Το περασμένο έτος το ευρωπαϊκό κανάλι διανομής προϊόντων Πληροφορικής (IT Distribution) αναπτύχθηκε κατά 6,7%, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Context - με την ανάπτυξη να αγγίζει το 9,1% το δ’ τρίμηνο.

Ωστόσο, όπως προβλέπουν οι αναλυτές, η ανάπτυξη του καναλιού φέτος θα επιβραδυνθεί, με το μέσο ποσοστό ανάπτυξης να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6%. Αιτίες αυτής της οικονομικής ύφεσης είναι, σύμφωνα με την Context, η υποχώρηση της ζήτησης στις ευρωπαϊκές αγορές και οι αρνητικές επιπτώσεις του Brexit. Ωστόσο, θα υπάρχει θετική επίδραση τόσο από τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως και το Industry 4.0. Αν και πολλοί διανομείς προϊόντων Πληροφορικής κατάφεραν να πετύχουν το 2018 μια οργανική ανάπτυξη, θα βιώσουν τους επόμενους μήνες μια αυξανόμενη συγκεντροποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.