Εν μέσω μιας οικονομικής ύφεσης που τώρα έχει ξεκινήσει να δείχνει το βάθος και το εύρος της, οι τράπεζες αναζητούν τα core values τους στα core banking συστήματά τους.

Σήμερα, κάθε οικονομική υπηρεσία απαιτεί core λειτουργικότητες: αυτές που αφορούν το ρίσκο, τις ρυθμίσεις και τη διατήρηση της πελατείας. Για να αντιμετωπίσουν αυτές οι ανάγκες, και παράλληλα να ανταπεξέλθουν στην παγκόσμια οικονομική κρίση, πολλές τράπεζες επιλέγουν να αναλάβουν σταδιακές προσεγγίσεις και τμηματικές αλλαγές, προκειμένου να εφαρμόσουν νέες core δυνατότητες στα συστήματά τους.

Λύνοντας το παζλ μεταμόρφωσης των core συστημάτων
Πάνω που νομίζαμε ότι ήταν ασφαλές να ξεκινήσει μια αντικατάσταση των core συστημάτων, ήρθε η χειρότερη οικονομική κρίση που είχαμε να δούμε εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, μόλις το 2008, το Bank Systems & Technology έκανε ένα ρεπορτάζ στο οποίο σημείωνε ότι το 2009 θα είναι επιτέλους η χρονιά για να γίνει η αντικατάσταση των core συστημάτων. Αντί για εποχή αντικατάστασης, ωστόσο, τότε ήρθε η εποχή της ανακατάταξης της αγοράς, του παγώματος των πιστωτικών καρτών και της πίεσης προς τους απανταχού οικονομικούς οργανισμούς.

Εγκλωβισμένες ανάμεσα στην ανάγκη για αναβάθμιση προκειμένου να αποκτήσουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουν ένα νέο τεχνολογικό περιβάλλον και μια σοβαρή ύφεση, με λίγες εξαιρέσεις, οι τράπεζες άρχισαν να αναζητούν τρόπους να διευρύνουν τις δυνατότητες των κληροδοτημένων core συστημάτων τους.

Εν μέσω ατσούμπαλου βηματισμού
Επομένως, η λογική επόμενη κίνηση για τις τράπεζες ήταν να προσχωρήσουν σε εξοικονομήσεις και περικοπές. Είχαν πλέον αλλάξει τις προτεραιότητές τους αναφορικά με το πού θα αφιερώσουν budget, ενώ τα αυστηρά νέα μέτρα καταδείκνυαν την αδυναμία τους να αντικαταστήσουν πλήρως τα core συστήματά τους. Ωστόσο, παρόλο που χρειάστηκε να μεταποιήσουν τα σχέδιά τους σχετικά με τα cores, διατήρησαν το ενδιαφέρον και το focus τους στο γεγονός ότι έπρεπε, σε κάθε περίπτωση, να τα αλλάξουν.

Εκτοτε, λοιπόν, κάθε οικονομικός οργανισμός δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαχειριστεί το ρίσκο, και μάλιστα, πόσο γρήγορα. Φυσικά, η τεχνολογία συνεχίζει να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά η προσοχή έχει δοθεί πλέον στο ισχυρότερο risk management, στη μεγαλύτερη διαφάνεια, και στην πιο δυναμική διατήρηση του πελατολογίου.

Μεταμόρφωση step-by-step
Οι τράπεζες οφείλουν να προσεγγίσουν την core μεταμόρφωσή τους με προσοχή, ιδίως στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η προτιμότερη προσέγγιση των τραπεζών είναι να αναβαθμίσουν τις core ικανότητές τους σε συγκεκριμένους τομείς, και να μην αλλάξουν τίποτε σε κάποιες άλλες λειτουργίες και σε κάποιους άλλους τομείς. Επίσης, είναι προτιμότερο να εκτυλίξουν τη διαδικασία σε διαφορετικές φάσεις, ξεκινώντας από μια συνισταμένη -όπως είναι το risk management module- αντί να αποπειραθούν μια ολοκληρωτική αντικατάσταση. Η σύσταση νέων core λειτουργιών, σε διαφορετικά στάδια, μειώνει κατά πολύ το ρίσκο που μπορεί να επιφέρουν οι πολλές ταυτόχρονες εφαρμογές.

