Εξαιρετικά ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα από τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου προγράμματος για την ενίσχυση καινοτομικών clusters υψηλής τεχνολογίας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε εθνικό επίπεδο.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και ενισχύθηκαν συνολικά 40 καινοτόμες επιχειρήσεις και 13 ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς από όλη την Ελλάδα, που αξιοποίησαν τη στήριξη και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τους παρείχε το πρόγραμμα, και κατάφεραν να επιδείξουν αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την χρονική περίοδο πριν την έναρξη του προγράμματος, σε μια σειρά από μακρο-οικονομικούς και καινοτομικούς δείκτες, όπως κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων: ρυθμός αύξησης +145,34%, απασχόληση στις επιχειρήσεις: ρυθμός αύξησης +69,70%, εξαγωγές των επιχειρήσεων: ρυθμός αύξησης +108,45%, επενδύσεις από ιδιώτες επενδυτές: αύξηση +269,34%, αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: αύξηση +177,27% και εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων: αύξηση +106,00%.