Οι μέσες τιμές πώλησης διανομέα (Average distributor sell prices, ASPs) για τα PCs συνέχισαν την αυξητική τους τάση κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του Q2 2017 (δεύτερο τρίμηνο 2017), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία ερευνών αγοράς Context.

Οι APSs για τα PCs αυξήθηκαν κατά 19% στη Δυτική Ευρώπη (από 473 ευρώ τον Απρίλιο και Μάιο 2016 στα 564 ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος).Στις χώρες της ευρωζώνης οι μέσες τιμές αυξήθηκαν κατά 15% (από 469 ευρώ σε 539 ευρώ).Αυξήσεις τιμών παρατηρήθηκαν τόσο στην αγορά των καταναλωτικών όσο και στην αγορά των PCs για επιχειρήσεις. Στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης οι APSs των PCs για επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ οι ASPs των PCs που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό αυξήθηκαν κατά 20%.

«Οι μέσες τιμής πώλησης διανομέα (ΑSPs) για τα PCs αυξάνονται συνεχώς από το τρίτο τρίμηνο του 2016» αναφέρει η Marie-Christine Pygott, Senior Analyst στην Context. «Αυτό οφείλεται στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις αυξήσεις τιμών των vendors για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων από την αύξηση κόστους των επιμέρους συστατικών και από την μετατόπιση προς προϊόντα υψηλότερης αξίας, όπως είναι τα συστήματα gaming στην καταναλωτική αγορά και τα high-end notebooks, στην επαγγελματική αγορά».