Η χρήση μιας Service-oriented αρχιτεκτονικής (SOA) είναι κρίσιμης σημασίας όταν αναλαμβάνει μια τράπεζα τον αργό δρόμο για την αναβάθμιση των core συστημάτων της. Μια SOA οδηγεί σε μια ισχυρή ενοποίηση μεταξύ ποικίλων και διαφορετικών τεχνολογικών μερών. Μια άλλη προσέγγιση που μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να επεκτείνουν αποδοτικά τα συστήματά τους, είναι το να χειριστούν το software ως υπηρεσία – με τμήματα του software να αποτελούν κομμάτια μιας λύσης, και τα οποία μπορούν να πληρώνονται σύμφωνα με τη χρήση τους.

Τα πιλοτικά προγράμματα είναι, επίσης, ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσουν οι τράπεζες τη μεταμόρφωση – καθώς διατηρούν τα ρίσκα εφαρμογής στο μίνιμουμ. Μεγάλος αριθμός τραπεζών στρέφεται προς πιλοτικά έργα γιατί αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να ξεκινήσουν κάτι, και ότι αυτό το κάτι, ακόμη κι αν είναι ένα μικρό βήμα, αποτελεί απάντηση και λύση εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Ολα τα έργα που θα υλοποιηθούν, άλλωστε, θα δημιουργήσουν νέες υποδομές, οι οποίες θα μπορέσουν έπειτα να επεκταθούν σε ολόκληρη την εταιρεία, και σε μεγαλύτερο φάσμα.


Σωστή διακυβέρνηση και επικοινωνία
Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική η σωστή διακυβέρνηση. Η πρόκληση για τα στελέχη είναι να αντέξουν μέσα σε αυτό το κλίμα, κρατώντας το βλέμμα τους σταθερά στραμμένο προς στο μέλλον. Εάν αναλάβουν μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση, τότε απλώς θα μπουν σε ένα φαύλο κύκλο, επομένως, ο πλήρης και λεπτομερής έλεγχος είναι σημαντικός για να εκτελεσθούν σωστά όλα τα διαφορετικά σημεία.

Επιπλέον, οφείλετε να επικοινωνήσετε το έργο σας με ορθό τρόπο. Ενημερώστε σωστά τους πελάτες και συνεργάτες σας, και όταν επικοινωνήσετε το γεγονός ότι κάνετε core αντικαταστάσεις, μην τις παρουσιάσετε σαν ένα καταναγκαστικό έργο. Εξηγήστε ότι λειτουργούν προς την ανάπτυξη και απόδοση της τράπεζας.

The Front of the Line
Παρόλο που μια σταδιακή αντικατάσταση core τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί το στρες που σχετίζεται με τους πόρους και τα ρίσκα, η επιτυχία μιας core μεταμόρφωσης εξαρτάται κατά πολύ από το ποια συστήματα θα αποφασίσει να αντικαταστήσει μια τράπεζα.

Και όπως πράττουν όλες οι οικονομικές υπηρεσίες, έτσι και οι τράπεζες τοποθετούν τον πελάτη στο επίκεντρο της στρατηγικής τους. Ο ανασχεδιασμός των συστημάτων τους στηρίζεται στη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ πελάτη και πληροφορίας. Δεδομένης της παρούσας κατάστασης του τραπεζικού κλάδου και της οικονομίας εν γένει, καθώς και της αναπόφευκτης διάταξης νέων κανονισμών που θα έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος, οι απαιτήσεις γύρω από τη διαφάνεια θα συμβάλλουν κατά πολύ στις τεχνολογικές αποφάσεις κάθε τράπεζας. Η δημιουργία ενός καλύτερου πελατειακού συστήματος πληροφοριών είναι εξέχουσας σημασίας για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Μόνο μέσω αυτού θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το νέο κλίμα πελατειακής εξυπηρέτησης και συμμόρφωσης. Τα τμήματα που θα έχουν τη μεγαλύτερη επένδυση θα περιστρέφονται γύρω από την υποδομή καταστημάτων και την ενοποίηση καναλιών. Εν μέσω αυτού του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό να αυξήσετε την πελατειακή εμπιστοσύνη. Επομένως, παρόλο που θα υπάρχει κάποια αλλαγή στις προτεραιότητες μιας τράπεζας, ως προς του πού θα επενδύσει ένα χρηματικό ποσό, θα σημειωθεί μια σημαντική αύξηση στα συστήματα που σχετίζονται με την πελατειακή αντιμετώπιση.

