισή της. Αποτελεί, άλλωστε, μέρος της πρόκλησης των «Big Data». Η πληροφορία αυτή δεν αυξάνει μόνο σε όγκο, αλλά και σε πλούτο και διασπορά.

Οσον αφορά τον όγκο της, η πληροφορία στο ψηφιακό σύμπαν διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Η χρήση των social media κατά το 2010, η οποία και αποτέλεσε βασικό παράγοντα της ανάπτυξης αυτής, ήταν δύο φορές περισσότερη από το email, σύμφωνα με έρευνα της Morgan Stanley και της comScore Global.

Κι ενώ το 75% της πληροφορίας αυτής δημιουργείται από μεμονωμένους χρήστες, πρόσφατη έρευνα της IDC εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν σταδιακά την ευθύνη για το 80% των δεδομένων αυτών, σε κάποιο στάδιο της ψηφιακής τους ζωής. Η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί την πληροφορία που δημιουργήθηκε έξω από τα «τείχη» του data center και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να τη διαχειριστεί – και μάλιστα σε τεράστιες ποσότητες.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του όγκου της πληροφορίας παρουσιάζεται σε πλουσιότερους και πιο σύνθετους τύπους αρχείων – π.χ. εικόνας, βίντεο και φωνής. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, κάθε λεπτό, ανεβαίνουν στο Internet αρχεία βίντεο διάρκειας 35 ωρών. Περισσότερα από 3 εκατομμύρια φωτογραφίες ανεβαίνουν κάθε μήνα στο Facebook.

Ο πλούτος αυτός αντικατοπτρίζεται τόσο στη σφαίρα των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων.

Η ταχέως διευρυνόμενη χρήση των εφαρμογών για μεμονωμένους χρήστες μέσω cloud, αλλά και των εργαλείων social collaboration στις επιχειρήσεις, δημιουργούν μια καινούργια πρόκληση για τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Η πληροφορία επεκτείνεται και προς μία τρίτη «διάσταση». Οι εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν νέες εφαρμογές cloud, οι οποίες αποθηκεύουν την πληροφορία και εκτός του εταιρικού firewall. Στο υβριδικό αυτό περιβάλλον, δεν είναι δύσκολο να χαθεί ο έλεγχος. Το προσωπικό διαθέτει επίσης περισσότερες συσκευές μέσω των οποίων έχει πρόσβαση στην πληροφορία (ο αριθμός αυτών κυμαίνεται μεταξύ του τρία και του επτά). Ολη αυτή η ελευθερία των χρηστών μεταφράζεται σε αυξημένες ευθύνες για το ΙΤ που τους υποστηρίζει.

Πέρα από τη «μάχη» με το τέρας της διογκωνόμενης πληροφορίας, η Διεύθυνση Πληροφορικής πρέπει ταυτόχρονα να είναι συνεπής με τις ρυθμίσεις που της υποδεικνύουν πώς θα πρέπει να προστατεύει τα αρχεία που διατηρεί – τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η μη-συμμόρφωση είναι ένα ρίσκο που μπορεί να στοιχίσει στην επιχείρηση από ένα «απλό» πρόστιμο, έως διακοπή της λειτουργίας της.

Ακόμα και η καθυστέρηση της προσαρμογής σε νομικά θέματα μπορεί να οδηγήσει σε τσουχτερά πρόστιμα. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών είναι ο τρόπος μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η επιθυμητή ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικής ευελιξίας και συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ο χρήστης στην «μετά PC» εποχή
Το τοπίο της Πληροφορικής γνωρίζει συνταρακτικές αλ-λαγές κάθε 10 με 15 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, εισερχόμαστε στην «μετά PC» εποχή, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η τεράστια εξέλιξη της υποδομής Πληροφορικής τόσο σε επίπεδο εταιρικής, όσο και ατομικής χρήσης.

Η εξέλιξη αυτή έχει ως συνεπακόλουθο τις ευρείες αλ- λαγές όσον αφορά την αξία και τη διαχείριση της πληροφορίας.

Στο επίκεντρο του νέου σκηνικού βρίσκεται ο «Νέος Χρήστης», ο οποίος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες ΙΤ.

Ο Νέος Χρήστης αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά εργαζομένων, που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, τις social και mobile πλατφόρμες και που θέλουν να αξιοποιούν τη δύναμη, την ευελιξία και τη διαφάνεια εφαρμογών, όπως το Twitter και το Facebook και κάθε άλλη τεχνολογία Web 2.0 που μπορεί να χρησιμοποιούν στο σπίτι. Αυτό που αλλάζει, λοιπόν, δραματικά είναι ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν βρίσκεται πλέον σε θέση να υπαγορεύει η ίδια το ποιο θα είναι το περιβάλλον χρηστών.

