Η δυτικοευρωπαϊκή αγορά PCs κινήθηκε σε θετική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2019, με 6% αύξηση τζίρου και 2 δισ. ευρώ έσοδα, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Context.

H ανάπτυξη αυτή ήταν συνέπεια της συνεχούς ανόδους της μέσης τιμής πώλησης (το χρονικό διάστημα που εξετάζει η μελέτη ανήλθε στα 622 ευρώ, ήτοι 7% υψηλότερη από ότι αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο). Αιτία αυτής της εξέλιξης αποτέλεσε η εστίαση των διανομέων σε υψηλής αξίας συστήματα. Σε επίπεδο έτους, ωστόσο, η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης ήταν μικρότερη και άγγιξε το 4%.

Συγκρίνοντας τους τζίρους στην εκάστοτε χώρα για το πρώτο τρίμηνο του 2019, βλέπει κανείς να σχηματίζεται μια διαφοροποιημένη εικόνα. Για παράδειγμα, το Βέλγιο βρίσκεται στην κορυφή με 31,8% ανάπτυξη, μπροστά από την Ιταλία (+16,6%) και την Πορτογαλία (+16,4%). Η Ελβετία, αντιθέτως, πλασάρεται στην τελευταία θέση, με 0,8% υποχώρηση, κάτω από τις Ολλανδία (-0,6%) και Ισπανία (-0,2%).