Οταν ο άνθρωπος συναντά τα δεδομένα
Ωστόσο, μια νέα δυναμική αναδεικνύεται που οδηγεί τις τράπεζες να δουν τα συστήματα πελατειακών πληροφοριών ως το ένα core κομμάτι που αξίζει αντικατάστασης. Ο φάκελος πελατειακών πληροφοριών (customer information file) είναι το ένα μέρος όπου τα πάντα ενώνονται μεταξύ τους, καθώς διαθέτουν αμέτρητες πληροφορίες.

Στραφείτε προς τα έργα που θα βελτιώσουν τις πελατειακές σχέσεις και στα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αναλύσετε το «πώς τα πάτε» με τους πελάτες σας. Ολες οι επιλογές συστημάτων και εργαλείων πρέπει να οδηγούν στο να μπορείτε να δείτε άμεσο ROI. Επομένως, εξετάστε αρχικά τα σημεία στα οποία θα χρησιμεύσουν τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών πληροφοριών στην τράπεζά σας, σχετικά με τα ζητήματα συμμόρφωσης, διαχείρισης ρίσκου και κανονισμών.

Fostering transparency
Στη σύγχρονη εποχή, οι τράπεζες πρέπει να επιδείξουν αεροστεγή ασφάλεια στο μεγαλύτερο βαθμό για τους πελάτες τους. Χρειάζονται μια πλήρη εικόνα 180 μοιρών για τον κάθε πελάτη τους, για να μπορέσουν να κάνουν αξιόπιστο risk assessment και για να αποκτήσουν τη διαφάνεια την οποία δεν μπορούν να λάβουν μόνο μέσω μιας απλής διεκπεραίωσης. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι ενοποιημένες σε όλα τα συστήματα.

Ωστόσο, οι τράπεζες δεν έχουν πάντα τις σωστές και κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για να πετύχουν αυτή τη διαφάνεια. Η τεχνολογία της υποδομής δεν αφορά ένα καλύτερο σύστημα DDA [Demand Deposit Account], αλλά το τι μπορείς να στηρίξεις πάνω στο εν λόγω σύστημα DDA – προκειμένου να καταφέρει να ενισχυθεί μέσα από τιμολογήσεις, κεφάλαιο διεκπεραίωσης, διαχείριση ρίσκου και κατάτμηση. Ιδίως καθώς διανύουμε μια εποχή οπού η κυβερνητική επιτήρηση ολοένα και θα αυξάνεται, οι core αναβαθμίσεις που επιτρέπουν την αυξημένη διαφάνεια στις πελατειακές σχέσεις ανάγονται σε ακόμη πιο σημαντικές.

Η ενοποίηση καναλιών θα παίξει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο. Επομένως, οι μεγάλες τράπεζες θα χρειαστούν μια ενοποιημένη άποψη για τις σχέσεις τους σε branch επίπεδο, οπού θα έχουν πλήρεις προϊόντικές πληροφορίες διαθέσιμες. Θα χρειαστούν, βέβαια, και audit trails που επίσης θα συμβάλλουν στη διαφάνεια.


Unity for all
Φυσικά, τέτοια διαφάνεια έχει ρίζες στο data integration. Πρέπει να ενοποιηθούν διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα, προκειμένου ο χρήστης να γνωρίζει με διαφάνεια το από που προέρχονται οι πληροφορίες, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των εν λόγω πληροφοριών και ούτω καθεξής.

Αυτό δεν σημαίνει, τεχνολογικά, ότι χρειάζεται η συγγραφή πολλών νέων κωδικών, αντιθέτως, όλα μπορούν να εκτελεσθούν με μια standard delivery method, όπως τις διαδικτυακές υπηρεσίες.

Πρέπει να δημιουργηθούν standalone data marts στα οποία δίνεται έμφαση – κυρίως, στο να υπάρχει ένα μέρος οπού είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες, τις οποίες θα συνδέσετε με το core σύστημά σας, ώστε να μπορέσετε να τις μετρήσετε και να τις αξιοποιήσετε.