Το νέο ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τις επιλογές. Ο χρήστης θα επιλέγει τον τρόπο και τη συσκευή μέσω της οποίας θα επεξεργάζεται την πληροφορία και το ΙΤ θα μέριμνα για την ασφάλεια του σχήματος και για τη συμβατότητά του με τις νομικές απαιτήσεις.


Το ΙΤ στην υπηρεσία των απαιτήσεων της εποχής
Ολες οι συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω συνδυάζονται σαφώς με τις γνωστές συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και την απογοήτευση της Διοίκησης όταν αισθάνεται ότι η επιχείρηση δεν αντλεί αξία από τις επενδύσεις σε Πληροφορική. Προκειμένου, ωστόσο, να καλυφθούν συνολικά και αποτελεσματικά οι ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση περιεχομένου, χρειάζεται μια μελετημένη προσέγγιση και αξιοποίηση της τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη.

Ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις ιδιαιτερότητές της, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να κάνει την αρμόζουσα σύνδεση μεταξύ του λογισμικού ECM και του Business Analytics, Social Collaboration, Process Automation κ.λπ.

Το σχήμα που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι ευέλικτο αλλά και ασφαλές. Θα πρέπει να εγγυάται ασφάλεια πέραν του firewall και να είναι ικανό να υποστηρίξει όλους τους διαφορετικούς τύπους αρχείων δεδομένων, την αναζήτηση εκ μέρους όλων των τύπων χρηστών και μέσω όλων των διαφορετικών ειδών συσκευών.

Social Content Management: 4 κρίσιμα ερωτήματα για το ρόλο του ECM στην αρένα των social media
1. Ποιος είναι ο ρόλος του ECM στην υποστήριξη του social business μιας επιχείρησης;
To ECM αποτελεί μια ιδανική πλατφόρμα, η οποία διευκολύνει τη διακυβέρνηση του Social Business προκειμένου αυτό να να ακολουθεί τα γενικότερα πρότυπα της επιχείρησης. Δεν πρόκειται για ένα απλό εργαλείο ελέγχου του περιεχομένου. Η ενοποίηση με σύστημα Content Management παρέχει πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφορίας από διάφορα σημεία της επιχείρησης και «εμπλουτίζει» με τον τρόπο αυτό τις συνεργαζόμενες εφαρμογές.

2. Βασικό συστατικό του social business αποτελεί η συνεργατικότητα (collaboration). Το ECM πού κολλάει;
Η συνεργατικότητα δεν αποτελεί κάτι το καινούργιο. Ο ρόλος του Content Management παραμένει λοιπόν ο ίδιος όπως και στο παρελθόν: παρέχει προοπτική κλίμακας και διευκολύνει τη συνεχιζόμενη χρήση. Ενδεχομένως, για μικρούς όγκους δεδομένων να μην είναι απαραίτητο. Οσο όμως διευρύνεται η κλίμακα και η ποικιλία των επιχειρηματικών θεμάτων που τίθενται, η ανάγκη για μια σωστή χρήση του ECM στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής collaboration γίνεται κρισιμότερη.

3. Ποια η σημασία της διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις τύπου Enterprise 2.0; Αποτελούν τα tweets στοιχεία προς αρχειοθέτηση;
Η ερώτηση αυτή είναι το σύγχρονο αντίστοιχο του παλαιότερου ερωτήματος «Αποτελεί κάθε email αντικείμενο αρχειοθέτησης;». Η απάντηση είναι όχι και στις δύο περιπτώσεις. Τα «συμφραζόμενα», ο σκοπός, το ποιος είναι ο δημιουργός του περιεχομένου και η άποψη του Δικαστή είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την απάντηση.

Οπως και τα email, έτσι και το περιεχόμενο που προέρχεται από πλατφόρμες Enterprise 2.0 αποτελεί μια σαφή μορφή επικοινωνίας. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία μπορεί κάλλιστα να αποτελεί στοιχείο προς αρχειοθέτηση και αναδεικνύει τη σημασία της διακυβέρνησης. Η πραγματικότητα, για ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, είναι ότι θα αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις στα social media και όχι στα καθιερωμένα εσωτερικά συστήματα.

Γι’ αυτό και η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να αξιολογήσει τη σημασία της εξέλιξης αυτής για την εταιρεία και να κινηθεί κατάλληλα. Τα συστήματα Content Management, σε συνδυασμό με τα analytics, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του όγκου της πληροφορίας.

4. Πώς θα πρέπει να αλλάξει το ECM προκειμένου να προσαρμοστεί στον κόσμο του Enterprise 2.0;
Δεν είναι πολλές οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν. Μπορεί να υπάρχει η ανάγκη για κάποια νέα data constructs, όπως έγινε και παλαιότερα για τα email, αλλά τα βασικά συστατικά παραμένουν. Το Content Management θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις κλίμακας, να είναι «ανοικτό» (π.χ. CMIS), να είναι ευρέως προσβάσιμο και να αξιοποιεί στοιχεία όπως τα analytics, προκειμένου να αντέχει στους τεράστιους όγκους πληροφορίας.