Η αύξηση του αριθμού και της πολυπλοκότητας των απειλών ασφαλείας στη Δ. Ευρώπη οδήγησε σε μια σημαντική ανάπτυξη της αγοράς Enterprise Security, η οποία συνίσταται από λύσεις hardware και software που έχουν αναπτυχθεί για μεγάλες επιχειρήσεις, προϊόντα που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και λύσεις που έχουν αναπτυχθεί και για τις δύο αγορές.

Όπως συμπεραίνουν οι αναλυτές της Context, η δυτικοευρωπαϊκή αγορά των λύσεων ασφάλειας αναπτύχθηκε το 2018 κατά 8,8% σε σχέση με το 2017. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κατέγραψαν τα προϊόντα ανάκτησης και προστασίας δεδομένων (+51,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Αλλά και η κατηγορία των λύσεων End-Point Security αναπτύχθηκε (κατά 12,6%), ενώ σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκε η αγορά του Enterprise Network Security (+2,1%).

«Ο μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης για την αγορά θα συνεχίσει να αποτελεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στην ΕΕ από τις 25 Μαΐου» σημειώνει  ο Mathias Knoefel, Senior Enterprise Analyst της Context.

«Ο ευρωπαϊκός κανονισμός σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου παραβιάσεις ασφαλείας και hacks σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, έχει αυξήσει το επίπεδο ευαισθητοποίησης έναντι των απειλών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων, δημιουργώντας σημεία κορύφωσης στην αγορά μέσα στο 2018, με αφορμή και τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ για σημαντικά περιστατικά ασφάλειας…».