Λειτουργώντας υπό κρίση
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει αναγκάσει τις τράπεζες να εξετάσουν τις προτεραιότητές τους. Τα πάντα αφορούν περισσότερο το ρίσκο και τη συμμόρφωση παρά τους πόρους για τα βήματα του μέλλοντος. Και για τις τράπεζες που βιώνουν τις συγχωνεύσεις λόγω κρίσεως ή τους οργανισμούς που έχουν δεχθεί χρήματα απαλλαγής από τις κυβερνήσεις, η πίεση για τα cores τους είναι ακόμη πιο αυστηρή. Σε Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία, και σε όλο τον κόσμο εν γένει, παρατηρείται ένα αυξημένο και έντονο ενδιαφέρον για αντικατάσταση ή αναβάθμιση core συστημάτων.

Γίνονται πολλές επενδύσεις από όλους, και κανείς μα κανείς δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Ιδίως όταν παρατηρούνται ενοποιήσεις και εξαγορές, αυτό θέτει ακόμη περισσότερη πίεση στα υπάρχοντα cores. Ούτως ή άλλως δέχονταν μεγάλη έμφαση, αλλά ιδίως στο παρόν κλίμα, εντείνεται η έμφαση στο να γίνει ο ανασχηματισμός τους, και να εκτελεσθεί σωστά.

Καιρός για αλλαγή;
Κάθε τράπεζα αντιδρά διαφορετικά στην κρίση και ως εκ τούτου κάνει διαφορετικές προσεγγίσεις προς το core της, σύμφωνα με το στάδιο του κύκλου ζωής των συστημάτων της. Και ακόμη και εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης, υπάρχουν ακόμη business cases για αντικατάσταση core συστημάτων.

Εάν αποφασίσετε κάτι τέτοιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να σχεδιάσετε μια ποσοτική εικασία και να συμπεριλάβετε παράγοντες όπως περιπλοκότητα, περιορισμοί παράδοσης και οικονομική σταθερότητα της τρέχουσας core πλατφόρμας σας.

Κάντε υπολογισμούς για μια πενταετία, όπως: ποιο θα ήταν το κόστος για να εφαρμόσετε προϊοντικές αλλαγές στην υπάρχουσα πλατφόρμα σε αντίθεση με τη δημιουργία μιας νέας; Το πιθανότερο είναι ότι θα δείτε μια απόκλιση τιμής 20 με 25 τοις εκατό. Επομένως, επιλέγετε το πιο οικονομικό.

Small vs Big
Οπως συμβαίνει συχνά με την στρατηγική τεχνολογίας, το μέγεθος μετράει στο ζήτημα των core συστημάτων. Επομένως, οι μικρότερες τράπεζες έχουν τις δικές τους επιλογές σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Είναι απλώς smart business το να αναθεωρήσετε τις δυνατότητες των core συστημάτων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς και ταχύτατα.

Η εκτίμησή σας, θα εξαρτηθεί από το σε ποιο σημείο βρίσκεται η τράπεζα όσον αφορά τον κύκλο ζωής του συμβολαίου της σχετικά με τα συστήματα, καθώς θα πρέπει να αφήσει αρκετό χρόνο για ορθή επιμέλεια, για την ενημέρωση του παρόντα provider εάν τερματιστεί η υπηρεσία και για μια μεθοδική μετακίνηση στον νέο πάροχο. Για τους μικρούς οργανισμούς, το να διαχωρίσετε κάθε κομμάτι του core, όπως συστήνουν πολλοί ειδικοί, δεν είναι καλή ιδέα, μιας και τα πάντα είναι εντελώς ενοποιημένα εντός ενός συστήματος.

Αλλά όταν κάνετε τη μετάβαση βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε την ακεραιότητα των πληροφοριών προκειμένου να μην χαθεί ή μετακινηθεί καμία πληροφορία πελατών, συνεργατών, ή εταιρικών δεδομένων.

Think big
Το κυριότερο που πρέπει να έχουν υπόψη τους, είναι να ρωτήσουν οι τράπεζες τον εαυτό τους πόσο είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν και σε τι ρυθμό. Το core replacement αφορά την επιχείρηση, όχι την τεχνολογία. Και παρά το δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον, αυτές οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν.